Kommentar

En angrepsvillig Obama

I sin første tale om rikets tilstand siden gjenvalget ba en angrepsvillig president sine politikerkolleger slutte å skape nye kriser i et allerede kriserammet USA, skriver Tove Bjørgaas.

President Barack Obama under State of the Union 2013

President Barack Obama under State of the Union-talen.

Foto: JASON REED / Reuters

Barack Obama var mindre opptatt av samarbeid, og fokuserte på en progressiv politisk agenda i nattens State of the Union-tale.

Han gir ikke ved dørene lenger. Det var president Obamas klareste budskap da han talte til Kongressen for første gang siden gjenvalget. I sine tidligere taler om rikets tilstand har hans mantra om å skape et nytt samarbeidsklima i Washington stått sentralt.

Obama har innsett at han ikke er supermann. I natt irettesatte den gjenvalgte presidenten i stedet det republikanske flertallet.

«Folket har jobbet for hardt med å bygge seg opp igjen etter en krise til å se sine folkevalgte skape en ny», bemerket Obama syrlig. Adressaten var Republikanere som har nektet å heve gjeldstaket og vedta statsbudsjettet. Flere ganger har de vært villige til å bringe USA til kanten av det økonomiske stupet på grunn av handlingslammelse og prinsipprytteri.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Obama har dårlig tid

President Obama ønsker seg en plass i historiebøkene som langt mer enn USAs første fargede president. Derfor har han dårlig tid. Han ønsker å dreie det amerikanske samfunnet forsiktig mot venstre.

President Obama ønsker seg en plass i historiebøkene som langt mer enn USAs første fargede president. Derfor har han dårlig tid.

Tove Bjørgaas, utenriksmedarbeider i NRK

Han vil ha et enklere skattesystem der det blir vanskeligere for rike toppsjefer å betale en lavere effektiv skattesats enn sine sekretærer. Han vil at utdanning og barnehager skal være tilgjengelig for alle amerikanere, og at våpnene skal slutte å flyte i det amerikanske samfunnet.

Mye av dette vil han ikke klare å gjøre stort med. Men handler han nå, er det mulig for presidenten å få til noen viktige reformer.

Immigrasjonsreform øverst på lista

Det sterkeste momentumet har Obama nå i striden om immigrasjonsreform.

Han lovet i natt å gjennomføre en slik reform, og i også i kongressen er arbeidet i gang med finne en løsning for 11 millioner ulovlige innvandrere i USA.

Republikanerne og Obama har en felles interesse her. Mitt Romney gjorde et katastrofevalg blant den voksende gruppen velgere med latinamerikansk bakgrunn sist november. For å gjenreise partiet, må Republikanerne ta tak i immigrasjonssaken, og en av deres unge og lovende, senator Marco Rubio fra Florida, holdt tilsvarstalen til Obama i natt.

I en følelsesladet appell ba Obama politikerne gjøre USA mindre våpenvennlig, men det er lite trolig at han vil få vedtatt annet enn strengere bakgrunnskontroll.

Tove Bjørgaas, utenriksmedarbeider i NRK

Der understreket senatoren med cubanske aner at immigrasjonsreform blir en fanesak framover.

Følelsesladet appell

Strengere våpenlover er en annen sak Obama har satset hardt på siden skytemassakren i Connecticut før jul. Han ba i natt om både forbud mot angrepsvåpen, bakgrunnssjekk av våpenkjøpere og slutt på smugling mellom delstater. I salen satt foreldrene til en 15 år gammel jente som ble skutt i Chicago for to uker siden.

I en følelsesladet appell ba Obama politikerne gjøre USA mindre våpenvennlig, men det er lite trolig at han vil få vedtatt annet enn strengere bakgrunnskontroll. Kongressflertallet er for engstelige for hva som vil skje dersom folk ikke lenger kan kjøpe automatvåpnene.

Vil ha flere barnehager

Utdanning er nøkkelen til avansement i det amerikanske samfunnet, mener president Obama. Han vet hva han snakker om. Stipendordninger ga gutten fra enkle kår adgang til USAs mest prestisjetunge juridiske fakultet. Uten dem hadde han ikke vært der han er i dag.

Utdanning er nøkkelen til avansement i det amerikanske samfunnet, mener president Obama. Han vet hva han snakker om.

Tove Bjørgaas, utenriksmedarbeider i NRK

Obama ønsker nå å få bedre skikk på USAs mangelfulle barnehager. Bare tre av ti fireåringer har tilgang til gode barnehager. Mange foreldre betaler 10 eller 15 000 kroner i måneden for dagmamma eller korttidsbarnehage, og Obama mener det ikke kan fortsette slik.

Han vil jobbe med delstatene for å få til programmer som kan bygge flere og barnehager, men det er lite trolig at han vil klare å skape revolusjon på dette området med det første.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Ett år på seg

Presidenten har dårlig tid, til tross for at han nettopp har blitt gjenvalgt. Obama kan miste den politiske kapitalen han opparbeidet seg med valgseieren raskt dersom han ikke bruker den riktig.

I sin første periode skuffet han millioner av tilhengere fordi han lot seg presse av opposisjonen.

I dag er han mange illusjoner fattigere. I innsettelsestalen for tre uker siden la han fram en progressiv agenda der han vendte tilbake til det politiske programmet han presenterte i boka «Med mot til å håpe».

Bør ta ballen og løpe nå

Obama ønsker å skape et USA der vanlige folk fortsatt kan avansere i samfunnet. Der er høyere minstelønn, et mer rettferdig skattesystem, helse- og utdanningsreform viktige byggesteiner.

Det er langt igjen, men handlingslammelsen i Kongressen kan gi Obama et visst handlingsrom dersom han tar ballen og løper nå.

Tove Bjørgaas, utenriksmedarbeider i NRK

Ute i verden har folk også forventninger, ikke minst i klimapolitikken, der USA har vært en bremsekloss internasjonalt så langt. I natt lovet Obama å gjøre det han kan, uten Kongressen, for å senke amerikanske klimagassutslipp fra kraftverk, biler og klimaanlegg. Han ba også Kongressen handle i denne saken, noe de neppe vil gjøre.

Det er langt igjen, men handlingslammelsen i Kongressen kan gi Obama et visst handlingsrom dersom han tar ballen og løper nå.