Replikk

Digitale løsninger erstatter brev

Informasjon som de fleste oppfatter som sensitiv og svært personlig kan trygt sendes til din digitale postkassen.

Postkasser og digitale postkasser (montasje)

«Digitale løsninger erstatter brevet slik vi kjenner det. Mer enn 1,5 millioner nordmenn har allerede tatt i bruk digital postkasse. Verdien for alle, både for dem som mottar og de som sender, ligger i at alt er samlet på ett sted,» skriver Elisabeth Gjølme i Posten.

Foto: montasje av faksimiler fra Digipost/E-boks og Johannessen, Sara / SCANPIX

Det hersker full forvirring om hva som er enkle og brukervennlige løsninger for distribusjon av digital post. Mange aktører med ulikt motiv bidrar til et rotete bilde. Det er trist at blant annet sentrale statlige virksomheter som Skatteetaten og Altinn undergraver det enkle og opplagt brukervennlige. En løsning som også kan spare skattebetalerne for 400 millioner kroner i året.

Det enkle er det beste. Både i den fysiske og digitale verden. Uavhengig av hvem avsenderen er, har vi bare en postkasse på hagegjerdet eller i oppgangen som samler all post som er til oss. Slik skal det være med digital post også. Derfor har både Stoltenberg II og Solberg-regjeringen tilrettelagt for en enkel, sikker og samlet løsning slik at digital post fra alle offentlige institusjoner og private samles i en postkasse.

Obligatorisk løsning

Digitale løsninger erstatter brevet slik vi kjenner det. Mer enn 1,5 millioner nordmenn har allerede tatt i bruk digital postkasse. Verdien for alle, både for dem som mottar og de som sender, ligger i at alt er samlet på ett sted. Én postkasse istedenfor et utall. Dette har de to siste regjeringene fulgt opp gjennom vedtak og budsjettbevilgninger.

De statlige virksomhetene som av hensyn til seg selv og ikke brukerne velger å stå utenfor den valgte løsningen, må få beskjed fra Stortinget og regjeringen om at det er den felles digitale postkassen som gjelder. Tiden for omkamp må ta slutt.

Det er trist at blant annet sentrale statlige virksomheter som Skatteetaten og Altinn undergraver det enkle og opplagt brukervennlige.

Danmark har kommet lenger enn oss i digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor og blir fremhevet som godt eksempel i Europa. En viktig årsak er at 90 prosent av borgerne bruker én felles digital postkasse. Danskene har gjort løsningen obligatorisk. Tiden er kanskje inne for å gjøre det samme her hjemme?

Sikker postkasse

Noen lurer på om det er nødvendig med en sikker digital postkasse. E-post gjør vel nytten? E-post er bra til mye, men sikkert er det ikke. I den digitale løsningen vår, får mottakerne posten til en kasse som er låst med både hengelås og kodelås. Bare eieren har nøkkelen og koden. Den er enkel å åpne for brukeren, men umulig for andre. Derfor kan informasjon som de fleste oppfatter som sensitiv og svært personlig trygt formidles i den digitale postkassen.

Danskene har gjort løsningen obligatorisk. Tiden er kanskje inne for å gjøre det samme her hjemme?

I morgen behandler Stortinget både stortingsmeldingene «Digital agenda for Norge» og «Postsektoren i endring». Politikerne har en gylden anledning til en gang for alle å gi beskjed til hele staten og Kommune-Norge – digital postkasse er den løsningen alle skal bruke. Til beste for innbyggerne.

Følg debatten: Twitter og Facebook