NRK Meny
Kommentar

En slagen mann

Det var en slagen mann som tok plass i retten i formiddag. Rundt ham diskuterte partene hvor lenge han skal sitte i fengsel.

Rune Øygard og kona Reidun Øvre Øygard

Kona til Rune Øygard har fulgt mannen gjennom rettssaken. Nå må han i fengsel.

Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

«De to kunne hatt blikkontakt hvis de ville, men Øygard så aldri i jentas retning.

Rune Øygard var tydelig preget av gårsdagens kjennelse da han ankom retten i morges. Og vi så det tydelig der han satt mellom forsvarerne sine. Under hele rettssaken har den tidligere ordføreren fulgt nøye med på det som har skjedd rundt ham, notert flittig, og kommunisert aktivt med advokatene.

I dag satt han stort sett fremoverbøyd med blikket festet i bordplaten foran seg. Han satt fortsatt med pennen i hånden, men det var bare unntaksvis at han noterte noe. For første gang satt han også rett overfor jenta han er kjent skyldig i å ha forgrepet seg på. De to kunne hatt blikkontakt hvis de ville, men Øygard så aldri i jentas retning.

– Han utnyttet henne

Og sinnsstemningen ble ikke bedre av aktors straffepåstand. Statsadvokaten vil ha Øygard fengslet i to og et halv år. Begrunnelsen er at overgrepene ifølge jenta startet like etter at hun fylte 14 år, at de skal ha vart i nesten to år, at aldersforskjellen dem imellom var på hele 36 år, og at Øygard ifølge aktor utnyttet jenta på det groveste.

– Han har systematisk og målrettet unyttet hennes fascinasjon, het det fra statsadvokat Torbjørn Klundseter.

Øygards forsvarer mener på sin side at rundt ti måneder er nok. Hun mener antallet overgrep er langt mindre enn det aktor legger til grunn.

– Skal man legge godviljen til snakker man om rundt ti forhold, fremholdt Mette Yvonne Larsen.

Ut fra rettspraksis er det lett å tenke seg at lagmannsretten vil falle ned på en fengselsstraff på mellom ett og to år.

Hun mener dessuten at den enorme medieomtalen og Øygards svekkede helsetilstand i dag, er blant momentene som taler til hans fordel.

Påtalemyndighetens påstand kan vise seg å ligge noe for høyt. Tilsvarende kan forsvarernes krav være for lavt. Ut fra rettspraksis er det lett å tenke seg at lagmannsretten vil falle ned på en fengselsstraff på mellom ett og to år.

Høyt erstatningskrav

Kravet om erstatning og oppreisning er også høyere enn normalt.

Bistandsadvokaten mener Øygard må dømmes til å betale oppreisning også for det første påståtte overgrepet, selv om juryen frikjente ham for det. Begrunnelsen er at beviskravet for erstatning er lavere enn når retten skal avgjøre skyld.

Mens et straffbart forhold skal være bevist ut over enhver rimelig tvil, holder det at det er «stor grad av sannsynlighet» når det er snakk om erstatning. Denne lovtolkningen er tidligere fastslått av Høyesterett, blant annet i Birgitte Tengs-saken. Det blir likevel interessant å se om retten her mener at sannsynligheten for at også dette overgrepet ble begått, er så stor at Øygard må betale oppreisning for det.

Et lavmælt «nei» var alt Rune Øygard svarte da han til slutt ble spurt om det var noe mer han ville tilføye. Neste uke får han vite hvor mange overgrep retten mener han har begått, og i hvilken grad han skal straffes for det.