Kronikk

Dramaturgi og virkelighet i NRK

NRK valgte å manipulere bildene fra overvåkningsvideoen i «legevaktsaken». Forstår de egentlig sitt presseetiske ansvar?

Overvåkingsvideo fra Oslo legevakt - døsfallet til Erik Are Stedt

Erik Are Stedt (35) ble kvalt til døde i et basketak med politi og helsepersonell på Oslo legevakt i 2012. NRK Dagsrevyen viste tirsdag den 19. januar 2016 en manipulert utgave av overvåkningsvideoen, der gamle bilder ble klippet inn i nye, for å vise hendelsen fra utsiden av legevakta. «I en så alvorlig sak bør pressen være varsom med å ty til dramaturgiske virkemidler», mener kronikkforfatter.

Foto: Overvåkingskamera

En av pressens oppgaver er å beskytte enkeltmennesker mot maktmisbruk. Det er et viktig oppdrag, og jeg mener at medienes funksjon som vaktbikkje overfor offentlige myndigheter har bidratt til at norsk politi har høy tillit i befolkningen.

Men heller ikke mediene er ufeilbarlige. I NRK Dagsrevyen tirsdag den 19. januar 2016 ble det vist en reportasje i forbindelse med dekningen av den såkalte «legevaktsaken». NRK ville tilsynelatende gjenskape og dramatisere deler av hendelsesforløpet, og i den forbindelse valgte de å manipulere videobilder i reportasjen. Bilder fra den autentiske overvåkingsvideoen ble klippet inn i nye bilder som NRK har tatt i ettertid. For TV-seerne fremsto det som bilder av hendelsen, nå sett fra utsiden av legevakten.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Twitter og Facebook

Strider mot pressens etiske regelverk

En slik iscenesettelse av virkeligheten strider mot pressens eget etiske regelverk, som sier at bilder som brukes som dokumentasjon ikke må endres slik at de skaper et falskt inntrykk.

At innslaget ble laget i en slik form, og deretter sendt, gjør meg ikke overbevist om at mediene forstår hvilken makt de har når de dokumenterer virkeligheten.

Hans Sverre Sjøvold

Jeg ser at NRK vedgår at innslaget ikke var i tråd med deres retningslinjer for bildehåndtering. At innslaget i det hele tatt ble laget i en slik form, og deretter sendt, gjør meg likevel ikke overbevist om at mediene alltid forstår hvilket ansvar og hvilken makt de har når de dokumenterer verden og virkeligheten. Spesielt i en sak der NRK har fremhevet videoopptakets dokumentariske verdi, i sin argumentasjon for å få tilgang til materiale fra en avsluttet straffesak.

Vi skal tåle offentlighetens blikk

Hendelsen som skjedde på legevakten i Oslo for drøye tre år siden, er dypt tragisk. En psykisk syk mann døde etter å ha utagert, og det oppsto et alvorlig basketak der også en ambulansearbeider grep inn for å bistå. Politiet hadde brakt mannen til legevakten fordi de mente han trengte hjelp.

Etter lang tids etterforskning ble saken henlagt. Konklusjonen ut fra det samlede etterforskningsmaterialet var at politiet og ambulansearbeideren ikke begikk en straffbar handling da de forsøkte å få kontroll over situasjonen.

Jeg kritiserer ikke at NRK publiserte videoen. Men et videoutdrag viser sjelden alle sider ved en hendelse. Slik er det også i dette tilfellet.

Hans Sverre Sjøvold

Jeg har forståelse for at saken har offentlig interesse. Politiet utfører sin jobb på vegne av samfunnet, og vi skal tåle offentlighetens blikk. Jeg kritiserer derfor ikke at NRK dekker saken eller publiserte videoen – selv om jeg har stusset over at enkelte intervjuobjekter kan uttale seg så bombastisk i saken, tilsynelatende på bakgrunn av overvåkingsvideoen. Men et bilde eller et videoutdrag viser sjelden alle sider ved en hendelse. Slik er det også i dette tilfellet.

Pressen bør være varsom

Utfallet av hendelsen var uansett en tragedie, og jeg registrerer at det er reist debatt i media og på sosiale medier. Det må derfor være rom for å understreke at dødsfallet har vært gjenstand for grundig etterforskning og påtalemessig vurdering.

Uniformerte tjenestepersoner har også krav på en balansert fremstilling i media.

Hans Sverre Sjøvold

I en så alvorlig sak bør pressen være varsom med å ty til dramaturgiske virkemidler. Det kan være en belastning for noen hver at bilder av dem publiseres i media. Når bildene i tillegg manipuleres, kan dette bli en ekstra belastning. Uniformerte tjenestepersoner har også krav på en balansert fremstilling i media.