NRK Meny
Kronikk

En fullstendig unødvendig streik

Du kommer ikke langt med å vifte med et særnorsk førerkort for tog. Internasjonale sertifikater er fremtiden.

Lokomotivførerstreik

Natt til 29. september gikk konduktører ut i streik. Hver dag er rundt 20.000 passasjerer rammet av streiken. Denne uka ble i tillegg 60 konduktører på Østfoldbanen permittert.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kompetanse og sertifisering er alfa og omega i all transport – og det er meget lenge siden aktører og myndigheter med ansvar for transport innså at dette krever samarbeid og en praktisk løsning i form av godkjennelse etter internasjonale standarder.

Derfor er det nesten uforståelig at NSB-systemet er streikerammet på grunn av noe vi utenfor NSB oppfatter som grunnleggende for i det hele tatt å drive med jernbane.

Grenseløse førerkort

Se på luftfarten. Det er helt utenkelig av flyselskaper å ansette piloter som ikke har en kompetanse med tilhørende sertifisering etter internasjonalt regelverk. Og når vi som turister leier bil i utlandet så er dette såre enkelt takket være våre internasjonalt standardiserte førerkort. Eller prøv å sende et vogntog ut på veiene med fører uten gyldig internasjonalt sertifikat!

Jernbane ruller mer og mer over landegrensene, derfor må vi ha et internasjonalt regelverk, inkludert sertifikater for lokomotivfører

EU har gjennom mange år utviklet et enhetlig europeisk tog-marked, Single European Rail. Allerede i 2004 innså Kommisjonen at noe av det viktigste var å få på plass et felles «Rail Safety Directive» (Directive 2004/49/EC) hvor det sentrale er felles sikkerhets-regler, sertifisering av bl.a. lokomotivførere (Directive 2007/59/EC – EU- wide Standards for Train Drivers) – og ulykkesgransking.

Grenseløst sikkerhetsarbeid

Slike internasjonale sertifikater går over og foran nasjonale særordninger, med hovedformål å eliminere administrative og byråkratiske barrierer som er et stort hinder for å styrke jernbanens konkurransekraft. På den måten kan tog bli det valgte transportmiddel foran for eksempel lastebil i tider med sterke krav til reduserte klimautslipp. Og jernbane ruller mer og mer over landegrensene, derfor må vi ha et internasjonalt regelverk, inkludert sertifikater for lokomotivførere.

Monopolets tidsalder er ugjenkallelig slutt

Dertil kommer at selv om jernbane er et sikkert transportmiddel, så har man årlig i Europa cirka 2.000 ulykker med over 1.000 dødsofre og et like stort antall skadde. Kostnadene ved ulykkene beløper seg til over 12 milliarder norske kroner. Sikkerhetsarbeidet må drives grenseløst.

Gjennom den europeiske jernbaneorganisasjonen European Railway Agency (ERA) og forsknings- og utviklingsorganet Shift2Rail bygges fremtidens jernbane i Europa. Men du skal lete lenge for å finne NSB og norsk jernbanesektor her. De er fraværende, bortsett fra å delta på noen konferanser i ny og ne.

Grenseløse lokførere

Det er utelukkende gjennom samarbeid over landegrensene at dette uhyre viktige arbeidet kan drives, inkludert togfører-sertifikater, sertifisering av utstyr, infrastruktur og vedlikehold. For igjen å vise til ruteflyene våre. Hvordan skulle det bli med norsk luftfart hvis ikke piloter og flyselskaper holdt en internasjonal standard? Jeg tror knapt noen av oss ville ha våget å sette oss om bord i et slikt fly!

NSBs ledelse og Samferdselsdepartementet, som eier av NSB, Flytoget og CargoNet, må forplikte seg til å sikre personellet den nødvendige kompetanse ved å følge internasjonal standard. Dette er et eier- og lederansvar, men i dialog med de ansatte. Det er nok at NSBs ledere og de ansatte setter seg ned og henter frem de europeiske kompetansekrav og innser at disse selvsagt også gjelder Norge. I denne sammenheng er en streik totalt meningsløs.

Hvis dette ikke skjer, så vil norsk jernbanedrift via den konkurranseutsetting som finner sted, i løpet av kort tid bli utkonkurrert av selskaper som kommer utenfra, for eksempel svensk jernbane med togførere ikke bare fra Sverige, men også andre land – alle med internasjonalt anerkjente sertifikater.

Du kommer ikke langt med å vifte med et særnorsk førerkort for tog. Monopolets tidsalder er ugjenkallelig slutt.

Einar Sørensen har lang erfaring fra internasjonal luftfart. Han var dagleg lederr for flykontrollindustrigruppa ATM Norge fra 2005 til 2013, og deltok aktivt i EUs program for luftfart. I dag er han bosatt i Toulouse i Frankrike, som er hovedsetet for internasjonal luftfart.

Følg debatten på Facebook og Twitter