Kronikk

En flau historie

Frode Berg-saken kunne rammet norsk-russisk samarbeid alvorlig. Derfor er det nødvendig med en oppvask.

Frode Berg

Frode Berg-saken er en flau historie. Nettopp derfor er det viktig å få vurdert og utredet om hvordan det kunne være mulig å sette i gang en slik operasjon, tilsynelatende uten enhver form for risikovurdering eller opplæring, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Frode Berg har heldigvis kommet seg hjem. Vi vil neppe få innsyn i avgjørelsene som ble tatt før han ifølge seg selv ble valgt ut til å ta oppdrag for forsvarets hemmelige tjeneste.

Det er trist om det blir fastslått at det hele skyldes amatørmessig og unødig risikofylt atferd fra offentlige tjenestemenn som rekrutterte ham. Vi kan håpe at den pågående granskingen bidrar til at noe lignende aldri gjentar seg. EOS-utvalget må få siste ord i Bergs sak.

Bredt samarbeid

Den første skaden i norsk-russisk samarbeid kom straks. Dagen etter at Frode Berg ble arrestert i Moskva begynte telefonene hos Barentssekretariatet å kime. «Er det farlig å dra til Russland nå? Bør vi avlyse samarbeidsprosjektet vårt? Kan jeg bli arrestert hvis jeg drar på helgetur til Murmansk?»

Vi kan håpe at den pågående granskingen bidrar til at noe lignende aldri gjentar seg.

Heldigvis hadde de fleste som tok kontakt for å spørre om det nå var farlig å dra til Russland et fellestrekk: De som var skremte eller skeptiske var stort sett personer som ikke hadde vært aktive i dette brede, sivile samarbeidet. Personer som var ukjente med at dette samarbeidet på grasrotnivå har pågått uendret i over 25 år.

Skepsisen rundt å sette i gang nye samarbeidsprosjekter forsvant stort sett etter noen uker. Ildsjeler fra Nordland, Troms og Finnmark har videreført rundt 200 norsk-russiske samarbeidsprosjekter hvert år. Samarbeidet som finansieres av Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet gjennom Barentssekretariatet har ikke blitt rammet i stor grad.

Fjerner fordommer

For prosjektsamarbeidet med Russland er robust og stabilt. Det er den store bredden i dette samarbeidet som er det unike. Siden 1993 har nordnorske idrettslag, skolekorps, klasser, sjakklubber, filharmonikere møttes både i Norge og i Nordvest-Russland. Det brede samarbeidet mellom nordmenn og russere er omtrent så vanlig, hverdagslig og ufarlig som det kan bli.

Har det vært fullstendig fravær av koordinering mellom forsvar og utenrikspolitiske interesser?

Det handler ikke om storpolitikk eller øst mot vest. Det handler i svært liten grad om Frode Berg. Det handler om mennesker som bor på hver sin side av en grense i nord. Om vanlige nordmenn og russere som har felles interesser og møter sine naboer på grunnlag av noe de har felles.

Dette sivile og hverdagslige samarbeidet bryter ned fordommer hver dag. Ungdommer møtes og ser at det er trygt å dra på besøk til hverandre. De ser at ordinære folk på hver side av grensa har mange felles interesser.

Nye russiske guvernører i Barentsregionen ser at deres jobb med å holde på «sine» ungdommer i nord blir enklere når de samarbeider med norske fylker. Det gjør at norske og russiske fylkesledere og stortingsrepresentanter fra nordområdene har god tone. Dette smitter også oppover. Felles tiltak i nord gjør det enklere for utenriksministerne å holde en konstruktiv dialog om et samarbeid som fører mye positivt med seg – uansett hva som skjer i Midtøsten eller diskuteres i FN og Nato.

Forsvar og utenrikspolitikk må koordineres

Offiserer fra det norske Forsvaret og den russiske Nordflåten var stolte deltakere da HM Kong Harald V sammen med statsminister Solberg og utenriksministrene Søreide og Lavrov samlet seg for å hedre norske og russiske veteraner under 75-årsjubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark og Nord-Troms i Kirkenes i oktober.

Frode Bergs historie tyder dessverre på at personer lønnet av Forsvarsdepartementet tok en risiko som lett kunne rammet det offisielle norsk-russiske samarbeidet.

Fra høyeste hold fikk vi høre av det offisielle Norge og det offisielle Russland at vi har bruk for at de som vokser opp i nordområdene kjenner hverandre. At vi ser en verdi i samarbeid. At det fortsatt blir like vanlig å dra til Russland som til Finland og Sverige.

Norge har faktisk et mye bedre samarbeidsklima med Russland enn det andre europeiske land har. Den daglige kontakten i nord bidrar til akkurat dette.

Frode Bergs historie tyder dessverre på at personer lønnet av Forsvarsdepartementet tok en risiko som lett kunne rammet det offisielle norsk-russiske samarbeidet.

Nettopp derfor er det viktig å få vurdert og utredet om hvordan det kunne være mulig å sette i gang en slik operasjon, tilsynelatende uten enhver form for risikovurdering eller opplæring.

Det er trist og svært unødvendig om det faktisk var lite gjennomtenkt rekruttering og forarbeid fra andre som førte Frode Berg i russisk fengsel. Skaden for Berg ble stor, og saken kunne rammet norsk-russisk samarbeid mye mer. Har det vært fullstendig fravær av koordinering mellom forsvar og utenrikspolitiske interesser i forkant av denne saken?

Vi kan håpe på en mer en åpen høring initiert av politikere.

Bak stengte dører

Hvordan det kunne være mulig å sende en person direkte ut i personlig tragedie på en slik måte er det nå EOS-utvalget som gransker.

En lukket oppvask er det minste vi må forlange. Det skulle bare mangle at de som lever av å innhente etterretning ikke skulle finne ut hvordan de skal utføre sitt arbeid på en måte som ikke skader et bredt sivilt samarbeid som er finansiert av andre departementer.

Saken kunne rammet norsk-russisk samarbeid mye mer.

La oss dele gleden med Frode for at han har kommet seg hjem. Samtidig som vi venter på EOS-utvalgets konklusjoner. Vi får vel ikke høre så mye når de foreligger. Selv om vi også kan håpe på en åpen høring initiert av politikere.

Kan hende det hele ender med lukkede, statlige føringer om mer kompetanse og koordinering inn i norske tjenester.

Slik at en så flau historie for dem som nettopp skal forebygge risiko for gode nordmenn, ikke blir mulig å gjenta i framtiden.