Replikk

En verdig død

Smerte og dødelig sykdom er ikke lenger den viktigste årsaken til at pasienter ber om aktiv dødshjelp i de landene der dødshjelp har vært tillatt lengst.

Siv Tove Pedersen

Dokumentaren 'Den siste reisen' som ble vist på NRK forrige uke følger Siv Tove Pedersen (41) på hennes reise til Sveits for å avslutte livet sitt.

Foto: Atta Ansari / NRK

Red.anm: Denne teksten følger opp Brennpunkt-dokumentaren «Den siste reisen» og replikken «Må bli lovlig i Norge»

De viktigste årsakene pasientene oppgir er livstrøtthet, ensomhet, depresjon, tap av selvstendighet/følelsen av å ligge til byrde og ikke å se meningen med livet. Kort oppsummert: Eksistensiell smerte. Dette er vist i mange forskningsrapporter.

Giftsprøyter til barn

«Skråplaneffekten» innebærer at sirkelen av de som kvalifiserer til dødshjelp har blitt stadig videre. I Belgia gis det nå giftsprøyter til mennesker uten fysisk sykdom, til psykisk syke mennesker, til barn (uten aldersgrense) og til demente uten beslutningskompetanse.

Men hvis verdighet handler om å la mennesker kontrollere sin egen død, hvordan kan da politikere og leger sette begrensninger?

Olaug Bollestad, stortingsrepresentant (KrF)

I Nederland skjer utvelgelsen ut fra svært vage kriterier, og i Sveits finnes det ingen lovregulering, alt er opp til den enkelte leges tilfeldige skjønn.

SE DOKUMENTAREN: «Den siste reisen»

I praksis har det vist seg umulig å sette en konkret og tydelig grense for hvilke suicidale som skal innvilges retten til å dø når de vil, og hvem som ikke skal få det. Derfor er det ikke mulig å skille skarpt mellom assistert selvmord og andre selvmord slik FrpU-formann Atle Simonsen forsøker på i sitt innlegg «Må bli lovlig i Norge».

LES OGSÅ: «Sviktet inn i døden»

På den ene siden mener Simonsen at aktiv dødshjelp bare skal tilbys dem som har en fysisk terminal sykdom. På den andre siden begrunner han det med at pasienter skal ha selvbestemmelsesrett over sitt eget liv. Men hvis verdighet handler om å la mennesker kontrollere sin egen død, hvordan kan da politikere og leger sette begrensninger?

Stor motstand blant legene

Motstanden mot å legalisere aktiv dødshjelp er stor blant både politikere, leger, farmasøyter, sykepleiere og de funksjonshemmedes foreninger i Norge. Det finnes få saker der stortingspolitikerne står så samlet som vi gjør i dette spørsmålet, på tvers av livssyn og partiskiller.

En verdig død handler om god smertelindring og om ikke å dø alene

Olaug Bollestad, stortingsrepresentant (KrF)

Årsaken til den sterke motstanden er denne: Det finnes ingen rettferdig, logisk og etisk måte å avgrense retten til eutanasi på. Dersom aktiv dødshjelp innføres, vil nye enkelteksempler stadig vekk frembringe sympati og presse politikerne til å utvide de gjeldende kriteriene. Dette er den helt reelle utfordringen politikerne står overfor når de blir bedt om å legalisere aktiv dødshjelp.

Hvert år mener 5000 og 6000 nordmenn at livet deres er så uutholdelig at de forsøker å begå selvmord. Hvem av dem skal ikke få «bestemme over sitt eget liv»? Hvem av dem skal få «hjelp til en verdig død»?

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Både stortingspolitikerne og Legeforeningen selv mener at leger ikke bør få makt til å innvilge eller avvise et ønske om dødshjelp. Selv ikke leger har kompetanse eller innsikt nok til å fatte et slikt valg på pasientens vegne.

En fredfull, naturlig død

Atle Simonsen tegner i sin replikk et usant og forskrekkelig bilde av helsevesenet i Norge. Det er ikke slik at du «pines til du går bort» på norske sykehus og sykehjem. Med dagens medisin er det som regel mulig å hjelpe mennesker med å få en trygg og fredfull, naturlig død. I de mest ekstreme tilfellene kan man gi lindrende sedering.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

«Forbudet mot aktiv dødshjelp kommuniserer til syke barn, eldre, funksjonshemmede og kronisk syke at samfunnet er klart til å bære byrden av deres eksistens. Det er ikke uverdig å være avhengig av omsorg og hjelp. Hvis det var tilfellet, ville ingen av oss nådd det stadiet der vi klarte å stå på to bein,» skriver overlege og humanetiker Morten Horn.

Med dagens medisin er det som regel mulig å hjelpe mennesker med å få en trygg og fredfull, naturlig død

Olaug Bollestad, stortingsrepresentant (KrF)

En verdig død handler om god smertelindring og om ikke å dø alene. KrF vil gjøre alt vi kan for å sikre god omsorg til døende mennesker i Norge. Vi krenker både livet og vår verdighet som mennesker hvis vi ikke har annet å tilby enn å gjøre slutt på det hele.