Kronikk

Dette er ikke morsomt, Spetalen

Med sitt private liksommuseum bygger Øystein Stray Spetalen opp under en forestilling om at alt farlig kommer fra venstre.

Madame Tussaud Hitler

Kronikkforfatteren mener Øysten Stray Spetalen har misforstått det meste når han setter nazister i bås med sosialister. Her en noe svett Adolf Hitler på Madame Tussaud i London.

Historieomskrivning er og blir farlig! Det er viktig å forstå hvor problemer kommer fra om man skal forsøke å unngå gjentagelser av dem. Derfor er det av aller største viktighet å forholde seg til historiske virkeligheter. «Never again» kan bare oppnås om man er ærlig i sine vurderinger og baserer seg på kunnskap. Dette bommer finansmannen Øystein Stray Spetalen voldsomt på om dagen.

I sitt nye, private liksommuseum skal Spetalen lage det som nå omtales som et «skrekk-kabinett» over sosialister og deres ugjerninger. «Museet blir en morsom hobby som jeg skal holde på med i mange år fremover», sier Spetalen ifølge DN.no. Og det ser ut til å inneholde faktiske ekstremsosialister og kommunistiske synder som på alle måter hører hjemme i skrekk-kabinetter.

Men det skal også inneholde det stikk motsatte, som f.eks. Adolf Hitler og Heinrich Himmler. Dette, Øystein, er ikke «morsomt», og det burde ikke være en del av en rikmannshobby.

Kan ikke høyre være ekstremt?

Jeg vet ikke om Spetalen er klar over det, men det foregår mye om dagen for å ufarliggjøre ekstremisme på den ene siden av det politiske spekteret. Vi ser det fra skribenter som Hanne Nabintu Herland og helt ut til de mer unevnelige bidragsytere. Budskapet er enkelt: Alt som er farlig kommer fra venstre. Høyre kan aldri utvikle seg til noe ekstremt. Det er denne taktikken Spetalen, ubevisst eller ikke, nører oppunder. Samtidig som vi ser at blant andre fascistiske partier som Gyllent daggry i Hellas, Jobbik i Ungarn eller Svoboda i Ukraina vokser seg sterkere og sterkere her i Europa.

Ja, Øystein, det inneholder ordet sosialisme. Og Øst-Tyskland het «Deutsche Demokratische Republik».

Espen Goffeng, samfunnsgeograf

Er det navnet «nasjonalsosialisme» som lurer Spetalen? Ja, Øystein, det inneholder ordet sosialisme. Og Øst-Tyskland under kommunismen het «Deutsche Demokratische Republik». Vil det si at DDR var demokratisk?

Er den så enkel, forklaringen på din totale misforståelse av noen av historiens viktigste hendelser? Ren semantikk? Jeg vet ikke. Men du virker på meg som en mann med de beste intensjoner, så jeg klarer ikke å tillegge deg mer kyniske motiver enn at du dessverre ikke vet hva du snakker om.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Vi har ord for dette

Kommunisme og fascisme er ord vi mennesker har laget for å beskrive spesifikke fenomener. Om et styringssystem ikke passer inn i disse beskrivelsene, så er bruken av ordet feil. Med ordet «sosialisme» mener vi stort sett partier til venstre på det politiske spekteret. Selv innenfor det vi kan se på som et normalspekter. Politikere i Sosialistisk venstreparti og Arbeiderpartiet blir omtalt som sosialister. Folk i Høyre og Fremskrittspartiet blir det ikke.

Kommunismen kan vanskelig nås ved å bevege seg gjennom KrF, Høyre og Fremskrittspartiet.

Espen Goffeng, samfunnsgeograf

Bruken av ordet sosialisme bør være så presis som mulig – som alle andre ord i politikken – og det må settes i sammenheng med vår hverdagslige virkelighet. Å bruke ordet «sosialist» om Himmler og Hitler er direkte absurd, på samme måte som det ville være å bruke ordet «frimarkedskapitalist» om Marx og Engels. Har du noensinne sett noen fra venstre side som påstår at Mao og Stalin kom fra høyresiden? At de egentlig var fascister?

Latter og straff

Om man følger den politiske linjen langt nok ut mot venstre vil man til slutt komme til kommunistiske styresett. Det er en spesifikk ideologi som omhandler klassekamp, statsstyring av produksjonsmidler, fravær av fritt marked, fravær av religion, en sentralisert styring som påstår seg å komme fra folket og en sterk internasjonalisme. Blant annet. Tilstanden kan vanskelig nås ved å bevege seg gjennom KrF, Høyre og Fremskrittspartiet.

Fascismen derimot, har andre parametere. Frie markeder, en sterk nasjonalisme, fremmedfiendtlighet, støtte i autoritære religiøse pilarer som den katolske kirken, militarisme og en sammenblanding av stat og storkapital styrer via en politistat. Igjen; det er umulig å nå dit ved å følge aksen ut gjennom Ap, SV og Rødt.

Dette er ikke et ansvar du vil ha uten å vite hva du snakker om.

Espen Goffeng, samfunnsgeograf

Men ifølge Spetalens museum skjer noe magisk med en gang man når fascismen: høyresiden blir plutselig venstresiden! Høyresiden kan per definisjon ikke bli totalitær uansett hvor rabiat den blir, for da er den plutselig sosialistisk! Jobbik, Gyllent daggry og Svoboda er plutselig ikke noe å bry seg om. Jeg skulle for øvrig likt å vite hvordan Pinochet og Franco ville svart deg om du påstod overfor dem at de var beinharde sosialister. Jeg mistenker at både latter og straff ville sittet løst.

Ekstremisme for nybegynnere

Spetalen, jeg vil råde deg til å ta noen kurs i ekstremisme og ideologi før du stikker en vel finansiert finger inn i spørsmål som har kostet flere titalls millioner mennesker livet. Dette handler ikke om de relative CO2-besparelsene ved å kjøpe en el-bil. Det handler ikke om Tobin-skatt og regulering av derivatmarkedet. Det handler om oppfattelsen av de viktigste spørsmål vi står overfor i politisk historie. Om våre største historiske hendelser og den fremtidige utviklingen av kontinentet du bor på.

Jeg forstår at du ikke kommer inn i dette fra den mest kyniske og ekstreme siden av diskusjonen. Og at din motstand mot dem vi i dag omtaler som sosialister ligger i dine uoverensstemmelser med dem om marked og økonomi på et helt annet plan. Men dette er ikke et ansvar du vil ha uten å vite hva du snakker om. Det er ikke et prosjekt du vil blande deg inn i der ute blant aksjekameratene dine på Bygdøy. For dette prosjektet er direkte farlig. Dette er rett og slett ikke et museum du vil lage på gangavstand fra Holocaust-museet der ute.