Kronikk

Dommedag for Kinas falne partikomet

Bo Xilai kunne blitt Kinas partisjef. I stedet er kona dømt for drap, og nå skal han selv få sin straff for «korrupsjon, bestikkelser og maktmisbruk».

AVTALE Bo Xilai

Som Kinas handelsministeren besøkte Bo Xilai Norge i 2006. Her hilser han på (fra venstre) daværende NHO-president Finn Bergesen, Jens Ulltveit-Moe og Morits Skaugen jr.. Nå venter en lengre fengselsdom for korrupsjon.

Foto: Falch, Knut / NTB scanpix

Mange beundret ham og trodde at han skulle bli Kinas fremtidige partisjef. Men i dag står 64 år gamle Bo Xilai for retten, tiltalt for «korrupsjon, bestikkelser og maktmisbruk». Trolig vil han få en streng fengselsdom, noen antyder 15 år eller mer.

Høyst sannsynlig er både skyldspørsmål og straff allerede avgjort. De siste to ukene har de kinesiske lederne holdt sin årlige konferanse i badebyen Beidaihe, hvor Bo Xilai-saken har stått høyt på dagsorden. Selv om lite er lekket ut, vet alle – også kineserne – at utfallet av en så viktig sak i praksis avgjøres av partiledelsen. Derfor er rettssaken som i dag åpner i Jinan, provinshovedstaden i Shandong, bare en formalisering av allerede fattede vedtak.

FØLG RETTSAKEN MOT BO XILAI: NRKs Nyhetssenter

Lysende komet

Bo Xilai var i mange år en lysende komet på Kinas politiske himmel. Som sønn av en av Maos protesjeer, revolusjonshelten Bo Yibo, hadde han en familiebakgrunn som overgikk de flestes. I tillegg kunne han skilte med høyere utdannelse, et godt utseende og talegaver som kunne trollbinde både store og små forsamlinger. Men i fjor fikk karrieren en brå slutt: Bo ble arrestert, og i november ble han kastet ut av kommunistpartiet.

Flere medlemmer av partieliten mislikte hans ukonvensjonelle metoder, og noen kan ha ansett ham for å være en rival det var best å bli kvitt.

Torbjørn Færøvik

Da politiet slo klørne i ham, var han medlem av kommunistpartiets mektige politbyrå og partisjef i Chongqing, av mange omtalt som verdens største by. Der gjorde han seg bemerket for sin nådeløse kamp mot byens kriminelle og for sine Mao-inspirerte kampanjer for å fremme god samfunnsmoral. Underveis skaffet han seg mange fiender, også på sentralt hold i Beijing. Flere medlemmer av partieliten mislikte hans ukonvensjonelle metoder, og noen kan ha ansett ham for å være en rival det var best å bli kvitt.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Ferden mot avgrunnen

Bo Xilais ferd mot avgrunnen begynte 14. november 2011, da den britiske forretningsmannen Neil Heywood ble funnet død på sitt hotellrom i Chongqing. Briten hadde lenge vært en venn av familien Bo. Dødsårsaken ble først oppgitt å være «overforbruk av alkohol». Noe senere søkte byens politisjef tilflukt i det amerikanske konsulatet i nabobyen Chengdu. Hans versjon var en ganske annen: Heywood var blitt forgiftet, og bak udåden sto Bo Xilais kone Gu Kailai.

Politisjefens versjon var en ganske annen: Heywood var blitt forgiftet, og bak udåden sto Bo Xilais kone Gu Kailai.

