Kronikk

Det er vår framtid!

Tør de voksne å gjøre det som må til for å redde planeten vår? Eller bryr de seg ikke om barnas fremtid?

Miljøagenter utenfor Stortinget

Det gjør oss sinte og redde når de voksne ikke tar klimaet på alvor, skriver kronikkforfatterne. Her demonstrerer miljøagenter foran Stortinget.

Foto: Anne Bleiklie, Miljøagentene

Hvis klimaendringene fortsetter som de gjør nå, så kommer ikke vi barn til å ha en frisk jord å bo på. Det er ikke vi barn som har forårsaket klimaendringene, så det er veldig urettferdig hvis voksne skal ødelegge for oss. Vi ser hver dag det de voksne ikke vil se, men vi merker det så utrolig godt. Vi blir så frustrerte når det slapser og regner istedenfor myk snø, til og med i Lofoten. Men verre er det å tenke på de barna som går hver dag og er redd for at hjemmet deres skal forsvinne i storm og oversvømmelse. Derfor er vi miljøagenter!

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Twitter

LES OGSÅ: Barna vil lengte tilbake til 2014

Voksne hører ikke på oss

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon der vi barn selv bestemmer hva vi skal gjøre, og på den måten tar vi vare på vår egen fremtid. Det er mange andre som også er miljøagenter fordi de er bekymret for klimaendringene. Helt siden vi forstod hvordan vi mennesker påvirker naturen, har vi prøvd å få de som bestemmer til å gjøre en forskjell, og til å høre på oss barn.

Siden vi er barn hører ikke voksne på oss eller de tar oss ikke på alvor når vi har noe å si. Dette er kjempeurettferdig.

Eliah Hudgins og Kaja Nyland, miljøagenter

Miljøagentene har lenge jobbet for Barnas Klimapanel. Det er et panel der det er barn fra hele verden som kommer med forslag og ideer til hvordan vi kan unngå klimakrisen. Barn har faktisk mye å si om fremtiden. Det er jo vi barna som er morgendagens voksne, og vi er de som må leve med de valgene som de voksne gjør i dag.

For en stund siden møtte vi lederen for FNs klimapanel Dr. R.K Pachauri, som synes det var en kjempebra ide å starte barnas internasjonale klimapanel. I FNs barnekonvensjon står det at barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Og vår fremtid handler jo om oss. I tillegg er vi barn faktisk veldig fantasifulle og kreative. Vi har mange gode ideer og løsninger på klimaproblemet. Men siden vi er barn hører ikke voksne vanligvis på oss eller de tar oss ikke på alvor når vi har noe å si. Dette er også kjempeurettferdig.

LES OGSÅ: Eventyret om «det grønne skiftet»

Akkurat nå er det klimatoppmøte i Lima. Dette er det syvende møte som har handlet om klimaendringene. I over syv år har de som bestemmer hatt møter om klimaendringene, og de har lagd avtaler, men nesten ingen land har klart å holde avtalene. Vi synes det er kjempebra at mange land og FN vil lage klimaavtaler. Og det er i hvert fall bra at store land som USA og Kina er blitt med på klimaforhandlingene. Men det burde ikke trengt å være syv møter for at folk og politikere skal skjønne at klimaendringene er laget av mennesker, og derfor gjøre noe med det. Det gjør oss sinte og redde, og det virker ikke som at de voksne tar problemene alvorlig.

Det er ikke vi barn som har forårsaket klimaendringene, så det er veldig urettferdig hvis voksne skal ødelegge for oss.

Eliah Hudgins og Kaja Nyland, miljøagenter

LES OGSÅ: Mobilisering for klima i Lima

Må vi redde fremtiden uten de voksne?

På klimatoppmøte i Lima skal de egentlig bare planlegge for neste klimatoppmøte, som er i Paris neste år. Vi håper at møte i Paris vil være det siste nødvendige klimatoppmøte. Og vi håper at politikerne gjør det de må for at klimaendringene ikke skal bli så store. Men vi er redd for å håpe for mye, det har jo allerede vært syv møter uten at det har skjedd særlig mye. Derfor har vi miljøagenter startet å planlegge barnas internasjonale klimapanel. Hvis ikke dere voksne kan redde fremtiden, så må vi gjøre det selv.

Vi blir sint når de voksne bare sitter og diskuterer uten å bli enige om hva de kan gjøre, vi kan ikke bare diskutere vi må forte oss og gjøre noe. Og vi barna kan ikke klare det alene. De som bestemmer må gjøre noe nå. Vi vil ha en framtid å leve i.

LES OGSÅ: Her melder hun været for 2050