Kommentar

Derfor ser vi på Orderud-saken på nytt

Nesten 20 år etter trippeldrapet på Orderud gård vet vi ikke hvem som drepte de tre ofrene, og det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål i saken. Derfor velger VG og NRK i fellesskap å sette nytt søkelys på saken.

Pressekonferanse med Per og Veronica Orderud sammen med privatetterforsker Tore Sandberg

Per og Veronica Orderud mener at de har blitt utsatt for et justismord, og gjennom privatetterforsker Tore Sandberg leverte de i juni inn en begjæring om gjenopptakelse av saken som nå ligger til vurdering hos Gjenopptakelseskommisjonen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I kveld publiseres første episode av dokumentarserien «Gåten Orderud» på NRK1 og NRK TV. Serien er produsert av produksjonsselskapet Monster for NRK, og VG og NRK har inngått et redaksjonelt samarbeid om publisering av stoff knyttet til prosjektet.

Det betyr at det vil bli et omfattende og vedvarende offentlig fokus på denne saken de neste seks ukene – og kanskje lenger enn det, hvis vi gjennom publiseringen kommer over nye opplysninger som bør undersøkes nøyere.

Fire personer ble dømt for medvirkning til drapene etter to runder i retten.

Fire personer ble dømt for medvirkning til drapene etter to runder i retten, og alle fire har sonet ferdig dommene de fikk. Ingen av de dømte erkjente straffskyld. Er det da riktig av oss å gi denne saken fornyet oppmerksomhet, med de belastningene det medfører for alle involverte i saken?

Rystet Norge

Vi mener at svaret på det spørsmålet er et ubetinget ja. Trippeldrapet på Orderud gård i pinsen 1999 rystet Norge, og saken fikk enorm medieoppmerksomhet i flere år. Men til tross for all oppmerksomhet og to runder med grundig rettsbehandling er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål i saken.

Fire personer ble dømt for medvirkning til drap, men ingen er altså dømt for å ha utført de brutale drapene. Det betyr at drapssaken fortsatt ikke er løst, og derfor velger vi å gå grundig inn i saken – også for å se om det er mulig å få fram nye opplysninger i saken ved å gå gjennom etterforskningsmaterialet på nytt.

Ingen av de dømte erkjente straffskyld.

Vi har fått tilgang til både åstedsvideoer, bevismateriale og videoopptak fra lagmannsrettens behandling. Dette vil gi de fleste som følger «Gåten Orderud» et helt nytt innblikk i hva som kan ha skjedd drapsnatten, hva som ble funnet under etterforskningen og hvordan saken ble behandlet i retten. Dette kan også gi nye utgangspunkter for å vurdere den samlede rettsprosessen – samtidig som behandlingen av materialet har krevd grundige presseetiske vurderinger før publisering.

Begjæring om gjenopptakelse

De fire dømte har i varierende grad søkt offentlig oppmerksomhet om saken etter at de ble dømt. Per og Veronica Orderud mener at de har blitt utsatt for et justismord, og gjennom privatetterforsker Tore Sandberg leverte de i juni inn en begjæring om gjenopptakelse av saken som ligger til vurdering hos Gjenopptakelseskommisjonen. De to andre dømte – Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød – har ikke søkt oppmerksomhet om saken etter at de var ferdige med å sone sine dommer.

Veronica Orderud er den eneste av de fire som medvirker i vår dokumentarserie gjennom nye intervjuer. Per Orderud har takket nei til å delta i serien, men uttaler seg om saken i andre sammenhenger – blant annet gjennom et lengre intervju publisert i Lørdagsrevyen i går. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød har begge sagt nei til å la seg intervjue for serien.

Ingen er altså dømt for å ha utført de brutale drapene. Det betyr at drapssaken fortsatt ikke er løst.

Vi mener det er riktig å behandle de fire dømte på samme måte og bruke navn og bilder på alle i den redaksjonelle gjennomgangen av saken. Deres identitet er godt kjent fra tidligere dekning av saken, og i en dokumentarisk gjennomgang av det som skjedde i en så mye omtalt sak er det naturlig å identifisere de involverte på samme måte som det ble gjort mens saken gikk for retten. Alle fire er orientert om at de vil bli omtalt i serien, og advokatene som representerte dem i lagmannsretten medvirker i serien gjennom intervjuer.

Kaste nytt lys over saken

«Gåten Orderud» bygger på et omfattende kildemateriale. Redaksjonen bak serien har lest 900 saksdokumenter og gått gjennom dokumentasjon fra begge runder i rettssaken. De har vært i kontakt med et hundretalls muntlige kilder og gjennomført 45 dybdeintervjuer med folk som på ulike måter var involvert i saken den gang – en del av disse medvirker også i serien gjennom nye intervjuer.

Som hovedregel identifiserer vi ikke vitner fra rettssakene eller andre aktører som tidligere ikke er kjent for offentligheten uten at de har samtykket til dette. Alle som blir omtalt med navn i serien har blitt orientert om dette på forhånd, men vi bærer selvsagt ansvaret for at det vi til slutt publiserer er i tråd med kravene til god presseskikk.

Det er neppe mulig å unngå at en slik dokumentarserie vil oppleves som en belastning for noen av dem som er direkte berørt av en tragisk drapssak. Men vi håper at «Gåten Orderud» mest av alt vil framstå som en grundig og nøktern gjennomgang av fakta og teorier om en av de mest omtalte drapssakene i nyere norsk historie, og at gjennomgangen kanskje kan bidra til å kaste nytt lys over noen av de ubesvarte spørsmålene i saken.