Kronikk

Det er ingen idyll å leve som fattig student

Rekordmange studenter krever også rekordgode studenttilbud.

Bilde fra studiestart 2019 ved OsloMet

Når vi nå tar inn flere studenter er vi også avhengig av å styrke velferdstilbudene deres, skriver kronikkforfatteren. Bildet er hentet fra fadderuka ved Oslo Met i 2019.

Foto: BENJAMIN A.WARD / OsloMet

Aldri før har så mange fått studieplass, gratulerer til dere alle sammen!

Rekordmange studenter er bra, men det betyr også flere studenter med problemer.

Studieårene er noe de fleste ser tilbake på som fylt av gode minner, men sånn er det ikke for alle.

Jeg er bekymret for hvordan de neste årene vil bli for studentene som starter denne høsten.

Når studentantallet øker, legges det også mer press på systemet. Da er vi avhengig av å se en satsing på infrastrukturen rundt studentene.

En økning i antallet studenter gjør det mer krevende å tilby utdanning av høy kvalitet.

Det er ingen idyll å leve som fattig student, ha liten plass, leve på pasta og sjonglere deltidsjobber og studier.

Mange studenter bruker mesteparten av pengene sine på å leie bolig. God helse blir nedprioritert hvis det står lite penger på konto etter at regningene er betalt.

Ni av ti studenter har en deltidsjobb ved siden av heltidsstudiene. Dette tar verdifull tid fra studiene og det sosiale, og går i mange tilfeller utover egen helse.

Byggingen av studentboliger har fått et kraftig løft det siste tiåret. Det er veldig bra.

Men antallet studenter som tas opp har økt mer. Det gjør at andelen studenter som står uten tilgang på studentbolig forblir det samme.

Hvis antallet studenter holder seg på det nivået vi ser i dag, mangler det fortsatt tusenvis av studentboliger før vi har dekket behovet. Flere studentboliger kommer alle til gode, da det bidrar til å holde prisene nede i hele leiemarkedet.

Vi er avhengig av å legge til rette for at også studenter skal ha råd til å leve godt og sunt. Vi må ha råd til å spise fisk og frukt og grønnsaker, samtidig som vi har tid og penger til å dra på treningssenteret.

Hvis vi vil jobbe ved siden av studiene er det fint, men det er frivillig og ikke noe vi skal være nødt til å gjøre.

Derfor burde studiestøtten vært tilstrekkelig for å dekke alle grunnleggende behov. Som heltidsstudenter er det tross alt meningen at vi skal fokusere fullt og helt på studiene.

Mange studenter bruker mesteparten av pengene sine på å leie bolig. God helse blir nedprioritert hvis det står lite penger på konto etter at regningene er betalt.

Det er også viktig at studentene får komme på campus og sosiale arenaer i høst. Det er vi avhengige av for at fadderuken og introduksjonen til studentlivet blir best mulig.

Her står mye på spill.

En god studiestart er avgjørende for å bli kjent med medstudenter, bygge nettverk på et nytt sted og starte en ny epoke i livet. Studiestarten legger grunnlaget for studenttilværelsen.

En økning i antallet studenter gjør det mer krevende å tilby utdanning av høy kvalitet.

Alle studieretninger er avhengige av at det finnes nok lesesalsplasser, og mange fag er avhengige av spesialrom som laboratorier, studio eller verksted.

Vi trenger kantiner på campus, og vi trenger helsetjenester. Studenter med barn trenger barnehageplass nær campus slik at de har mulighet til å gå på forelesninger.

Jeg er bekymret for hvordan de neste årene vil bli for studentene som starter denne høsten.

Studentenes kunnskap er nødvendig for at Norge skal kunne møte morgendagens utfordringer. God studentvelferd er en investering i fremtiden.

Ved å fjerne utfordringene vi møter i studiehverdagen, vil vi bli bedre rustet for å studere og dermed bedre rustet for arbeidslivet.

Det må gjøres en innsats for å sikre at de nye studentene blir tatt godt imot til høsten, og for at alle får den oppfølgingen de trenger.

Vi trenger at rekordmange studenter fullfører studiene, og at de trives på veien dit.