Hopp til innhold
Replikk

En lekse til læring

Dora Thorhallsdottir og vi deler engasjementet for at barna skal ha et godt læringsmiljø. Men vi er uenige om lekser.

Jan Tore Sanner

Vi vet at jevnlige, korte lekser som følges nøye opp av læreren, er det som fungerer best, skriver kunnskapsminister Jan Tore Sanner og statssekretær Rikke Høystad Sjøberg.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Debatten om lekser rører ved kjernen av skolens og skolepolitikkens mandat: Hvordan sikrer vi at barna våre lærer det de trenger for å få en god start på livet? Et godt og trygt læringsmiljø, engasjerte foreldre og opplevelse av mestring er viktig. Der er nok Torhallsdottir og vi enige.

Les også Kjære kunnskapsminister på NRK Ytring.

Vi deler engasjementet for at barna skal ha det bra og at skolen må ta hensyn til barnas alder og til at barn er forskjellige. Men vi er uenige om lekser.

Gode lekser

Lekser som skaper tårer og frustrasjon gjør verken foreldre eller barn klokere. Men gode lekser, lekser som gir elevene repetisjon av det de har lært på skolen, lekser som er tilpasset den enkelte elev og som følges opp av lærerne, kan fungere godt.

Lekser som er tilpasset den enkelte elev og som følges opp av lærerne, kan fungere godt.

Engasjementet til Dora Torhallsdottir og alle andre som engasjerer seg i debatten om lekser, viser noe viktig: Foreldre er, naturlig nok, brennende opptatt av hvordan barna har det. Men kan vi ta det samme engasjementet med oss over i hvordan barna lærer? Lekser er bare en av mange muligheter, men vi vet at foreldrenes forventninger til og deltakelse i barnas læring er viktig. Hvordan kan vi jobbe bedre, så lærere og foreldre er på lag?

Tilpassede lekser

Lærerne møter barna hver dag og bør være den nærmeste til å vurdere hvordan den enkelte elev kan lære mer og bli sterkere faglig. Derfor er det nettopp læreren som gir lekser, ikke rektor, ikke kommunen eller Kunnskapsdepartementet. Det er ikke noen nasjonale reguleringer som pålegger skolene å gi elevene lekser. Det er opp til skolene og kommunene selv om de vil gi lekser, og det er opp til læreren selv hvilke lekser som gis. Vi må ha tillit til at dyktige lærere, som kjenner elevene sine – gir tilpassede, relevante og gode lekser.

Opphopning av lekser kan bidra til stress for noen elever.

Forskning viser at lekser fungerer best når de inngår i en pedagogisk sammenheng. Læring på tidlige klassetrinn, lærerens forhold til elevene og det som faktisk skjer i undervisningen, har betydning for elevenes utbytte av lekser.

Ha lekser jevnlig

Vi vet at jevnlige, korte lekser som følges nøye opp av læreren, er det som fungerer best. Det er også riktig som Torhallsdottir påpeker, at en opphopning av lekser kan bidra til stress for noen elever. Skolene må derfor sørge for at det er en jevn arbeidsbelastning, der prøver og lekser ikke hoper seg opp og at de er tilpasset nivået til den enkelte elev. Prinsippet om tilpasset opplæring gjelder også for lekser. Skolen må være oppmerksom på hva slags lekser som gis og hvordan de følges opp i etterkant. Feil bruk av lekser kan lede til blant annet skoletrøtthet.

Liten grunn til å tror at en leksefri skole vil virke sosialt utjevnende.

Noen får mer hjelp til lekser hjemme enn andre og vi vet at for dem som ikke får like tett oppfølging hjemmefra kan leksene gå ut over skolemotivasjonen. Derfor har alle kommuner plikt til å ha tilbud om leksehjelp. Her kan de som av forskjellige grunner sliter med lekser få oppfølging. Foreldre som i dag engasjerer seg i barnas skolegang og som følger tett opp med forventninger til sine barn, vil ikke slutte med det om leksene fjernes. Derfor er det liten grunn til å tro at en leksefri skole vil virke sosialt utjevnende. En leksefri skole kan derimot bidra til å kutte et viktig bånd mellom hjem og skole. Vi mener andre tiltak er viktigere for å løfte elever som sliter, blant annet tidlig innsats, intensivopplæring når elever blir hengende etter og at vi bygger et sterkt lag rundt elevene.

Tilbakemelding på leksene gir elevene et bedre læringsresultat.

Lekser gir gode arbeidsvaner

Vi vet at lekser utvikler elevenes arbeidsvaner, disiplin og evne til selvstendig gjennomføring. Samtidig må elevene få gjennomgått leksene sine på skolen og få faglige tilbakemeldinger på arbeidet de har gjort. Forskning viser at tilbakemelding på leksene fra læreren gir elevene et bedre læringsresultat.

Både foreldre og lærere har et ansvar for å følge opp elever som strever med leksene.

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig, også når det gjelder lekser. Det er viktig at vi som foreldre viser interesse og positivt engasjement for barnas skolearbeid, enten det er ved å støtte opp om lekser eller annet skolearbeid. Både foreldre og lærere har et ansvar for å følge opp elever som strever med leksene. For eksempel kan leksene være for vanskelige, eller at summen av lekser i de forskjellige fagene kan bli for stor.

Ved å snakke med læreren kan eleven og foreldrene sammen finne løsninger på hvordan dette kan bli bedre. Det er ingen grunn til å ha lekser for leksens skyld, lekser må lede til læring.

Følg NRK debatt på Facebook