Hopp til innhold
Analyse

En rente på null er et bevis på hvor ille det er akkurat nå

Rentefesten har en kraftig bismak.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen strekker rentevåpenet til sitt ytterste.

Norges Bank kuttet torsdag renten til rekordlave null prosent, et trekk som overrasket omtrent alle som følger renten tett.

Trekket viser med all tydelighet hvor alvorlig situasjonen nå er for norsk økonomi, og hvor alvorlig den kommer til å være i lang tid fremover.

Kanskje vil styringsrenten ligge der helt frem til slutten av 2023, dersom Norges Banks egne prognoser stemmer.

En rente på null i Norges Bank, betyr kriselave renter for deg og meg fremover.

De aller fleste vil nå ha en boliglånsrente på godt under to prosent de neste årene. De som får best rente, nemlig gruppen med lav belåningsgrad og god inntekt, vil nå kunne klare å komme ned mot 1,3 prosent når bankene gjennomfører sine rentekutt.

Viktig rentevåpen

Så lavt har det aldri vært, og det er gode nyheter for mange av oss med store boliglån. Det vil også bidra til å dempe fallet i norsk økonomi:

  • For dem som beholder jobben betyr dette større rom i privatøkonomien til å bruke penger på andre ting, for eksempel forbruk som kan bidra til å dempe fallet i norsk økonomi
  • For dem som er permittert, har mistet jobben eller på annen måte har fått redusert inntekt betyr det at man har større sannsynlighet for å klare å betale renter og avdrag, og bidrar til å unngå tvangssalg og et stort fall i boligmarkedet
  • For bedrifter som sliter betyr kriselave renter en bedre sjanse til å overleve, og unngå tap av arbeidsplasser
  • For lønnsomme bedrifter gir lave renter gjøre det billigere å gjøre investeringer, som igjen kan skape positive ringvirkninger i økonomien og nye arbeidsplasser

Euro (EUR)

Amerikanske dollar (USD)

NOV 19DES 19JAN 20FEB 20MARS 20APR 208910111213NOK
Høye tall på indeksen betyr at kronen svekkes.
Oppdatert 31. desember

Listen med eksempler viser hvor viktig rentevåpenet er i krisetider. Norges Bank presiserer at lave renter ikke kan forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men bidrar til å dempe tilbakeslaget.

I andre enden av korona, når ting blir mer normalt – vil lave renter bidra til at aktiviteten tar seg raskere opp. Da unngår man, ifølge Norges Bank, forhåpentligvis at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå.

Rentefest med kraftig bismak

Rentefesten har likevel en kraftig bismak. Nullrentenivået er jo et bevis på hvor ille det er i norsk økonomi akkurat nå.

I tillegg skaper det noen fordelingseffekter, der de som har trygge og gode jobber nå vil ha råd til å ta opp enda mer lån og kjøpe seg videre opp i boligmarkedet.

Ser man på det som er gjort av forskning på hvem som nå tar støyten i arbeidslivet, ser man for eksempel at arbeidstakerne med de laveste inntektene og den svakeste husholdningsøkonomien er mest utsatt for både for oppsigelse og permittering, ifølge et samarbeid mellom Frischsenteret, SSB og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Et sentralt spørsmål for norske myndigheter nå, er hvor lenge den høye arbeidsledigheten vil henge igjen. En stor bekymring er ledigheten blant unge uten høyere utdanning, som, mangler tunge kvalifikasjoner til å hevde seg i den mye tøffere konkurransen i arbeidsmarkedet fremover.

ANDEL AV ARBEIDSSTYRKENARBEIDSLEDIGE
FØR KORONA
ARBEIDSLEDIGE
ETTER KORONA
Reiseliv og transport
3.4%
13.6%
Butikk- og salgsarbeid
2.9%
6.8%
Kontorarbeid
3.2%
5.8%
Serviceyrker og annet arbeid
2.7%
5.8%
Ledere
2.4%
5.5%
Oppdatert 2. februar

Har strukket rentevåpenet

Rentevåpenet til Norges Bank er strukket til sitt ytterste.

Rente lavere enn null, altså negative renter, er ikke på bordet i denne omgang – selv om sentralbanksjef Øystein Olsen sier at «ingenting er utelukket».

Pengepolitikken fungerer imidlertid ikke i et vakuum, men i et samspill med finanspolitikken til regjeringen – altså den offentlige pengebruken.

Så langt har vi kommet opp i rundt 400 milliarder kroner i tiltakspakker for å hjelpe norsk økonomi gjennom krisen.

Dersom Norges Banks dystre fremtidssyn slår til, vil nok ikke pengebruken avta med det første.