Hopp til innhold
Kronikk

En kamp om ytringsfriheten

Forfølgelsen av Julian Assange er en av de verste globale truslene mot ytringsfriheten i vår tid.

Demonstranter med plakater som krever at Julian Assange settes fri i London

Demonstrasjon til støtte for Julian Assange i London i januar. Saken om utlevering til USA gjenopptas i mai. Forfølgelsen av Assange og Wikileaks er en av de verste globale truslene mot ytringsfrihet i vår tid, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB Scanpix

I fjor ble Wikileaks grunnlegger, Julian Assange, arrestert i Storbritannia, etter at amerikansk press gjorde slutt på åtte års asyl i Ecuadors ambassade i London. Nå vil USA ha Assange utlevert og straffet for publisering av hemmelige dokumenter.

Dokumentene avslører maktmisbruk og forbrytelser fra USAs myndigheter, som drap på journalister, krigsforbrytelser, tortur, støtte til militærkuppmakere i Latin-Amerika og skjul inngripen mot demokratiske prosesser over hele verden, blant annet i Norge.

Men i USA, som har utnevnt seg selv til «leder av den frie verden», er det ikke de ansvarlige for torturen og krigsforbrytelsene som stilles til ansvar. I stedet er det Wikileaks som skal knebles og straffes – og det på en så brutal måte at det skremmer andre til stillhet.

USA presser Europa

Ifølge FNs spesialrapportør for tortur og FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling har Assange gjennom flere år vært utsatt for psykisk tortur og illegitim frihetsberøvelse. Dessverre er det liten tvil om hva som venter om han blir utlevert til USA.

Der har nemlig Wikileaks kilde, soldaten og varsleren Manning blitt utsatt for det FNs torturekspert kaller «umenneskelig behandling» fra USAs myndigheter. FN-eksperten sier det er risiko for at Assange utsettes for tortur om han utleveres til USA.

Forfølgelsen av Assange og WikiLeaks er en av de verste globale truslene mot ytringsfrihet i vår tid.

Det er mange autoritære stater som forfølger og mishandler sine egne varslere, journalister og utgivere. Men USA er i dag alene om bruke sitt eget rettsvesen til å angripe og straffeforfølge utgivere fra andre land i andre stater, her i Europa, slik det nå skjer i Assange-saken.

Farlig smitteeffekt

Her er vi ved sakens kjerne: Som New York Times fastslår, er det ingen prinsipiell juridisk forskjell på det Assange nå straffes for, og det vanlige medier gjør når de publiserer informasjon som makthavere helst vil holde skjult.

WikiLeaks er viktig også for det norske demokratiet.

Det gjelder også de norske avisene, som har publisert akkurat de samme dokumentene som Assange risikerer å straffes med over 100 års fengsel og tortur, for å ha publisert.

Bjørnar Moxnes, Rødt

Bjørnar Moxnes er partileder i Rødt.

Foto: Ryan Kelly / Ryan Kelly

Dersom om USA lykkes i å få Assange utlevert fra Europa, så er veien åpen for andre autoritære stater som også ønsker å gå utover egne grenser for å rettsforfølge og straffe journalister og utgivere i andre land.

I neste omgang kan det for eksempel være kinesiske myndigheter som krever at norske journalister og utgivere utleveres til Kina for å straffeforfølges der for publisering av informasjon som er helt lovlig i Norge.

Slutt å dilte etter USA, stå opp for ytringsfriheten.

Global trussel

Denne autoritære presedensen USA nå er i ferd med å etablere, og som i neste omgang lett kan utnyttes av andre stormakter, er med på å gjøre forfølgelsen av Assange og Wikileaks til en av de verste globale truslene mot ytringsfrihet i vår tid.

Derfor har Rødt, som eneste parti på Stortinget, tatt opp utleveringssaken mot Assange med Solberg-regjeringa. Svaret fra regjeringa viste dessverre, at for dem er menneskerettigheter viktigst når de kan brukes til å kritisere stater som USA ikke liker. Når det derimot er vestlige makthavere som slår ned på vår ytringsfrihet og varslerne som sikrer vår informasjonstilgang, da sier dessverre den norske regjeringa ikke et pip. Foreløpig.

Det er ingen prinsipiell juridisk forskjell på det Assange nå straffes for, og det vanlige medier gjør.

Assange viktig for Norge

Men Wikileaks er viktig også for det norske demokratiet. Takket være Wikileaks vet vi at USA i hemmelighet har forsøkt å manipulere norske beslutningsprosesser for å dra Norge dypere inn i den brutale og mislykkede Afghanistan-krigen.

Vi vet om USAs brutale kampanje mot Den internasjonale straffedomstolen, for å sikre straffrihet for amerikanske krigsforbrytelser. Og vi vet hvordan USA i det skjulte presset norske politikere i forbindelse med det dyreste skattefinansierte innkjøpet i Norges historie, det amerikanske kampflyet F-35 -som er spesialtilpasset USA-leda angrepskrig, ikke forsvar av Norge.

Dersom USA lykkes i å få Assange utlevert fra Europa, så er veien åpen for andre autoritære stater.

I disse dager behandler Stortinget forslag fra Rødt som gjelder nettopp disse sakene, som berører Norges aller viktigste nasjonale interesser og de mest alvorlige beslutninger en stat kan ta: om krig og fred, og om myndighetenes bruk av fellesskapets ressurser.

Uten Wikileaks hadde Stortinget rett og slett ikke hatt det informasjonsgrunnlaget som trengs for en reelt demokratisk beslutningsprosess.

Regjeringen må si tydelig fra

Konklusjonen er derfor klar. Om USA lykkes i å kneble Wikileaks og få Assange utlevert, vil det være et historisk gjennombrudd for autoritære staters mulighet til å gå utover sine egne landegrenser for å rettsforfølge og fengsle andre lands journalister og utgivere.

For regjeringa er menneskerettigheter viktigst når de kan brukes til å kritisere stater som USA ikke liker.

Det vil også betydelig innskrenke ytringsfriheten og informasjonstilgangen som er helt nødvendig for det norske demokratiet.

Derfor er Rødts krav til den norske regjeringa krystallklart: Slutt å dilte etter USA, stå opp for ytringsfriheten og si klart og tydelig nei til utlevering av Julian Assange.