NRK Meny
Normal

Elefanten er fortsatt i rommet

Norske sirkuselefanter er temmet med straff, smerte og mishandling. Så venter livslangt fangenskap. Dét er Senterpartiet og de rødgrønnes ansvar.

Elefanten Baba

Elefanten Baba reiser med Cirkus Merano. Hun ble født vill i 1970 og ble vist frem i Norge første gang i 1975.

Foto: Mia Kristoffersen / NOAH

Ytring valgkronikk

Det bør ikke være tillatt å holde ville dyr i fangenskap på sirkus. Alt fra dyrevernorganisasjoner til Mattilsynet har vært klar på dette lenge. Likevel skjer det ingenting. Ville dyr på sirkus har lenge vært elefanten i rommet som ingen i regjeringen vil snakke om. Nå kan det virke som om de aktivt motarbeider fagfolkene i den rødgrønne kampen mot bedre dyrevelferd.

Det er ikke tillatt med løver, tigre eller tilsvarende ville dyr på sirkus i Norge i dag, slik det heller ikke er tillatt i særlig mange andre land i Europa. Vi har derimot et unntak for elefanter; et unntak Mattilsynet, og alle andre faglige høringsinstanser, har foreslått å fjerne. Det store flertallet av sirkuselefanter er ville dyr som er tatt til fange, ofte i India. Dette er dyr som er blitt temmet på den eneste måten man kan temme en vill elefant – med straff, smerte, og mishandling.

HØR OGSÅ : Radiodokumentar om elefanten Baba

Unntaket mangler begrunnelse

Forholdene blir ikke bedre etter at elefantene ankommer norske sirkus. Kolossale dyr som normalt trenger store områder å utfolde seg på, blir stuet inn i små innhegninger og trange trailere. Som de fleste vet, lever elefanter lenge. Elefanten Baba, som vises frem av Cirkus Merano, har levd som innesperret underholdningsinnslag i mer enn førti år.

Elefanten Baba, som vises frem av Cirkus Merano, har levd som innesperret underholdningsinnslag i mer enn førti år.

Mattilsynet foreslo i 2009 å fjerne elefanter fra listen over tillatte dyr i sirkus i Norge. Dessverre har SV, Ap og Senterpartiet hele tiden motarbeidet forslagene fra Mattilsynet. Senterpartiets landbruksminister, Trygve Slagsvold Vedum, gav en direkte instruks til Mattilsynet om å beholde unntaket som tillot elefanter i sirkus. Standhaftigheten og innsatsen for å tillate elefanter i sirkus er bemerkelsesverdig, og da skulle vi tro at Vedum ville komme med en begrunnelse for instruksen sin. Argumentene til landbruksministeren er derimot nærmest fraværende. Han har avfeid debatten med at det ikke er mange elefanter det er snakk om, og at vi som reagerer bare gjør det fordi vi har mer medfølelse med store dyr.

Det gjør oss skremt hvor lett Vedum tar på vedtak som vil påføre disse elefantene så mye lidelse. De av oss ser på elefanter i sirkus som like unødvendig som å produsere klær av pelsen fra ville dyr i bur, mener regjeringen i det minste burde komme med en forklaring på hvorfor det skal være nødvendig med elefanter på sirkus i utgangspunktet.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Dyrevelferd inn i regjeringen

Da regjeringen med så stor tyngde gikk inn for elefanter i sirkus, valgte vi i Bergen Venstre å se på hvilke muligheter vi kunne ha for å hindre unødvendig lidelse i vår egen region. Vi vedtok en uttalelse om at Bergen kommune skulle la være å leie ut arealer til sirkus som har elefanter, men et tilsvarende forslag ble senere nedstemt i bystyret.

Vi tror det vil være enklere å få Høyre med på å styrke regelverket, enn å vinne i forhandlinger mot Senterpartiet, som aktivt motarbeider Mattilsynet.

Forhåpentligvis vil det i fremtiden være unødvendig med slike lokale restriksjoner. Løsningen på problemet er å få et parti som faktisk bryr seg om dyrevelferd inn i regjering. Vi i Venstre tror det vil være mye enklere å få for eksempel Høyre – som i dyrevelferdssaker først og fremst utviser et fravær av meninger og engasjement – med på å styrke regelverket, enn å vinne i forhandlinger mot Senterpartiet, som aktivt motarbeider både Mattilsynet, alle faglige høringsinstanser og dyrevernorganisasjonene.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Dyrene kan ikke være prisgitt Sp

På forespørsel svarer Mattilsynet nå bare at regjeringen har instruert dem til å tillate elefanter i fangenskap. Venstre mener dette er betegnende for arbeidet med dyrevelferd. Vi har derfor tatt til orde for å se på muligheten for å opprette et eget dyrevelferdstilsyn.

Det er etterhvert blitt klart at regjeringen ikke bare ignorerer, men aktivt motarbeider Mattilsynet, og at tilsynet ikke har den nødvendige myndigheten for å gripe inn når det er åpenbart at dyr blir mishandlet.

Det kan ikke være slik at dyrene skal være prisgitt å holde Senterpartiet utenfor regjeringskontorene for å unngå dyremishandling. Norsk lov må anerkjenne at dyr har egenverdi, og styrke dyrenes juridiske beskyttelse. Dagens regjeringsparti har sviktet på dette området, nå er det på tide å gi Venstre muligheten.