Kronikk

Det var en gang et menneske

Læreplanen utelater fortsatt evolusjonslæren. Er Darwin for farlig for barneskolen?

Klasserom, illustrasjonsbilde

Undersøkelser viser at elever ikke har systematiske forkunnskaper om evolusjon og livets utvikling - de fleste lager sine egne forklaringer, skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsfoto.

Foto: http://www.colourbox.com/

Forskere finner ut stadig mer om livet rundt oss. Evolusjonslæren kan ikke bortforklares. Likevel glimrer temaet med sitt fravær både i læreplan og lærebøker for naturfag i norsk barneskole.

Bøkene i naturfag på barneskolen tar nemlig ikke opp temaet evolusjon. Alt fra 1.trinn lærer elevene om hvordan livet ble til på jorden ifølge kristendommen, jødedommen, buddhismen, islam og hinduismen i RLE-timene.

Selv Pave Johannes Paul II gikk i 1996 god for Darwins evolusjonsteorier. Men i barneskolen forbigås fortsatt evolusjonslæren i taushet.

Kjetland Elin, Myklebust Kristine og Rajalingam Raajini, Naturfagslærere

Samfunnsfag og norsktimene følger opp med tilsvarende beretninger i norrøn, gresk og romersk mytologi. I naturfag sies det ikke et ord om evolusjon.

Det er i dag ikke tvil om Darwins teorier. Evolusjonslæren om at mennesker stammer fra dyr som stammer fra reptiler og fisker er veletablert og erkjent innen moderne vitenskap. Selv Pave Johannes Paul II gikk i 1996 god for Darwins evolusjonsteorier. Men i barneskolen forbigås fortsatt evolusjonslæren i taushet.

Det var bedre før

Læreplanen er stokk konservativ i sitt forhold til Darwins utviklingslære, men det var bedre før. Utviklingslæren var et av fire hovedmål i grunnskolens læreplan fra 1974 (M-74). I 1984 fikk Kirke og undervisningsdepartementet, med Kjell Magne Bondevik som leder, i oppdrag å revidere den planen.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Det resulterte i en ny læreplan, M-85. I naturfag ble temaet utviklingslære radikalt forandret. Ikke bare ble utviklingslæren flyttet til ungdomsskolen. Det ble obligatorisk å undervise i kritikk av evolusjonsteorien.

Etter regjeringsskiftet i mai 1986 fikk skolene beskjed om å makulere de 100 000 eksemplarene som var sendt ut. Så pliktoppfyllende var makuleringen at det i dag knapt er mulig å oppdrive et eneste eksemplar av M-85. Men strykningen av Darwins evolusjonslære ble likevel videreført i M-87.

Dermed er det ikke bare snakk om at naturfaget i ungdomsskolen skal tette et kunnskapshull. Det får også den utakknemlige oppgaven å erstatte vrangforestillinger.

Kjetland Elin, Myklebust Kristine og Rajalingam Raajini, Naturfagslærere

Elevene lager egne forklaringer

I november 2014 lagde vi en undersøkelse hvor vi intervjuet 19 elever fra 1.-7.trinnn om livets utvikling. Resultatene viser at elevene ikke har systematiske forkunnskaper i dette temaet. De fleste lager sine egne forklaringer.

Dermed er det ikke bare snakk om at naturfaget i ungdomsskolen skal tette et kunnskapshull. Det får også den utakknemlige oppgaven å erstatte vrangforestillinger.

Professor Svein Sjøberg er den som best formulerer problemet:

«…førforestillingene er forbløffende gjenstridige og nesten umulige å utrydde. … Det å avlære forestillinger kan vise seg å være den viktigste faktoren når det gjelder å tilegne seg fagstoff.»

Har menneskene vært på jorden alltid?

Forestillingene elevene i vår undersøkelse gir uttrykk for, faller i fire kategorier: Vi stilte samme spørsmål til alle elevene: «Har menneskene vært på jorden alltid?»

 1. De som har religion i sin forklaring.
  Menneskene kom med Jesus. Bente (læreren) har lært meg det.
  Jente 3.trinn
 2. De som har dinosaurer med i sin forklaring.
  Nei, det fantes ingen mennesker i dinosaurtiden. .
  Gutt 2.trinn
 3. De som forklarer ut ifra utviklingslære.
  Mennesker har ikke vært på jorden alltid.. fordi først så var jorden en stor ildkule, så krasjet månen i den, så begynte det å komme liv, først bakterier, så ble det større og større, så kom dinosaurene, så ble de utryddet, og så mange millioner etterpå ble vi begynt å bli født.
  Gutt 4.trinn
 4. De som er forvirret i sin forklaring
  Mennesker har ikke vært på jorden alltid, fordi det var jo, jeg vet ikke helt. Det var jo noen som sa at det var dinosaurer, men jeg vet ikke helt om jeg tror på det. Og da var det ingen som har sett de eller noe sånt, og var det noen som hadde sett de så hadde de sagt det til noen flere.
  Jente 5.trinn

Oppfatningene oppgir elevene at de har fått fra foreldre, barnehage, skole, tv, internett, faktabøker og ulike trossamfunn. NRK Super er en viktig kilde. Skal vi virkelig overlate ansvaret for norske elevers kunnskaper om evolusjonen til programmer som Dinosaurtoget og Newton?

Det er et paradoks at den reviderte læreplanen i naturfag fra 2014 fremdeles utelater evolusjon i barneskolen.

Kjetland Elin, Myklebust Kristine og Rajalingam Raajini, Naturfagslærere

Elevene fortjener bedre

Ungdomsskolelærere må være klar over at elever møter på 8. trinn uten systematiske forkunnskaper i temaet evolusjon. Siden mange har dannet sterke misoppfatninger i forkant, blir det ekstra utfordrende å gjennomføre reflektert og respektfull undervisning.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Vi naturfagslærere har intet i mot at det undervises om hvordan livet ble til i RLE-timene, men vi forstår ikke hvorfor læreplanen for grunnskolen fortsatt i 2015 legger opp til at man må velge mellom en mytisk forståelse av verdens opphav og en naturvitenskaplig.

Det er et paradoks at den reviderte læreplanen i naturfag fra 2014 fremdeles utelater evolusjon i barneskolen.

Elevene våre fortjener en revidert læreplan og nye lærebøker i naturfag.