Kronikk

Det er ikke svenske tilstander i Oslo øst

Dagsrevyens reportasje om gjengkriminaliteten overdriver, men viser også problemer som ikke må gjemmes bort.

Mortensrud senter

Ungdommer i Søndre Nordstrand slåss ikke med politiet, og bydelen er slett ikke en såkalt no-go-sone, hvor politiet ikke tør å gå inn. Men bydelen har problemer som må tas på alvor, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Dagsrevyens reportasje, og viser ungdommer utenfor Mortensrud senter i Oslo.

Foto: NRK

NRKs reportasje om gjengkriminalitet er en svartmaling av østlige bydeler i Oslo. Ikke desto mindre tar den opp et samfunnsproblem som har vokst de siste årene. Flere og flere ungdommer havner i gjenger, og det er vår feil. Politiet rapporterer om positive tall, men virkeligheten er en annen.

Bedre enn det ser ut

Det har vært enorm kritikk mot reportasjen til NRK om hvordan de har framstilt bydeler som Søndre Nordstrand og Grorud. Kritikken går ut på at NRK-journalister har kontaktet flere samfunnsdebattanter og politikere i bydelene, og prøvd å legge ord i munnen deres om at det er så kalte svenske tilstander i Oslo øst. Målet var å gi en publikum en oppfatning om at problematikken i Oslo øst er større enn det den er, og det er ikke en allmennkringkaster verdig.

Det stemmer at i mange av de østlige bydelene i Oslo har et flertall av innvandrere. Siden den dagen jeg kom til verden, har Oslo øst vært mitt tilholdssted og det kommer det fortsatt til å være. En bydel med flertall av innvandrere byr på noen utfordringer, blant annet at det er høyere frafallsprosent på denne delen av byen og skolene har dårligere resultater i norsk enn resten av byen.

Ingen no-go-soner

Det er en problematikk at flere og flere ungdommer havner i rus- og voldsmiljøer. Intervjuene som er gjort av mennesker fra «innsiden» av det kriminelle miljøet som NRK har utført, er en problematikk vi ikke kan se bort ifra. Søndre Nordstrand er en bydel hvor det bor mange med lave inntekter, høy arbeidsledighet og flere sosialhjelpsmottagere enn resten av byen.

Ungdommer i Søndre Nordstrand slåss absolutt ikke med politiet.

Det er bemerkelsesverdig at en allmennkringkaster sammenligner byer og tettsteder med situasjoner vi beklageligvis ser i Sverige. Ungdommer i Søndre Nordstrand slåss absolutt ikke med politiet. Søndre Nordstrand er heller ikke en såkalt no-go-sone, hvor politiet ikke tør å gå inn. Dette skyldes at vi stort sett har et godt samhold i denne delen av byen, hvor befolkningen tar ansvar og bryr seg om hverandre. Dette kommer ikke godt nok frem i NRK-reportasjen.

På ettersommeren 2016 var det en het bølge med gjengkriminalitet i Søndre Nordstrand og politiet arrangerte folkemøte for å fortelle om situasjonen i bydelen. Mange kom inn med en tanke om at bydelen var i gal retning, og gikk ut fra møte med et bredt smil. Politiet fortalte om deres gode samarbeid med SalTo, og det er det nok ingen tvil om. Det ble nevnt flere ganger at kriminalitetsstatistikken er på vei nedover.

Les også nettreportasjen: Gjenger i Oslo

Lokalpolitikere må engasjere seg

Det er ikke alt som fanges opp av statistikken hos politiet, og det må politiet begynne å erkjenne. Viktige samfunnsaktører som politiet og folkevalgte lokalpolitikere må slutte å gjemme bort noe av problematikken som skjer i bydelen. Ungdommer som blir nødt til å ty til å selge narkotika på grunn av dårlig økonomi er et problem vi er nødt til å ta på alvor. Personen «Veton» i reportasjen til NRK sier noe viktig: «I bydeler hvor det er vanskelig sånn sosialt sett, er ungdommen mer utsatt».

Mange lokalpolitikere unnskylder seg for problematikk som skjer i bydelen. Vi trenger lokalpolitikere som også snakker om de som faller utenfor, for de trenger vår hjelp og om noen år er det for sent.

Politiet og folkevalgte lokalpolitikere må slutte å gjemme bort noe av problematikken som skjer i bydelen.

Under den rødgrønne regjeringen fra 2005 til 2013 ble det over 15.000 flere fattige i Norge, og det er ingenting å tvile på at noen av de også var i bydel Søndre Nordstrand. Partier som lovet å fjerne fattigdommen med et pennestrøk har bommet totalt. Det var 110.000 fattige i Norge i 2011.

Vi har en regjering som i dag gir gratis kjernetid og gratis aktivitetsskole til familier med lave inntekter. En regjering som flytter politiet fra kontor til vei, for å sikre vår trygghet. Regjeringen har økt frikortgrensen til 55.000 kroner, som gjør at flere ungdommer kan jobbe uten å skatte en eneste krone. Slike tiltak gjør at bydeler som Søndre Nordstrand skal gå i riktig retning.

Ta problemene på alvor

Det er ikke svenske tilstander i Oslo øst, men det er ikke problemfritt heller, som mange lokalpolitikere og samfunnsdebattanter i bydelen hevder. Ungdommer havner i volds- og rusmiljøer. Politikere som vrir og vrenger historier fra mennesker som er utenfor til solskinnshistorier, tjener ingen godt.

Det er ikke svenske tilstander i Oslo øst, men det er ikke problemfritt heller.


Situasjonen i Søndre Nordstrand er vår feil. Politikere som ikke har tatt problematikken på alvor, både lokalt og sentralt. Politikere som velger å ikke tro på at vi har problemer i bydelen. Høyre skal fortsette å jobbe for en trygg hverdag for alle og sikre god oppvekst av barn og ungdom.

Søndre Nordstrand er en flott bydel, men vi har også noen utfordringer som vi må ta tak i; ikke late som om vi ikke ser dem.

Fremover ønsker jeg økt innsats fra politiet og sentrale politikere; noe må skje!