Hopp til innhold
Kronikk

Er du masochist, bli lærer

Ønsker du et yrke der vold og trusler, svekket rettsvern og lønnsnedgang er normen, er læreryrket noe for deg.

Lærerkronikk, ingress

Ønsker du deg en jobb med press om å fylle mange samfunnsoppgaver på en gang, med stadig nedsnakking av yrket og reallønnsnedgang? Da er læreryrket stedet for deg, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Samfunnet er i endring, og den endringen må skolen ta hovedansvaret for.

Skolen skal forbedres, digitaliseres og moderniseres. Lærerne må bli bedre og ta mer ansvar for barnas oppvekst. Flere og flere av samfunnets utfordringer skal løses i skolen.

Livsmestring for elevene er ikke lenger et foreldreansvar, og psykisk helse er ikke lenger et ansvar for helsevesenet. Skolen må ta det.

I år etter år blir lærerne spydspissen i et overgangssamfunn der mer og mer blir dyttet inn i skolen, og med det på lærerne, mens ressursene skrumper og reallønna går ned.

Å kontakte lærere på kveldstid for 20 år siden var utenkelig. Nå er det en norm.

Dagens elever har endret seg, og det samme har maktforholdet i skolen. Tilliten til lærerne er dramatisk svekket de siste årene, mye takket være politikerne.

I år etter år, og i hver eneste valgkamp, er mantraet det samme. Skolen er ikke god nok, og lærerne må få mer utdannelse for å bli bedre.

Dette følges opp av foreldre og barn som ikke lenger ser på lærerne som autoriteter.

Får man dårlige karakterer, så er ikke lærerne gode nok.

Kommer poden for seint eller ikke oppfører seg, så har ikke skolen motivert godt nok.

Har barna få venner, problemer med søvn, eller ikke vil på skolen, er læreren personen til å løse det.

Det eneste som ikke øker i skolen er reallønna, den skal ned.

Har man en engstelse eller bekymring, eller noe som lures på, er alltid lærerne tilgjengelige.

En hverdag med elektronisk kommunikasjon gjør at lærerne alltid kan nås. Det er bare å sende en e-post, SMS, melding på Teams, snap, messenger, Instagram eller hva det skulle være.

Forventninger til svar døgnet rundt øker jevnt fra år til år. Å kontakte lærere på kveldstid for 20 år siden var utenkelig. Nå er det en norm.

Det eneste som ikke øker i skolen er reallønna, den skal ned.

Vold og trusler er et stadig økende problem i skolen. Flere og flere lærere opplever vold og trusler på arbeidsplassen. Dette kan ha sammenheng med at antall alternative skoler går ned, og at alle nå skal inn i normalskolen.

Ressursene følger ikke med.

I få andre yrker kan man risikere å bli slått, sparket, spyttet på eller grovt trakassert, uten noen form for opplæring eller vern. I andre jobber hadde slikt blitt politianmeldt.

I læreryrket er faren stor for at du selv ender opp med politianmeldelse i slike saker.

§ 9a styrker elevenes rettigheter, men svekker lærernes.

Økt voksentetthet, bedre oppfølging av foreldre og bedre lovverk kunne hjulpet. Samfunnet, og med det Kommunesektorens Organisasjon (KS) som arbeidsgiver, tar ikke dette ansvaret. Takken er dårligere betalingsevne og mer usikkerhet for lærere i yrket.

Lærerne får likevel beskjed om at de er svært viktige. Så viktige at de må ofres på samfunnets alter om det er krise.

Flere og flere av samfunnets utfordringer skal løses i skolen.

Da koronapandemien slo over oss var lærerne så viktige at normale retningslinjer ikke gjaldt for dem.

De måtte på jobb, i fulle klasserom, uten beskyttelsesutstyr og uten vaksine. Meteren var en vits, og engstelige lærere ble fortalt at man måtte ta vare på elevene først.

Skolene måtte holdes åpne for enhver pris, og prisen ble betalt av lærerne. Ikke i økt lønn selvfølgelig, men applaus og sykdom.

Da var de viktige. Lærerne er ofte viktige. I festtaler, valgkamper, og når noe mer skal inn i skolen. Bare ikke i lønnsoppgjørene. Der er de høytlønnede og må ofres for andre, og reallønna skal ned.

Så ønsker du deg en jobb med press om å fylle mange samfunnsoppgaver på en gang, med stadig nedsnakking av yrket og reallønnsnedgang? Da er læreryrket stedet for deg.

KS ønskes lykke til med rekrutteringen i årene som kommer.

Les også: