Kronikk

Et digitalt helvete

Digital trakassering, utpressing og hevnporno øker i omfang, og politiet mangler både evne og vilje til å stanse problemet.

Teenage Girl Being Bullied By Text Message

Digital mobbing ødelegger livene for både de rammede ungdommene og familiene deres. Og de står ofte alene med skammen, fordi sakene ikke blir fulgt opp, skriver kronikkforfatteren. (Illustrasjonsfoto)

Foto: HighwayStarz

Stadig flere norske ungdommer blir utsatt for hevnporno og grov digital trakassering. Mange av dem føler så sterk skam og håpløshet at både deres eget liv og familiens i perioder blir ødelagt. Samtidig har vi et politi som er skammelig dårlig til å ta fatt i denne type kriminalitet. Tilbake står ofrene – maktesløse og alene.

Bare i fjor økte antall henvendelser til slettmeg.no med hele 6,6 prosent, til 7973 i alt. Siden nettjenesten ble opprettet i 2010, har vi mottatt mer enn 40 000 henvendelser. Vi er det fagmiljøet i Norge med klart mest data rundt denne problematikken.

Hele 493 enkeltsaker dreier seg om bilder og video knyttet til alt fra hevnporno og mobbing til rene utpressinger. På dette området øker antall saker enda kraftigere.

Altfor ofte ser vi at politiet fullstendig mangler både evnen og kompetansen til å gjøre noe med den maktesløsheten de unge ofrene for denne grove sjikanen og mobbingen opplever.

Kjære norsk politi: Dette må vi få slutt på!

Alvorlige konsekvenser

Vi møter de ekstremt fortvilede ungdommene. Nakenbildet som ble tatt i en privat sammenheng, blir spredd av en forsmådd ekskjæreste til alle vennene dine på Snapchat. Jenta føler at alle har sett det, hun kjenner på skammen og vil helst ligge under dyna hjemme.

Mange nekter å gå på skolen. Flere har fått ødelagt utdannelsen sin. Enkelte får også selvmordstanker. Sjikaneringen har også kostet norske liv.

Alt rakner på grunn av det ydmykende nakenbildet som spres og spres.

Mange forteller også om at mor og far i familien har blitt sykemeldte. De orker rett og slett ikke mer. Alt rakner på grunn av det ydmykende nakenbildet som spres og spres. Flere ganger forteller ofrene også at politiet til og med fraråder dem å anmelde den grove trakasseringen.

Den unge jenta og hennes familie står helt alene og maktesløse med all skammen.

Tas ikke på alvor

Det er rett og slett skammelig at politiet ikke tar dette mer på alvor enn det altfor mange av dem gjør i dag. Slettmeg.no mener politiet står overfor to valg på lengre sikt.

  1. Lokalt politi må rustes opp for å håndtere sakene slik at dette kan løses lokalt. Dette krever at utdanningen og etterutdanningen må endres. Jeg tror også en holdningsendring må til hos mange politifolk. De må forstå alvoret i denne typen kriminalitet.
  2. Politiet kan også velge å løse disse sakene sentralt. Bakapparatet som skal håndtere hevnporno og digital trakassering må da rustes betraktelig opp, slik at lokalt politi har en reell mulighet til å sende slike saker videre og få dem løst.

Vi har et politi som er skammelig dårlig til å ta fatt i denne type kriminalitet.

Altfor mange politifolk kan ingenting om dette, og utdanningsløpet er overhodet ikke tilpasset denne typen kriminalitet. Utdanningen tiltrekker seg «feil» studenter. Det er ikke sikkert at de som er best på 3000 meter er de som er best til å håndtere datakriminalitet, Dette tar imidlertid tid. Det er tid vi ikke har.

To strakstiltak

Derfor må politiet innføre noen strakstiltak for å få bukt med en av de mest alvorlige digitale truslene vårt samfunn står overfor i dag:

Politiet må umiddelbart ta ofrene for spredning av nakenbilder og grov nettmobbing langt mer på alvor. En politimann ringte meg om noe som kunne høres ut som et digitalt overgrep for en stund siden. Han startet samtalen med å si at «nå har jeg allerede brukt mer tid enn jeg burde på denne saken». Slik kan vi ikke ha det når vi ser de ødeleggende konsekvensene denne typen trakassering kan få.

Det er avgjørende at de som har denne typen bilder blir møtt med en reaksjon.

Politiet må også informere langt bedre om hvor alvorlig denne type kriminalitet er. Det er faktisk ulovlig å besitte hevnporno, og det må kommuniseres klart og tydelig. Det er også avgjørende at de som har denne typen bilder blir møtt med en reaksjon. Det skjer i altfor liten grad i dag.

Det har kommet et fåtall dommer hvor enkeltpersoner har fått opptil flere måneders betinget fengsel for å være i besittelse av slike bilder. Disse dommene må politiet og samfunnet gjøre kjent, slik at de får den preventive effekten de er tiltenkt.

Vi trenger mer kunnskap og flere ressurser

Selvsagt har vi som foreldre et udiskutabelt ansvar for å lære barna våre skikk og bruk på nettet. Det er dog vanskelig for offentlige instanser å håndtere akkurat dette med konkrete tiltak.

Det vi har behov for nå er økt forståelse for det som ligger bak, altså mekanismene, for trakasseringen på nett. Hvorfor, hva og hvordan. Det er her de store utfordringene ligger- på kort og lang sikt.

Jeg sier ikke at dette er en lett jobb – men har vi noe valg?

Hvis politiet ønsker hjelp så sitter vi i slettmeg.no klare for å bidra!

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter