Kronikk

En svært krevende eksamen

Jeg møtte en norskeksamen som ikke var tilrettelagt for at jeg skulle lykkes.

Eksamen

Elever sitter konsentrert i klasserommet under eksamen. Årets norskeksamen for 10.-klassinger har skapt debatt. 'Dessverre ble vårt første møte med eksamen svært krevende,' skriver en elev.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix

Temaet for årets norskeksamen på 10. trinn var «Arven etter Ibsen – Sette problemer under debatt». Dette vekket interesse og skapte engasjement hos meg og mine medelever i forkant av eksamensdagen. Dessverre ble vårt første møte med eksamen svært krevende. Det viste seg at oppgavene var i overkant vanskelige og lite rettet mot oss som målgruppe.

Dagen før eksamen fikk vi utdelt et forberedelseshefte der Ibsen var knyttet opp mot dagsaktuelle temaer. Det siste halvåret har vi jobbet mye med tekster av Ibsen, og vi var positive til det tverrfaglig temaet. Ibsens tekster strekker seg fra likestilling og ytringsfrihet, til ansvar og egoisme. Disse emnene har vi jobbet mye med i både norsk, KRLE, samfunnsfag og engelsk.

LES: Lærere fortviler over årets eksamensoppgaver

Mangelfulle besvarelser

På eksamensdagen ble jeg frustrert da jeg leste vedlegget til de obligatoriske oppgavene. Dette var ikke i nærheten av det jeg hadde forestilt meg. Jeg var klar for å tolke og debattere Ibsen. I stedet ba oppgaven meg om å vurdere terningkastet i en teateranmeldelse som jeg ikke forstod.

Det viste seg at oppgavene var i overkant vanskelige og lite rettet mot oss som målgruppe.

I omtalen var det forventet at vi skulle forstå en rekke vanskelige ord og begreper som «opportunisme» og «vårt neokapitalistiske lykkeland». Ettersom oppgavene bygde på en forståelse av teateranmeldelsen, ble det krevende å løse de obligatoriske oppgavene. Som resultat av dette er årets eksamensbesvarelser utvilsomt mangelfulle.

Når hverken den jevne mann på gata eller Utdanningsdirektoratet selv forstår begrepene som blir tatt i bruk, hvordan er det da forventet at 10.-klassinger skal forstå?

Kompliserte oppgaver

Oppgavene har skapt stor debatt i etterkant av eksamen. Jeg er takknemlig for at flere lærere har reagert på elevenes vegne. De overkompliserte oppgavene, som ikke passer til elevenes nivå, provoserer mange.

Eksamensoppgavene lages av nemnder som består av praktiserende lærere. Under utformingen av oppgavene skal nemnda se oppgaven gjennom elevenes øyne. Utdanningsdirektoratet kunne unngått uforståelige eksamensoppgaver, hvis elevene også fikk vært med å utvikle eksamensoppgavene. En annen løsning er at begrepene i teateranmeldelsen kunne blitt omformulert. Da ville elevene forstått omtalen, samtidig som innholdet ville forblitt det samme.

Som resultat av dette er årets eksamensbesvarelser utvilsomt mangelfulle.

Lite tilfredsstillende "reparering"

I ettertid har Utdanningsdirektoratet sagt at det vil bli tatt hensyn til at eksamensoppgavene var i overkant krevende ved sensuren. Dette er en lite tilfredsstillende ”reparering” av oppgaver som ikke var tilpasset målgruppen. Denne løsningen er ikke tilstrekkelig til å veie opp for den dårlige opplevelsen mange elever over hele Norge hadde, da de ikke fikk vist sin kompetanse under eksamen.

Jeg føler at jeg møtte en eksamen som ikke var tilrettelagt for at jeg skulle lykkes.

SE: Debatt om norskeksamen i Dagsnytt atten