Hopp til innhold
Kommentar

En seier for påtalemyndigheten

Dagens kjennelse fra Hålogaland lagmannsrett var en seier for påtalemyndigheten og et stort nederlag for Hells Angels i Norge.

Hells Angels

Dette er første gang politi og påtalemyndighet lykkes i å få Hells Angels-medlemmer dømt som en mafiaorganisasjon.

Foto: Russel A. Daniels / Scanpix

– Dømmer dere meg så begår dere et justismord, sa Hells Angels-leder Ove Jørgensen Høyland, henvendt til juryen, like før skyldspørsmålet skulle avgjøres.

Men han ble ikke hørt.

Høyland var den første i rekken av Hells Angels-tilknyttede menn som ble funnet skyldige i grov narkotikakriminalitet. Tre av dem fullverdige medlemmer av MC-klubben, de andre knyttet til Hells Angels gjennom underklubber eller vennskap med medlemmer.

Dette er første gang politi og påtalemyndighet lykkes i å få Hells Angels-medlemmer dømt som en mafiaorganisasjon.

Men enda viktigere: De sju blir også dømt som en organisert kriminell gruppe, etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven.

Dette er første gang politi og påtalemyndighet lykkes i å få Hells Angels-medlemmer dømt som en mafiaorganisasjon.

MC-klubben har hele tiden hevdet at de er forfulgt av myndighetene, og at det bare er enkeltmedlemmer som har begått kriminelle handlinger, uavhengig av klubbtilhørigheten.

Nå faller denne retorikken på steingrunn.

Dette er første gang politi og påtalemyndighet lykkes i å få Hells Angels-medlemmer dømt som en mafiaorganisasjon.

Lagretten har funnet det bevist at de tiltalte planla, organiserte og gjennomførte narkotikasmugling fra Sør-Norge til Nord-Norge.

Bevisene skriver seg først og fremst fra store mengder telefonavlytting. Totalt er det avlyttet 5000 telefonsamtaler, og 24.000 tekstmeldinger har blitt sjekket. Det sier noe om hvilke enorme ressurser politiet har brukt på etterforskningen.

Neste uke skal lagmannsretten ta stilling til hvilke straffer de sju skal idømmes.

Forsvarerne i saken har allerede varslet en anke til Høyesterett, men ankemulighetene er svær tbegrenset, og mye tyder på at dagens kjennelse vil bli stående.