Det skjulte forsvar

Hva skjer med de økte bevilgningene til forsvaret? Synlig for det blotte øyet er det ikke.

Storskog - grensegjerde

Ytrings faste spaltist Torill Olsen lurer på hva de økte bevilgningene i forsvaret går til. «Synlig for det blotte øyet er det ikke, annet enn at et merkelig gjerde er under bygging ved russegrensa et steinkast unna her jeg sitter og skuer utover min verden».

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Torill Olsen er fast spaltist i Ytring på radio og nett.

Det kommer mer penger til forsvaret, og med frykt for Russland og terroranslagene i verden nikker vi taust og syns det er helt på sin plass. For meg som sitter lengst nord, flasket opp på krigshistorier og kald krig, lurer jeg på hva alle disse pengene går til. Synlig for det blotte øyet er det ikke, annet enn at et merkelig gjerde er under bygging ved russegrensa et steinkast unna her jeg sitter og skuer utover min verden.

Nå er det ikke slik at myndighetene holder skjult at de prioriterer overvåkingen, tilstedeværelsen og suverenitetshevdelsen i nordområdene. Det skjer med «betydelig styrking av Etterretningstjenesten, Sjøforsvaret og Luftforsvaret», som det stod å lese i kommentar til statsbudsjettet allerede i fjor.

.. Det får meg til å tro at mesteparten av økningene i statsbudsjettet går til etterretning.

Det er heller ingen hemmelighet at penger til etterretningstjenesten er tredoblet på 20 år. Og det skulle vel være unødvendig å legge til at Etterretningstjenesten i alle år har vært dimensjonert mot Russland

Med dette i bakhodet er det fra mitt ståsted to forhold som bekymrer meg.

For det første er det fordi denne forsvarsøkningen ikke akkurat vises i omgivelsene. Det kan ikke være all verden som går til det som er synlig forsvar i luften og til havs. Jo da, vi har fått et nytt spionskip, og det er flere jagerfly som bryter lydmuren nå enn på fredfylte 90-tallet.

I en situasjon der vi blir truet og trenger beskyttelse her nord, er det bakkestyrker og reelt forsvar av sivilbefolkningen jeg er interessert i. For å gjøre bildet enda mer foruroligende strupes Heimevernet, de som kunne hjulpet oss på timer mens Nato-styrkene bruker måneder på å flytte styrker.

Det får meg til å tro at mesteparten av økningene i statsbudsjettet går til etterretning her jeg bor: Nordområdene. Det gjør oss til interessante bombemål hvis det skulle bli en konflikt.

Og det gjør at jeg spekulerer på om myndighetene er mer interessert i å stå til disposisjon for stormaktenes behov for overvåking enn å ta vare på folkets sikkerhet. Ja, med unntak av det gjerdet, da, 200 meter ved russegrensa.

Mitt andre poeng er at det er skjulte penger som går til hemmelige forsvarsinstallasjoner i mitt nærområde uten at jeg får vite omfanget av det, risikoen ved det eller kan komme med innspill til denne aktiviteten som bokstavelig talt foregår i nabolaget. Etterretningstjenestens omfang, oppgaver, strategier og pengebruk er fullstendig utenfor offentlighetens lys. Selv journalister ligger unna å grave i det. Hvor hører denne hemmeligholdelsen hjemme i et demokrati som vårt?

Vi føler oss i skuddlinjen i tilfelle konfliktnivået i verden øker.

Mer etterretning, spionasje, hemmelige tjenester og internasjonale aktører inne i Finnmark i årene fremover gjør oss som bor her bekymret. Mange av oss er redd. Å bli møtt av taushet om hva myndighetene gjør, bruker penger på og planlegger fremover gjør oss ikke beroliget. Heller tvert imot.

Når de samme myndighetene bygger ned beredskap og sikkerhet for sivilbefolkningen i vårt område gir det enda større grunn til uro. Vi føler oss i skuddlinjen i tilfelle konfliktnivået i verden øker.

Derfor er det viktig at det akademiske miljøet ved UiT, Norges arktiske universitet sammen med journalistiske krefter inviterer til en stor Etterretningskonferanse i Finnmark.

Betimelig nok heter den «Militær etterretning som en demokratisk blindsone». Dit kommer nasjonale og internasjonale journalister i hopetall som lager saker de sprer rundt i offentligheten.

Det gir håp for et vanlig menneske som bor nær russegrensa der Norge akkurat nå ferdigstiller et grensegjerde som gir gufs av den kalde krigen.

HØR Ytring på radio – hver søndag kl. 11.03 på P2, eller i nettradio når du vil.