Hopp til innhold

Det hadde kanskje vært enklere med litt kjeft

Det ble ikke noe verbalt slagsmål da Støre møtte LO-grasrota på Gol. Men alle de velmente rådene illustrerer et problem det er vanskelig for Arbeiderpartiet å snakke høyt om.

Den som hadde ventet verbalt slagsmål på Gol, ble nok skuffet. Men Ap-leder Jonas Gahr Støre mottok mange velmente råd som neppe løser partiets krise på målingene.

Den som hadde ventet verbalt slagsmål på Gol, ble nok skuffet. Men Ap-leder Jonas Gahr Støre mottok mange velmente råd som neppe løser partiets krise på målingene.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det var skapt forventninger om et slags oppvaskmøte da statsminister Jonas Gahr Støre hadde trosset glatte vinterveier for å besøke LOs sagnomsuste Kartellkonferanse på Gol.

Her møtes fagforeningstopper fra hele landet til en politisk samtale «med stor takhøyde».

Udramatisk på Gol. For Støre

Tillitsvalgte er bekymret for Aps dårlige målinger, og «heller ikke på Gol kommer han til å møte bare applaus og jubel», skrev Fri Fagbevegelse på konferansens egen hjemmeside.

Men den store dramatikken uteble, i alle fall mens Støre var til stede på Pers hotell på Gol. Det var ikke mye kjeft å få av sine egne.

Derimot er forslagsbunkene til hva som skal ta Ap ut av krisa, like hurtigvoksende som medlemsmassen i Nidaros sosialdemokratiske forum.

Les også LO-konferanse endte med voldshendelse

LO-konferanse på Pers Hotell på GOl

Its the economy, stupid

Den dominerende analysen i kretsen rundt partiledelsen, er at nedturen skyldes økonomien. Nå kjenner vanlige folk på kroppen at de har fått dårligere råd. Eller som Støre selv formulerte det: «Folk erfarer dyrere strøm og mat».

Den som ikke har fylt halv tank på bilen i håp om at dieselprisen skal synke, eller lagt tilbake matvarer fra handlekurven, har få økonomiske bekymringer.

I motsetning til i våre svenske og danske naboland, er vi bortskjemt med en rik stat. I tillegg er vi nordmenn blitt så godt vant til lave renter og strømpriser at vi ikke har sikret oss. Det slår hardt inn i privatøkonomien.

Partiledelsen virker fast i troen på at når tidene blir bedre, vil også velgerne komme tilbake.

Troen på at vinden vil snu

For det har snudd før.

Det blir blant annet vist til alle velgerne Ap klarte å vinne tilbake når de begynte å snakke om at «nå er det vanlige folks tur» før valget i 2021.

Får vi kontroll på prisvekst og renteøkninger, får vi også kontroll på dårlige tall på meningsmålingene, var Støres analyse.

Ap-lederen brukte Trygve Brattelis berømte ord om at «vi forsto tiden vi lever i og ga svar folk trodde på». Han hevder regjeringen forstår tiden vi lever i, men folk tror ikke helt på løsningene.

En parallell analyse

Man skal ikke bevege seg langt bort fra den innerste krets i partiet for å høre en alternativ analyse. Den handler om styring og ledelse.

Det tegnes et bilde av en partiledelse som sliter med å lede både landet og partiet på en tillitvekkende måte. Som slett ikke «forstår tiden vi lever i».

Man speiler landet for dårlig, lytter for lite, gjør tabber, forankrer for dårlig, kommuniserer for svakt. Det er skapt et inntrykk av en svak regjering som er bakpå i viktige saker, noe som gir grunnlag for en Erna Solberg-nostalgi.

Et eksempel som blir trukket fram, er den mye omtalte lakseskatten. I utgangspunktet en sak som et stort flertall støtter, men hvor man snubler i både prosess, forankring og kommunikasjon.

Les også Fem forklaringer på Ap-krisen

Stamgjester på eldrecafeen i Høyanger

Ingen av disse analysene var å høre fra den offisielle delen av LOs kartellkonferanse.

Sprikende råd

Derimot kan man få inntrykk av at problemene løses dersom Arbeiderpartiet bedrer den sosiale profilen: Øke sosialhjelpa, fjerne fattigdommen, forby innleie og opprette en egen sosialminister.

Eller som det ble formulert fra talerstolen: Bare du fortsetter opptrappingen av kriminalomsorgen, Jonas, vil det gå deg bra. Noe statsministeren lovet å gjøre.

Og kanskje går det troll i ord.

Vi forstår tiden vi lever i, men folk tror ikke på løsningene, sa Støre på LOs kartellkonferanse. Statsministeren tror at når regjeringen får kontroll på prisveksten vil velgerne komme tilbake.

Vi forstår tiden vi lever i, men folk tror ikke på løsningene, sa Støre på LOs kartellkonferanse. Statsministeren tror at når regjeringen får kontroll på prisveksten vil velgerne komme tilbake.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Men i deler av partiet brer det seg en bekymring for at Ap er blitt presset for langt til venstre. I politikk så vel som i retorikk.

Alle som kan lese målinger ser at velgerne ikke rømmer til venstresiden, men til gjerdet og til Høyre.

Frykten er at det gir partiet Høyre en stor plass å boltre seg på. Mens det er i sentrum det store antallet velgere er.

Stor boltreplass i sentrum

Det er flere grunner til at det blir sånn.

Med SVs nøkkelposisjon på Stortinget, foregår mange av debattene på SV og Rødts banehalvdel. Det handler ofte om velferdstjenester, sosiale ytelser og gratistilbud.

Med økende priser handler mye av samfunnsdebatten om folk som sliter med å få endene til å møtes. I møte med enkeltskjebner og folk som står i matkø på Fattighuset, kommer gjerne politikere til kort.

Veier ut av krisa

Når Auf-leder Astrid Hoem skal peke en vei ut av krisa for Arbeiderpartiet, går den gjennom økt sosialhjelp, mer bostøtte, gratis barnehage og SFO.

Ap trenger en ny sosialpolitikk, er diagnosen fra tidligere nestleder Hadia Tajik, som vil øke (og skattlegge) barnetrygda.

Mange mener også at retorikken er blitt lagt, eller presset, til venstre. Det handler om laksebaroner, skatteflyktninger, barn og børs, storrengjøring i arbeidslivet og forbud mot innleie.

Næringslivet opplever seg åpenbart lite verdsatt av regjeringa.

Les også Hater regjeringen næringslivet?

Laks i merder

Også Jonas Gahr Støre varsler ny politikk for de som rammes hardest av prisvekst.

Gamle slagord om igjen

I møte med de statsansatte på Gol, var Støre opptatt av å redefinere det gamle slagordet «vi må skape for å fordele».

Men Støres innfallsvinkel handlet ikke om det man tradisjonelt legger i å skape verdier, som industri og næringsvirksomhet. Budskapet i dag var at også barnevern og BUP var «å skape verdier».

Etter seansen på Gol kunne Støre reise hjem med opplevelsen av at det vil gå bra med partiet bare de øker den sosiale profilen.

I dagens politiske klima er alle disse rådene og formaningene vanskelig å argumentere imot, men man kan også gå seg vill i velmente råd.

Det hadde kanskje vært enklere for Støre om han bare hadde fått litt kjeft.

Les også «Noe må gjøres ... men aner ikke hva»

Aps stortingsgruppe har godkjent Hurdalsplattformen