Replikk

Erna har homomuskler

Vi er ennå ikke i mål når det gjelder likestilling og rettigheter i Norge, men regjeringen sørger for at vi nærmer oss.

Gisle A. Gjevestad Agledahl

TV-serien «Jævla homo» har skapt debatt, og programleder Gisle Agledahl (bildet) og VGs journalist Morten Hegseth har etterlyst politisk handling for å bedre forholdene for ikke-heterofile mennesker. Regjeringen har gjennomført en lang rekke endringer for å nå dette målet, skriver kronikkforfatterne.

Foto: Kim Erlandsen / NRK

Et foreløpig punktum i «Jævla homo»-debatten kunne vært satt med NRKs Gisle Agledahls og VGs Morten Hegseths felles kronikk på NRK Ytring. Kronikken avkrever imidlertid noen kommentarer, knyttet til beskrivelser av hva regjeringen har gjort, hva regjeringen gjør, og hva regjeringen skal gjøre.

Norges regjering, og Erna, har ambisiøse mål og konkrete resultater å vise til gjennom fire år for å bedre forholdene både for vår nære regnbuefamilie her i landet, men også for de brødre og søstre som vi har i utlandet. Regjeringen har utarbeidet en ambisiøs handlingsplan med 43 konkrete punkter som det jobbes videre med i de ulike delene av statsapparatet. I tillegg til dette har flere ulike departementer jobbet aktivt med LHBT+saker, og gjort viktige endringer.

Den blå-blå regjeringen har gjort det mulig for den enkelte å endre juridisk kjønn. En utrolig viktig reform for dem som berøres, men som ikke tar fra noen av oss andre en eneste rettighet.

Regjeringen har også fått vedtatt en ny felles diskrimineringslov, som gjør arbeidet mot sammensatt diskriminering enklere å følge opp. Egentlig ønsket regjeringen å gjøre all diskriminering like alvorlig som kvinnediskriminering, men der satte dessverre Stortingsflertallet foten ned; Det er fortsatt ikke så ille å diskriminere en homse eller en transe, som å diskriminere en kvinne.

På helseområdet har det, som Agledahl og Hegeseth gir Bent Høie ros for, skjedd flere viktige saker. Regjeringen har for eksempel utvidet lavterskel sjekketilbud knyttet til seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og HIV. Dette hadde Helseutvalget for bedre Homohelse etterspurt i lang tid. I tillegg har regjeringen innført forebyggende hivbehandling, PrEP.

Det er fortsatt ikke så ille å diskriminere en homse eller en transe, som å diskriminere en kvinne.

Denne våren fikk regjeringen gjennom endringer i straffeloven, som gjør at Norge endelig har en straffelov knyttet til smitteoverføring som er i tråd med anbefalingene fra FN og de medisinske fagmiljøene.

God utenrikspolitikk er helt essensielt for å bedre vilkår for skeive verden over. Børge Brende har reagert kraftig mot Uganda ved å kutte i bistandsmidler da de vedtok anti-homo lovgivning. Norge har også vært tydelige på at det å være trygg som homofil er en selvsagt menneskerettighet, og vi har tatt det opp med Russland, Indonesia og på andre arenaer der Norge kan fremme våre syn.

Gjennom vår EØS-kontingent bidrar Norge til å styrke menneskerettighetene og frivillige organisasjoner i Øst- og Sentral-Europa. 3,4 millioner euro er brukt på å styrke LHBT+organisasjoner i Øst-Europa i den siste programperioden. Nå jobber den blåblå regjeringen aktivt for å inkludere LHBT+organisasjoner også i inneværende periode

Erna og hennes regjering har vist slike homomuskler at Norge nå er definert som Europas nest beste land for LHBT+personer å bo i. Det er opp 7 plasser opp på ILGA Europes rangering. Høyre og regjeringen er likevel ikke fornøyd med andre plass, og har satt seg som mål å vinne europamesterskapet i god homopolitikk! Kort og godt så skal gullet hem!

Å være trygg som homofil er en selvsagt menneskerettighet.

Derfor gikk Høyre til valg på at LHBT+kompetanse skal inn i familievernet. Derfor gikk Høyre til valg på at LHBT+kompetansen i hele asylkjeden skal gjennomgås. Derfor, 40 år etter Astrid Nøklebye Heiberg gikk i bresjen for å avdiagnostisere homofili, gikk Høyre til valg på å utrede hvordan vi kan få trans vekk som diagnose, men samtidig beholde alle helserettigheter. Høyre gikk også til valg på at monogame homofile skal kunne gi blod, på linje med monogame heterofile. Adferd, ikke legning, skal være avgjørende for om du kan gi blod!

Vi er ikke i mål når det gjelder likestilling og rettigheter i Norge. Og vi har definitivt en jobb å gjøre internasjonalt.

Derfor er det bra at Erna, med sine muskler og sin fremoverlente holdning, fikk fornyet tillit. Det sikrer homomuskler i regjeringskontorene.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter