Hopp til innhold
Kronikk

Ernas alternative virkelighet

Erna tror hun kan redde verden med litt mindre klesvask og elbil. Stakkars klode.

Erna Solberg

Bildet av Erna der hun sitter med håndvesken i sitt flysete som vår alles beroligende landsmoder og simpelthen utsondrer «trygghet i vår tid» og at alt vil gå bra om vi bare fortsetter som vi alltid har gjort, dét vil bli husket, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
421 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Ifølge Klimarisikoutvalget vil det bli langvarig hungersnød, deler av jorden blir «nær ulevelig for avanserte livsformer» og «at det er høyst usikkert om det vil være mulig for menneskeheten å tilpasse seg slike endringer.»

«Kun en virkningsfull klimapolitikk … reduserer sannsynligheten for å havne i en slik fremtid.»

Klimapolitikken vil altså føre til enorme masseutryddelser, ifølge det regjeringsutnevnte risikoutvalget.

Norges statsminister Erna Solberg synes i stedet overbevist om at hun kan redde verden med litt flere elbiler, noe mindre klesvask og forbud mot engangsbestikk i plast.

Velkommen til Ernas alternative virkelighet.

Gjør ikke noe med truslene

Erna Solberg er ikke Donald Trump. Hun er klar på at endringer må til.

Hennes beslutninger viser likevel konsekvent at hun ikke evner å gjøre noe med det som virkelig truer oss, nemlig befolkningseksplosjonen, arealødeleggelsene, overforbruket, kjøttkonsumindustrien, vekstideologien og nedslaktingen av ville dyr.

Hvor Erna egentlig befinner seg, er ikke så lett å slå fast.

Amazonas brenner. Flere av verdens ledere ønsker derfor å bruke handel som et middel for å sikre at Brasil slutter å ødelegge mer regnskog.

Samtidig nekter Erna blankt å bruke handel som pressmiddel når hun godkjenner frihandelsavtale med Brasil.

Mens verdens stadige befolkningseksplosjon er selve grunnlaget for både klima- og miljøkrisen, bruker Erna nyttårstalen til å oppfordre nordmenn til å få enda flere barn.

Hun vil at hun selv og vi andre i vår generasjon skal sikre absolutt nok hender i pleietjenesten når vi blir gamle.

At hver av oss nordmenn har et miljøavtrykk som er mer enn nitti ganger større enn det til en gjennomsnittsperson fra Rwanda, gjør åpenbart ingenting.

Utrydder med stolthet

Jordens antall av ville dyr har gått ned 60 prosent siden 1970 og omtrent én million arter trues av utrydding.

Samtidig proklamerer Erna stolt at denne regjeringen skyter utrydningstruede dyr. Verken ulv, gauper, jerv eller ryper spares, mens frislipp av snøscootere og vannscootere sørger for å forverre eksistensen for enda flere dyr.

I tillegg vil det nye forslaget til viltforskrift ytterligere utvide grunneieres rett til uten særskilt tillatelse å plaffe ned nesten alt som er av ikke direkte utrydningstruede smådyr de føler seg plaget av.

Det kan skje når som helst på året uten hensyn til verken unger eller hekking.

Omtrent ved hver eneste korsvei, velger altså Erna alternativet som vil skade planeten

Flyindustrien representerer syv prosent av CO-utslippene og nordmenn er blant dem som flyr absolutt mest i verden.

Samtidig fremmer Erna flystolthet og ser ingen grunn til å arbeide for bedre alternativer. Hun insisterer at vi som nordmenn er praktisk talt nødt til å fly til varmere land, fordi det er litt kaldt her.

Mens FNs klimapanel peker på endret arealbruk er hovedgrunnen til at store deler av dyre- og planteliv er truet av utryddelse, vil Erna i enda større grad la kommunene overstyre miljøvernsbestemmelser.

Slik kan enda mer av norsk natur bygges ned av boliger, hytter og infrastruktur.

Mer konsum

Mens verdens enorme kjøttforbruk og massekonsum av klær representerer en av de største truslene mot både klima, miljø og artsmangfold, gjør Erna absolutt ingenting. Hun prøver verken å dempe forbruket eller reformere landbruk og fiskeoppdrett slik at de ikke lenger er basert på å importere omtrent én million tonn soyabønner i året fra regnskog-ødeleggeren Brasil.

Mens nordmenn er blant dem som flyr absolutt mest i verden, fremmer Erna flystolthet

Vi bruker opp alle jordens ressurser allerede i juli hvert år. Samtidig sier nesten halvparten av unge næringslivsledere at de i høy grad er villige til å gå ned i egen levestandard for å skape en bedre verden. For Erna derimot er enda mer økonomisk vekst og følgelig enda større forbruk, stadig målet.

Mens oljeindustrien stadig er en av de aller største klimatruslene, synes Erna det er utmerket å bruke milliarder på å subsidiere leting etter stadig nye oljefelt.

Omtrent ved hver eneste korsvei, velger altså Erna alternativet som vil skade planeten, oss selv og alle andre levende skapninger enda mer.

Liten trøst annetsteds

Mens Erna svever lenger og lenger bort fra verdens realiteter, er det liten trøst i at de fleste av de andre partiene gjør likeså.

Det grå Senterpartiet med sitt ønske om å ytterligere øke flytrafikken, kjøttproduksjonen og massakrere omtrent alt som er av utrydningstruede dyr.

Arbeiderpartiet med sitt stadig like oljevennlige vekstmantra, rovdyrhat og absurde fremstilling av gratis matpakker som landets største utfordring. Fremskrittspartiet som fordømmer enhver regulering av kjøtt, fly eller bil, og KrF som aldri kan få brukt nok penger på øke den norske befolkningen ytterligere.

Har hun endt opp i et parallelt univers der det er umulig å operere med lengre tidshorisonter enn frem til neste valg?

En rosa eventyrverden

Hvor Erna egentlig befinner seg, er ikke så lett å slå fast. Lever hun fremdeles i 2013 eller har hun endt opp i et parallelt univers der det er umulig å operere med lengre tidshorisonter enn frem til neste valg?

Har hun funnet veien til en ny konservativ planet, der Høyres grunnleggende mantra, forandre for å bevare, er erstattet av et kamprop om at vi må grabbe til oss mest mulig så lenge det er noe igjen.

Hun kan vel umulig ha gått hen og blitt omvendt til evangelikal kristendom der miljøvern betyr ingenting, fordi snart kommer Jesus tilbake med en ny himmel og en ny jord?

Eller har hun fått slikt et absolutt sjokk av verdens bedrøvelige tilstand, at hun har lullet seg inn i en kvasireligiøs rosa eventyrverden der vi lever helt uavhengig av naturen og vekst aldri vil kunne avta.

En ting er i alle fall sikkert, bildet av Erna der hun sitter med håndvesken i sitt flysete som vår alles beroligende landsmoder og simpelthen utsondrer «trygghet i vår tid» og at alt vil gå bra om vi bare fortsetter som vi alltid har gjort, dét vil bli husket.