Kronikk

Du er herved tilgitt

I dag er Therese-saken foreldet, og du kan endelig puste ut om du frarøvet et lite barn livet. Den norske stat mener at du etter 25 år har lidd nok.

Therese Johannesen

Therese Johannessen var ni år da hun forsvant fra Fjell i Drammen den 3. juli 1988.

Foto: Politiet / NTB scanpix

I dag, 3. juli, er dagen da du som står bak forsvinningen og eventuelt drapet på ni år gamle Therese kan trekke et lettelsens sukk. Foreldelsens fritak fra straff innebærer i praksis en benådning. Du er herved tilgitt, og du kan stå frem og lette din samvittighet om du frarøvet et lite barn livet.

Den norske stat mener at etter 25 år har du lidd nok og det er ikke lenger grunn til å straffe deg, det behovet har avtatt med tiden. Det er ikke lenger fare for gjentakelse og vi andre der ute i samfunnet trenger ikke lenger å frykte deg. Om Therese er frarøvet friheten og fortsatt finnes i live, innsperret og holdt til fange, da er saken en annen. Da vil du ikke bli benådet, men vil fortsatt kunne bli straffet, selv om du ellers har holdt deg på rett side av loven og ikke gjort urett mot noen andre.

Pines ved tanken

For nøyaktig 25 år siden, 3.juli 1988, forsvant Therese fra Fjell i Drammen. Ingen har sett henne siden. En som står utenfor kan bare prøve å forestille seg det marerittet moren har gått igjennom alle disse årene.

Selv om jeg har opplevd det forferdelige å være mor til et voldtatt og drept barn, føler jeg i dag en lettelse over i hvert fall å ha fått et svar på hva som hendte, og ha en grav å gå til.

Selv om jeg har opplevd det forferdelige ved å være mor til et voldtatt og drept barn føler jeg i dag en lettelse over i hvert fall å ha fått et svar på hva som hendte og det å kunne ha en grav å gå til.

Ada Sofie Austegard, leder i Stine Sofies Stiftelse

Stine Sofies Stiftelse kjenner flere foreldre som lenge har fryktet foreldelsesfristen, årene går for fort for dem: Hvordan skal jeg holde ut tanken på at den som tok mitt barns liv skal bli tilgitt, at etterforskningen vil stoppe helt opp selv om det dukker opp nye bevis, at de skal slippe straff, at deres identitet skal beskyttes?

Foreldre pines ved tanken på at drapspersonen heller vil kunne få et klapp på skuldra fra myndighetene som en takk for at vedkommende endelig velger å stå frem og fortelle sannheten. Drapspersonen kan gå til politiet anonymt. Om personen har noe som helst empati, kan vedkommende gi tillatelse til å la mor få et svar på hva som hendte med hennes barn.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Dagen i dag er en vond dag

I lang tid har Stine Sofies Stiftelse ment, og sendt forslag om, at loven for foreldelse i drapssaker må endres. Gleden var stor da vi endelig 1. juni 2013 kunne gi vårt svar på høringsrunden. Vi fikk svært god tid på denne høringen - allerede i februar 2013 mottok vi brevet med varsel.

Foreldre pines ved tanken på at drapspersonen heller vil kunne få et klapp på skuldra.

Ada Sofie Austegard, leder i Stine Sofies Stiftelse

I vår store glede over at det nå endelig var bevegelse hos justismyndighetene, gikk våre tanker til en mor i Drammen som om kort tid ville slippe å oppleve den smerten det må være at hennes datters eventuelle drapsperson skulle bli benådet, altså tilgitt.

Dessverre gikk det ikke slik. Dagen i dag er derfor en vond dag. Statsråd Grete Faremo mente lovforslaget trengte ytterligere utredning, men er svært positiv til å endre foreldelsesfristen, så det vil nok komme. Den ytterligere utredningen skjer på bekostning av Therese sin sak. Som statsråd må en forholde seg profesjonelt og ikke gjøre hastevedtak på grunn av enkeltsaker.

Dessverre gikk det ikke slik, dagen i dag er derfor en vond dag.

Ada Sofie Austegard, leder i Stine Sofies Stiftelse

Med undring har vi i Stine Sofies Stiftelse registret at dette ikke gjelder alle enkeltsaker. Det gjaldt ikke da Anders Behring Breivik sto i fare for å bli erklært utilregnelig. Lovendringsforslag om innføring av særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor psykisk helsevern hadde kun tre ukers høringsfrist. Flere høringsinstanser påpekte at det burde foretas en nærmere utredning. Likevel ble endringen vedtatt av statsråden.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Det moren må leve med

Men iveren etter endring var ikke like stor for å forhindre at saken til Therese skulle foreldes. Derfor kan etterforskerne nå for aller siste gang pakke ned alle sakspapirer, legge lokk på esken og la den støve ned på et lager.

Om det i morgen blir fremlagt nye bevis eller vitner i saken og en endelig kan få oppklart mysteriet, vil det bare bli avvist og andre saker vil prioriteres. Dette må en mor i Drammen leve med. Jeg er heldig som slipper den fortvilelsen og smerten.

Dagen i dag er en underlig dag, det er benådningens og tilgivelsens dag.