Kronikk

Er vi bare verdt 21 dagers fengsel?

Det er på tide at politikerne innser at straffen for vold og trusler mot fengselsbetjenter er for lave.

Fengsel

Det er for lave straffer for vold og trusler om vold mot fengselsbetjenter i norske fengsler, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

19. mars 2014 publiserte Tønsberg blad en artikkel om innsatte som fikk sin straff forlenget med 21 dagers fengsel for å ha stukket en fengselsbetjent med gaffel i tinningen. 26. mars 2014, en uke senere, publiserte Ringerikes blad en artikkel om en innsatt som fikk sin straff forlenget med 30 dagers fengsel for blant annet å ha truet en fengselsbetjent med at han skulle voldta datteren hans.

I tillegg til de nevnte truslene spyttet den innsatte på en fengselsbetjent, truet en betjent med at han hadde en plan om hva som skulle skje med flere ansatte og at han i tre uker hadde planlagt hva som skule skje med betjenten.

LES OGSÅ: Stakk gaffel i tinningen på fengselsbetjent

Trusler som treffer

I ukene som fulgte etter at disse artiklene ble publisert, reagerte både fengselsbetjenter, tillitsvalgte og fengselsleder ved ett av fengslene. De uttalte seg til Tønsberg blad og delte sine opplevelser, frustrasjon og tanker rundt straffen(e).

Av innsatte har man fått høre «da kan jeg bare kline til deg da, eller kanskje jeg kan stikke deg i hodet med en gaffel».

Farukh Qureshi Fengselsbetjent

I kommentarfeltet til en tidligere sak om temaet skriver fengselsbetjenten blant annet følgende: «Betjenter som rett etter å ha blitt truet, går og setter seg ned hos en annen innsatt og viser medmenneskelighet. Jeg slutter ikke å beundre den empati og profesjonalitet mine kolleger utviser. Dette krever en stor psykisk og mental styrke og kunne takle slike omveltninger».

Videre skriver han at «det er helt reelt at barna våre blir truet. For en liten stund tilbake skulle jeg overlevere en beskjed til en innsatt. Jeg hadde ingen innvirkning på beskjeden, men måtte gi den. Den innsatte repliserte med å true med å voldta barna og kona mi. Trusler har jeg vært ute for mang en gang. Denne gangen traff den».

Den tillitsvalgte sier at folk ikke aner hva fengselsbetjenter gjennomgår og omtaler hendelsen som et alvorlig voldsangrep på en ansatt på jobb. I den samme artikkelen er det omtalt flere hendelser, blant annet hendelser fra Oslo fengsel.

Dommene er en hån

Fengselslederen omtaler straffen på 21 dagers fengsel som en parodi og sier blant annet «domstolene må legge seg på en hardere linje og øke straffen for innsatte». Assisterende regiondirektør i region sør forteller at det hittil i år er registrert 37 volds- og trusselhendelser i regionen. I fjor endte totaltallet på 91 hendelser i regionen.

Rundt om i dette langstrakte land omtaler fengselsbetjenter og andre ansatte i fengslene begge disse dommene som en hån.

En hån mot dem som, 365 dager i året, 24 timer i døgnet, jobber med disse personene som domstolen eller påtalemyndigheten mener er for farlige eller av andre grunner ikke er egnet til å være ute i det fri – for å beskytte samfunnet.

Innsatte som har fått med seg disse artiklene ler av straffen.

Av innsatte har man fått høre «da kan jeg bare kline til deg da, eller kanskje jeg kan stikke deg i hodet med en gaffel», de kommer med slike uttalelser med et glis om munnen. Det er trist. Faktisk uakseptabelt.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Politikerne tar seg ikke bryet

Straffen bør være akkurat streng nok til at den får en allmennpreventiv effekt og derfor er det er viktig at dere tar tak i dette – før det er for sent.

Farukh Qureshi Fengselsbetjent

Kjære politikere, mange fengselsbetjenter har reagert på at ingen av dere tok dere bryet med å kommentere disse sakene. Det er betenkelig og ikke minst kritikkverdig. Det er sikkert forskjellige grunner til at dere ikke har uttalt dere – noen har sikkert ikke fått med seg disse hendelsene eller avisoppslagene, mens andre rett og slett ikke har prioritert dem. Det er mye som har forandret seg de siste årene.

Det er derfor på tide at dere også innser at straffen for vold og trusler mot offentlig tjenestemenn (fengselsbetjenter) er for lave.

Vi snakker tross alt om personer som allerede har bevist at de har lav terskel for å utøve vold eller fremsette frykt. Straffen bør være akkurat streng nok til at den får en allmennpreventiv effekt og derfor er det er viktig at dere tar tak i dette – før det er for sent.

Kriminalomsorgens oppgave er å sørge for at straffen gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold. Derfor må vi få muligheten til å utføre jobben vi er satt til gjøre.