Torbjørn Færøvik

Hendelsen skapte oppstyr i Beijing. Gu Kailai ble satt under etterforskning, og Bo Xilai ble avsatt som lokal partisjef og suspendert fra sine øvrige politiske verv. Noen måneder fikk Gu Kailai en betinget dødsdom for drapet på Heywood. Rettssaken foregikk i lyntempo og varte i mindre enn åtte timer. Skikker hun seg vel bak murene, blir straffen omgjort til livsvarig fengsel.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Bo Xilais rolle

Om Bo Xilai medvirket til eller dekket over ektefellens udåd, er uklart. Den uspesifiserte tiltalen, slik den foreligger før saken begynner, kan tyde på at Bo holdes utenfor selve drapssaken. Andre forhold er viktigere, ikke minst bestikkelsene han skal ha mottatt i årenes løp. Anslag på rundt 25 millioner yuan (cirka 25 millioner kroner) har vært nevnt i kinesisk presse. Noe av beløpet skal han ha brukt til å kjøpe en fasjonabel villa i Nice.

Avisene har også gått langt i å anklage Bo for å ha brutt partidisiplinen ved å kjøre sitt eget løp, uavhengig av direktivene fra Beijing. I tillegg skal han ha drevet en omfattende telefonavlytting av politiske rivaler mens de var på besøk i Chongqing. Selv Hu Jintao, kommunistpartiets leder inntil i fjor høst, ble visstnok «tappet» under et av sine besøk i storbyen. Er dette riktig, vil Bo ligge særdeles tynt an.

Ingen åpen rettssak

Når rettssaken holdes i Jinan, en dagsreise med tog sør for Beijing, skyldes det regimets behov for å skjerme begivenheten mot innsyn utenfra. Politi og sikkerhetsvakter har vært på plass i dagevis, her skal ingen få lov til å ytre seg til fordel for den tiltalte.

Flere vitner står klare til å gi sitt besyv, et av dem kan vise seg å være Gu Kailai.

Torbjørn Færøvik

Selv om rettssaken offisielt omtales som «åpen», vil bare spesielt inviterte slippe inn i rettslokalet. Etter norske begreper går den for lukkede dører; bare lite antall utvalgte journalister fra partipressen får anledning til å se deler av rettssaken fra et eget presserom.

Flere vitner står klare til å gi sitt besyv, et av dem kan vise seg å være Gu Kailai. Om Bo Xilai vil få en reell sjanse til å forsvare seg, enten på egen hånd eller ved hjelp av andre, vet vi ikke. I kinesisk rettspraksis spiller forsvarerne stort sett en ynkelig rolle, og i dette tilfellet vil de trolig ha fint lite å bidra med. Flere observatører antyder at det klokeste Bo kan gjøre, er å tilstå mest mulig i håp om å få en mildere straff.

Først partiet, så loven

Da Mao døde i 1976 og Deng Xiaoping ble landets nye sterke mann, lovet han å gjøre Kina til en rettsstat. I dag taler fakta for seg. Selv om landet har gjort store økonomiske fremskritt, preges det av utstrakt lovløshet, og domstolene har ikke klart å frigjøre seg fra kommunistpartiets overformynderi. Derfor går mange korrupte fri, mens andre som har vært så uheldige å tape en eller annen maktkamp, må vandre i fengsel.

Mange kinesere går god for påstanden om at Bo Xilai var korrupt. Men hvem i partiledelsen er ikke det?

Torbjørn Færøvik

Mange kinesere går god for påstanden om at Bo Xilai var korrupt. Men hvem i partiledelsen er ikke det? I dag styrer flere av de sentrale lederne - via familiemedlemmer og stråmenn - noen av landets største selskaper. Favører deles ut i øst og vest, og ledernes unge poder sendes til rådyre studieopphold i New York, London og Paris.

For en tid siden foreslo den modige advokaten Xu Zhiyong at landets ledere burde offentliggjøre sin private økonomi. Forslaget ble særdeles dårlig mottatt. Nå sitter 40-åringen i en fangeanstalt i Beijing uten lov og dom. Forleden klarte venner å smugle ut et budskap fra ham, snakket inn på video: «Kinesere, dere må vise styrke og kreve de rettigheter dere har i henhold til grunnloven!»

Bo Xilai vil få sin straff. Men tallrike andre vil føre Kinas korrupte tradisjon videre.