Replikk

En orgie i udokumenterte påstander

Forbrukerdirektøren bommer fullstendig når hun går løs på norsk handelsnæring. Det eneste vi ber om er å få konkurrere på like vilkår med utenlandske nettbutikker.

Kvinne som handler på nett

– Det eneste vi ber om er å få konkurrere på like vilkår, skriver Harald J. Andersen i Virke om 500 kroner-grensen som regjeringen vil innføre på netthandel.

Foto: Robert Schlesinger / NTB scanpix

I sin kronikk «Venstres store styrkeprøve», skriver forbrukerdirektør Randi Flesland for forbrukeren. Bra. Det er jobben hennes. Så snur hun sine kritiske kanoner mot norsk handelsnæring. Og bommer fullstendig.

Forbrukerrådet har ikke bevis

Randi Flesland har frekkhetens nådegave. Hun mener at norsk varehandel overdriver konsekvensene av å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner, uten at hun har et fnugg av bevis. I motsetning til Flesland, som kaster seg inn i en orgie av udokumenterte påstander, liker vi i Virke å forholde oss til fakta:

  • I varehandelen er det 368 000 arbeidsplasser. Det gjør varehandelen til Norges største sysselsetter etter helse- og omsorgssektoren.
  • 29 prosent av alle sysselsatte er under 24 år. Det gjør varehandelen til den desidert viktigste arbeidsgiveren for unge. Det er dessuten godt dokumentert at varehandelen er den viktigste inngangsporten til arbeidslivet for dem som i dag står utenfor.
  • Marginene i norsk varehandel er lave, både i internasjonal sammenheng og sammenlignet med andre norske næringer. De fleste varehandelsaktører har faktisk under fem prosent i driftsmargin.
  • I 2014 vil nordmenn kjøpe varer for ti milliarder kroner i utenlandske nettbutikker. Nordmenn har med andre ord ingen sperre for å handle i utenlandske nettbutikker, og den viktigste driveren for å handle i utlandet er pris.
  • Halvparten av nettkjøp under 200 kroner gjøres i utenlandske nettbutikker. Det viser hvor sterk driver momsgrensen er for kjøp i utlandet.
  • Vi anslår at utenlandsk netthandel koster Norge 6000 arbeidsplasser og 2,3 milliarder kroner i tapte skatte- og avgiftsinntekter i 2014.

SE OGSÅ: Andersen i debatt mot Randi Flesland.

Berører hele handelen

Derfor vil 500-grensen få store konsekvenser. Når Virke antyder bortfall av 10 000 arbeidsplasser, bør vi heller anklages for å være for beskjedne snarere enn å overdrive. Bare for å sette dette i perspektiv:

  • Det store flertallet av varer som selges i norsk faghandel koster under 500 kroner uten merverdiavgift. 88 prosent av alle varer som selges i norske sportsbutikker i dag koster under 500 kr uten merverdiavgift.
  • Regjeringens forslag berører hele norsk faghandel, som i 2013 omsatte for cirka 200 milliarder kroner uten merverdiavgift.
  • Hvis faghandelen da reduseres med «beskjedne» ti prosent vil det få store konsekvenser. Da faller 20 milliarder kroner uten merverdiavgift bort, hvilket betyr slutten for 15 000 arbeidsplasser.

Venstre og KrF må si stopp

Randi Flesland

Direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland, får kraftig kritikk av Virke-direktør Harald J. Andersen.

Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

Norsk varehandel er verdensledende i omstilling og produktivitetsvekst. Og utviklingen i netthandelen vil føre til betydelige endringer i norsk varehandel. Sånn er det bare og det må aktørene forholde seg til. Det eneste vi ber om er å få konkurrere på like vilkår.

At Randi Flesland mener regjeringens forslag ikke vil påvirke norske arbeidsplasser er rett og slett naivt. Når du endrer rammebetingelsene for Norges største private sysselsetter, blir konsekvensene store. Det er de store talls lov. Det er riktig at Venstre står midt i en styrkeprøve: de må stå imot dette kortsiktige forslaget og gjøre som KrF: si stopp og be regjeringen utrede en framtidsrettet løsning som ivaretar interessene til alle parter.

Når Virke antyder bortfall av 10 000 arbeidsplasser, bør vi heller anklages for å være for beskjedne snarere enn å overdrive.

Harald J. Andersen

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Bør bli enklere å betale moms

Svaret er å innføre merverdiavgift fra første krone – slik landene rundt oss gjør – og gjøre det enkelt og gratis for forbruker å betale avgiften. Virke mener at dette kan gjøres ved at tollmyndighetene oppretter en digital innbetalingsløsning for merverdiavgift – da mister også Posten og andre speditører grunnlaget for å ilegge "fortollingsgebyr".

Da blir det enklere for forbrukerne, rettferdig konkurranse mellom norske og utenlandske aktører og vi sikrer statens inntekter. Dette er et netthandels-kinderegg som selv Randi Flesland burde kunne være med på.