Hopp til innhold
Kronikk

Er sexkjøploven en seier?

Det regnes som en seier for tilhengerne av sexkjøpsloven at de prostituerte får mindre betalt for mer risikofylt salg av sex til slemmere kunder. Og de prostituerte må til og med skatte av det.

39966851

En allerede voldsutsatt situasjon har blitt mer risikabel, skriver stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde om sexkjøpsloven. Illustrasjonsfoto.

Foto: Robert Schlesinger / NTB scanpix

Evalueringen av sexkjøpsloven har ført til jubel blant tilhengerne. Rapporten slår fast at forbudet har virket etter intensjonen: Færre norske menn kjøper sex enn tidligere, dermed har forbudet dempet marked og etterspørsel. Politiet påstår også at loven er et viktig virkemiddel i kampen mot menneskehandel, uten at dette blir stående som annet enn en påstand.

Rapporten, utarbeidet av Vista Analyse, har riktignok mye som er interessant uansett hva man måtte mene om både lov og sexkjøp, blant annet om hvordan politiet har arbeidet og hvordan prostituerte opplever sin hverdag. Her kan alle ha læringspunkter som er verdifulle for både debatt og videre politikkutvikling. Men en lov legitimeres ikke alene av de resultatene den gir.

Det prinsipielle spørsmålet

Vi må ikke glemme at den prinsipielle debatten står og faller på hvorvidt voksne, samtykkende mennesker skal tillates å selge seksuelle tjenester. Fra et liberalkonservativt standpunkt er det høyst problematisk å forby noe som i utgangspunktet er tillatt – altså sex mellom voksne, samtykkende mennesker – særlig når man gjør det for å nå andre mål, som å bekjempe menneskehandel.

Loven handler ikke om menneskehandel eller annen organisert kriminalitet.

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (H)

Fra et rødgrønt perspektiv er dette såre enkelt. I forarbeidene til loven presiseres det at de ikke vil skille mellom ulike grupper som selger sex, og at kjøp av sex er uønsket. Et forbud skulle derfor utformes generelt, uten vilkår knyttet til utnytting av en sårbar situasjon, forbindelse til menneskehandel eller liknende.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Fratar sexarbeiderne verdighet

Loven handler altså ikke om menneskehandel eller annen organisert kriminalitet. Den handler ene og alene om å forby kjøp av seksuelle tjenester. I debatter har det også blitt understreket at tilhengerne ikke bryr seg om en liten gruppe luksusprostituerte som hevder at de frivillig ønsker å selge seksuelle tjenester, og at de faktisk også ønsker at dette blir akseptert og lovregulert på lik linje med annet skattbart arbeid.

Det er å frata folk retten til å bestemme over egen kropp og eget liv.

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (H)

Dette er ikke bare å sette seg til doms over enkeltindividers – noen ganger uforståelige – valg. Det er å frata folk retten til å bestemme over egen kropp og eget liv. Det er å frata sexarbeidere verdigheten som menneske. Deres mening er ikke verdt noe.

Det utfordrende ved verken å anerkjenne eller skille sexarbeidere fra tvangsprostituerte burde bli åpenbart for de fleste når loven er utformet slik at alle som selger seksuelle tjenester er skatte- og momspliktige. Det er kjøpet som er forbudt, ikke salget. De som mener det ikke finnes frivillige sexarbeidere, kun tvangsprostituerte, bør kjenne litt ekstra på akkurat det. Staten blir en hallik som tar pengene, og bruker makt mot de prostituerte, uten at de får sosiale eller økonomiske rettigheter tilbake.

Mer risikabel situasjon

Men Vista Analyse hevder i rapporten at sexkjøpsloven styrker prostituertes rettigheter fordi loven gir den prostituerte et virkemiddel for å håndtere dårlige kunder. Dette står i skarp kontrast til hva prostituerte sier selv. Vista Analyse skriver riktignok at dette må veies mot at kvinner i gatemarkedet opplever at de har fått svekket sin forhandlingsposisjon og opplever en større utrygghet i markedet. Denne opplevde virkeligheten blir av Vista Analyse satt i kursiv.

Staten blir en hallik som tar pengene, og bruker makt mot de prostituerte

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (H)


Når forbudet har ført til færre som kjøper sex, og dempet marked og etterspørsel, anerkjenner Vista Analyse at dette også har ført til et kjøpers marked der prisen har blitt lavere fordi tilbudet er større. De skriver at kundens frykt for å bli oppdaget innebærer at avtaler om kjøp av ulike typer sex må skje raskere enn før.

Dette bekreftes av de prostituerte, som legger til at for dem så fører det til at de har kortere tid til å vurdere kunden opp mot egen risiko. Det gjør en allerede voldsutsatt situasjon mer risikabel. De prostituerte forteller også at det politikerne kaller «den normgivende effekten» har gjort at de «snille» kundene har forsvunnet. Hvem står igjen da?

Evalueringsrapporten slår fast at det ikke er grunnlag for å si at sexkjøploven har ført til mer vold mot prostituerte, noe som bekreftes av politiet. Hvor aktuelt er det for sexarbeidere å anmelde et forhold til politiet under fullt navn og adresse, når de vet at deres virksomhet dermed vil bli overvåket og kundene deres tatt?

LES OGSÅ: Nei, sexkjøploven er ingen suksess.

For en seier

For prostituerte uten oppholdstillatelse er kontakt med politiet uansett uaktuelt på grunn av faren for utsending. I april meldte TV2 om at ni nigerianske kvinner ble kastet ut av Norge etter at en av dem ringte inn en nødsamtale til politiet. Tre av dem hadde blitt utsatt for voldtekter som omtales som svært brutale. Men sexkjøpsloven har altså styrket prostituertes rettigheter.

De «snille» kundene har forsvunnet.

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (H)

Dette er ikke en særnorsk debatt. Internasjonalt tar stadig flere til ordet for å gå i en annen retning enn Norge og Sverige. Blant annet tar organisasjoner innen FN og Verdens helseorganisasjon til orde for en avkriminalisering, blant annet for å styrke prostituertes rettigheter og som et ledd i arbeidet mot spredning av HIV og AIDS. Her finner vi også motstanderne av sexkjøpsloven. Med et sterkt ønske om å straffe og forfølge bakmenn for menneskehandel og hjelpe tvangsprostituerte, men samtidig styrke faktisk frivillige sexarbeideres rettigheter.

Mandag kunne jeg lese at Arbeiderparti-politikere skulle sprette sjampanjen for sexkjøpsloven. Det er altså en seier at de prostituerte får mindre betalt for mer risikofylt salg av sex til slemmere kunder, og samtidig skal betale skatt for å brukes som middel for å nå et mål om å ta bakmenn for menneskehandel.

Gratulerer. Jeg håper sjampanjen smakte.