Replikk

Døra til PR-bransjen er åpen

Norske journalister har mystifisert og stigmatisert en hel bransje gjennom å skjære alle over First House-kammen.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp)

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) har fått mye kritikk for å ikke offentliggjøre hvilke kunder hun jobbet for som PR-rådgiver i First House.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

NRK-kommentator Trine Eilertsen oppfordrer PR-bransjen til å åpne opp både kundelister og metoder i sitt innlegg «PR-bransjens PR-utfordring». Premisset om at bransjen er lukket er feil.

Stigmatiserer hele bransjen

I valgkampinnspurten ble vi oppringt av NRK Brennpunkt noen dager før programmet om PR-bransjen skulle på lufta. Samtalen dreide etter hvert inn på kundene våre og hvorfor de var hemmelige.

Da vi svarte at kundene våre ikke var hemmelige ble det ganske stille i andre enden. Vi hørte ikke noe mer fra dem.

Atle Hommersand, Faglig leder og seniorrådgiver i Nucleus

Da vi svarte at kundene våre ikke var hemmelige, og at de var velkommen til oss for å få vite hvem kundene er og hva vi gjør for dem, ble det ganske stille i andre enden. Vi hørte ikke noe mer fra dem.

I jakten på Listhaug-listene har norske journalister mystifisert og stigmatisert en hel bransje gjennom å skjære alle over First House-kammen. Det er i beste fall slapp research, og i verste fall mot bedre vitende.

Mye åpenhet i PR-bransjen

Bransjen er mer åpen og mindre mystisk enn hva media formidler. Byråer som Dinamo, Gambit H+K, Geelmuyden-Kiese, Trigger Oslo og mitt eget Nucleus har nettsider hvor kundecaser med metoder og resultater beskrives. Mange byråer har også fagblogger hvor metodikk og faginnsikt deles.

I 2007 etablerte PR-bransjen sin egen pris, Gullkorn. Prisen gir et godt innblikk i hvem som er bransjens kunder, våre metoder og resultater. Gullkorn 2013 ble avholdt midt i den hardeste Listhaugdebatten. Ingen norske journalister dekket arrangementet.

PR-bransjens oppdrag for offentlig sektor vinnes i anbud. Et søk i databasen Doffin vil ganske raskt gi oversikt over hvilke byråer som har vunnet oppdrag i offentlig sektor. En god sammenstilling av hva byråene gjør for offentlig sektor er gjort av Alexander T. Stenerud i hans Masteroppgave «Flere kokker, hvor mye søl?»

Gullkorn gir et godt innblikk i PR-bransjens kunder, metoder og resultater. Gullkorn 2013 ble avholdt midt i den hardeste Listhaugdebatten. Ingen norske journalister dekket arrangementet.

Atle Hommersand, Faglig leder og seniorrådgiver i Nucleus

PR-bransjens metoder er verken hemmelige eller særlig kontroversielle. PR- og kommunikasjonsfaget er en selvstendig akademisk disiplin og byråene henter mye av sin fagmetodikk fra både internasjonal og nasjonal forskning og teori som er åpent tilgjengelig for alle. Bare i høst kommer det fire bøker breddfulle av metodikk. To av disse har forfattere som har sitt daglige virke i PR-byråer.

Bransjens eget ansvar

Kundene til PR-bransjen er like gjerne en liten gründervirksomhet eller en frivillig organisasjon som et stort globalt selskap. Disse kjøper kompetanse og kapasitet som de ikke besitter i hverdagen, og hvor kompetanse- og kapasitetsbehovet ikke er av en slik størrelse og art at det er lønnsomt å ansette egne folk til dette.

Det er ikke medias skyld at byråbransjen fremstår lukket og mystisk, det ansvaret bærer bransjen fullt og helt selv. Vi har ikke vært flinke nok til å synliggjøre åpenheten. Og vi kan godt gjøre flere åpenhetsgrep.

Det er ikke medias skyld at byråbransjen fremstår lukket og mystisk, det ansvaret bærer bransjen fullt og helt selv.

Atle Hommersand, Faglig leder og seniorrådgiver i Nucleus

Et sted å starte vil være å publisere alle påmeldte bidrag til Gullkorn – etter modell av journalistenes egen SKUP. Dernest må vi bidra til å få på plass et lobbyregister og etablere åpenhet som prinsipp i oppstart av alle kundeforhold.

Døra står på gløtt til en stor del av PR-bransjens virksomhet. Den døra er det fullt mulig for journalister og offentligheten å gå inn i.

Velkommen inn!