NRK Meny
Kronikk

Dronedebatt rett i blindsporet

Kritikken av dronekrigen er kunnskapsløs og vil aldri nå frem før kritikerne erkjenner at de ikke forstår teknologiens muligheter.

Drone

Stillbilde fra dokumentaren «Drone»

Foto: Tour de Force

Red.anm: Denne kronikken følger opp Tonje Hessen Schei og Jonathan Borge Lies kronikk «Den farlige krigen mot terror»

Droneteknologiens uutnyttede potensiale ligger i at den samme teknologien som dronekrigerne bruker, også kan anvendes til å kontrollere at krigens rett overholdes.

Det handler om det som kalles «nettverkskrig».

Det er fullt mulig å utnytte nettverket, eller bygge opp et parallelt nettverk, i den hensikt å overvåke nettverkskrigen. Men ingen, hverken kritikerne, Norge, FN, EU eller andre løfter en finger for å utnytte dette potensialet.

Krigens rett har stått så godt som stille i mer enn 20 år mens teknologiutviklingen har skapt en helt ny virkelighet.

John Berg, Forsvarsanalytiker

Krigens rett har stått så godt som stille i mer enn 20 år mens teknologiutviklingen har skapt en helt ny virkelighet.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

I sivile saker har politi verden over kompetanse og utstyr for å hente inn elektroniske spor; og lovgivning og rettspraksis har utviklet seg deretter. Men ikke krigens rett.

Debatten etter filmen «Drone» har gått rett i blindsporet. Man er mest opptatt av å fordømme og lite av å analysere og finne mottrekk

Hvis man hadde vært bare et stykke på vei mot dette, kunne FN-droner ha frembragt nær samme bilde som israelerne hadde da fire barn ble drept av en drone på stranden i Gaza i juli 2014.

John Berg, Forsvarsanalytiker

Ytring-kronikken «Den farlige krigen mot terror» 5. mars, av de ansvarlige for dokumentaren "Drone", Tonje Hessen Schei og Jonathan Borge Lie, går rakt i denne fellen. Én ting er at de to legger alt ansvar på USA og allierte, og intet på det ultrakonservative og ekstremt voldelige, falske islam som har vokst frem. Som faktisk opprinnelig fikk USAs støtte i Afghanistan på 1980-tallet.

LES OGSÅ: NRK Filmpolitiets anmeldelse av Drone

Verre er det at de ikke viser noen vilje til konstruktiv analyse, og at de dermed gjør seg selv helt ufarlige for dem som ønsker å føre uhemmet dronekrig.

FN eller domsstol

1. mai 2011 satt president Barack Obama foran skjermen i Det hvite hus og så Navy SEALs drepe Osama bin Laden i Abbottabad. Obama satt med fingeren på «avbryt»-knappen.

Slik kunne FN, EU, NATO eller en internasjonal domsstol sittet og overvåket krigshandlinger på skjermer, hvis det internasjonale samfunn i tide hadde tatt de nødvendige initiativer for at håndheving av krigens rett skulle holde tritt med teknologien.

Det er fullt mulig å utnytte nettverket, eller bygge opp et parallelt nettverk, i den hensikt å overvåke nettverkskrigen

John Berg, Forsvarsanalytiker

Hvis man hadde vært bare et stykke på vei mot dette, kunne FN-droner ha frembragt nær samme bilde som israelerne hadde da fire barn ble drept av en drone på stranden i Gaza i juli 2014. Det hadde vært mulig å vurdere rimeligheten i israelernes forklaring om at de trodde de skjøt på Hamas-krigere på flukt.

SE OGSÅ: Regissøren i debatt i NRK Aktuelt

Allerede fra Krim-krisens begynnelse kunne internasjonale ressurser og kompetanse ha blitt satt inn. Kanskje i FN-regi hvis ikke Russland hadde klart å stanse dette; ikke i NATO-regi som hadde vært alt for provoserende (selv om NATOs overvåkings- og avlyttingsmidler selvsagt har samlet mye materiale); men mer sannsynlig i EU-regi selv om Russland nok hadde hatt sine innsigelser mot det også.

Men EU har ikke tilgjengelig kompetanse, teknologi og beredskap. Der står vi.

Allerede i 1999

Den lange, kostbare prosessen mot internasjonale avtaleverk med nødvendige ressurser og kompetanse burde ha begynt allerede da NATO-fly i 1999 bombet kosovo-flyktninger på traktorer, i den formening at dette måtte være Mladic-banditter på stridskjøretøyer.

Seksten år senere har man ennå ikke rikket seg for å starte oppbyggingen av en teknologibasert internasjonal rettsorden.

Det er patetisk når FN vurderer en krigsforbrytersak mot Israel for Gaza-krigen på et så spinkelt grunnlag, samtidig med at verdensorganisasjonen unnlater å ta initiativer til en målrettet og systematisk utvikling.

John Berg, Forsvarsanalytiker

I dag kunne Norge hatt droner og kompetanse, og avtale om å stille ressurser til FNs disposisjon.

Norskeide droner i FN-regi, styrt av ekspertise med mandat, kunne ha ligget over stranden i Gaza i juli 2014 og tatt opp video for å vurdere om de fire barna der nede med rimelighet kunne tas for Hamas-krigere på flukt. Se ikke bort fra at FN-droner kunne ha avholdt israelerne fra å skyte.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter.

Avhengig av nyhetsstrømmen, kan leseren selv vurdere hvor droner over Øst-Ukraina i EU-regi burde ha sirklet i lesende øyeblikk. De er ikke der.

Man kan innvende at langt fra alle stater vil underkaste seg en slik ordning, og at terrorister som IS og Hamas aldri vil bli med. Men det er mulig å komme langt.

For stater og grupperinger som står utenfor, vil krigføring bli en økt belastning. Man kan eksempelvis se for seg at Ukraina i dag var med i en slik ordning mens Russland sto utenfor.

Man kan innvende at langt fra alle stater vil underkaste seg en slik ordning, og at terrorister som IS og Hamas aldri vil bli med. Men det er mulig å komme langt.

John Berg, Forsvarsanalytiker

I dag raskes det tidvis sammen mer og mindre tilfeldige bruddstykker av elektroniske spor, på ad hoc basis og på etterskudd.

Det er patetisk når FN vurderer en krigsforbrytersak mot Israel for Gaza-krigen på et så spinkelt grunnlag, samtidig med at verdensorganisasjonen unnlater å ta initiativer til en målrettet og systematisk utvikling.

Med sin Ytring-kronikk yter Hessen Schei og Borge Lie sitt lille bidrag til det samme slaget i løse luften.