Hopp til innhold
Kommentar

Dette kommer til å svi for de aller fleste

En dobbel renteheving i dag, og så syv rentehevinger til. Mange nordmenn vil få rentesjokk det neste året.

Ida Wolden Bache

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache med dobbelt rentehopp torsdag.

Foto: Heiko Junge / NTB

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache gikk torsdag til det høyst uvanlige skrittet å gjøre en dobbel renteheving.

Selv om mange økonomer hadde spådd at renten skulle opp 0,5 prosentpoeng, trodde de fleste at Norges Bank ville legge seg en mer moderat linje med 0,25 prosentpoeng.

Den kraftige innstrammingen sender et tydelig signal om at Norges Bank er svært bekymret for de raskt stigende prisene. Strategien til sentralbanksjefen er å stramme inn ganske hardt nå, for å unngå å måtte stramme inn ende kraftigere litt lenger frem.

Gode grunner for renteheving

Det er flere grunner til at Norges Bank gjør som de gjør:

  • Aktiviteten i norsk økonomi er høy, med lite ledig kapasitet
  • Arbeidsledigheten er på et svært lavt nivå
  • Prisveksten er klart høyere enn målet, og har tatt seg raskt opp

Selv etter dagens renteheving er renten fortsatt lav sett fra et historisk perspektiv, og virker stadig stimulerende på økonomien.

Styringsrenten må faktisk helt opp til 1,7 prosent før den begynner å virke innstrammende, ifølge Norges Bank.

Raskt oppover

Det meste tyder på at renten skal raskt opp også videre fremover. Allerede over sommeren sier Wolden Bache at renten mest sannsynlig blir satt videre opp med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent.

Mot sommeren neste år kommer den til å ligge rundt 3 prosent, som innebærer en boliglånsrente på godt over 4 prosent.

Har du et boliglån på 4 millioner kroner vil dagens renteheving gi deg rundt 1.700 kroner mer i rentekostnader på lånet ditt hver måned, før skattefordel.

Ser vi litt lenger frem, til våren neste år, har vi fått syv nye rentehevinger. Det kan få månedsregnestykket opp i rundt 7.500 kroner ekstra, sammenlignet dagens rentekostnad. Regnestykket er gjort før skattefordel.

De fleste bør kunne tåle det

Når man tar opp lån, blir man stresstestet på en renteøkning på fem prosentpoeng. Dermed bør de fleste i teorien tåle dette. Likevel har livet blitt dyrere for de aller fleste av oss i løpet av våren, med høyere priser på mat, strøm og bensin.

Det gjør at vi har litt mindre å gå på når rentene også heves. Lommeboken blir slankere, selv om de aller fleste av oss også kan regne med høyere lønn.

For familier som lever på marginen vil en boliglånsrente som går fra 1,5 prosent til godt over 4 prosent på bare halvannet år, være krevende. Ifølge DN lever 423.000 nordmenn i sårbare husholdninger, definert som husholdninger med lån på mer enn tre ganger inntekt og under 100.000 kroner på konto.

Denne typen husholdninger er mest utsatt.

Kan virke uforståelig

For noen kan det kanskje virke uforståelig at Norges Bank skal bidra til å tømme kontoen enda mer. Men med den kraftigste prisveksten på mange tiår har ikke sentralbanken noe særlig valg.

Målet er å nettopp å trekke ut kjøpekraft av markedet. Ved å heve rentene reduseres også befolkningens sug etter å kjøpe ting, om det være seg hytter, hus eller ny sykkel.

Det skal stagge prisene. Og for å få til det må det altså gjøre litt vondt nå, for at det skal bli bedre på sikt.