Replikk

Derfor må vi si ja til PL og OL i 2022

Å støtte OL og Paralympics betyr å investere i noe grunnleggende positivt.

Russiske Nadezda Andreeva under paralympics i Sotsji i mars 2014.

«Min drøm er at OL ilden skal tennes i Oslo i 2022 og først slukkes etter at både OL og Paralympics er gjennomført», skriver Tom Tvedt. Bildet viser russiske Nadezda Andreeva under paralympics i Sotsji i mars 2014

Foto: ALEXANDER DEMIANCHUK / Reuters

Denne replikken er et svar til kronikken «Derfor må Arbeiderpartiet si nei til OL», red.anm.

I kronikken «Derfor må Arbeiderpartiet si nei til OL» fremkommer det at mine partikolleger Jon Aasen (fylkesordfører i Møre og Romsdal), Tore O. Sandvik (fylkesordfører i Sør-Trøndelag) og Anne Marit Mevassvik (fylkesråd i Nord-Trøndelag) ikke deler min entusiasme for et OL og Paralympics på hjemmebane. Uenighet er bra, men det er synd at debatten reduseres til et spørsmål om rekkefølgen i nasjonal transportplan.

I Arbeiderpartiet er vi best når vi ser muligheter fram i tid, når vi har neste generasjon for øye i et nasjonalt perspektiv. Slik vi gjorde da vi gikk inn for OL i 1994. Landet trengte da et stimuli som kunne skape inspirasjon, glede og samhold.

Skal skape synergier

Forskjellen fra dengang er at nå har vi råd. OL-investeringer som må gjøres skal næringsliv og kunnskapsmiljøer fra hele landet ta del i. Og vi skal investere i idrettsungdom, idrettsmiljøer og i over 20.000 frivillige fra hele landet.

Trøndelagsfylkene og Møre er Norges sterkeste vinteridrettsregion. For å sikre norske OL-gull på hjemmebane i 2022 må vi investere enda mer i samarbeidet mellom Olympiatoppen Midt-Norge og NTNU. Idretten skal jobbe for å skape liknende synergier over hele landet.

I Arbeiderpartiet er vi best når vi ser muligheter fram i tid.

Tom Tvedt

De største mulighetene ligger i at vi også skal arrangere Paralympics.

Samfunnskraften i å vise hvordan mennesker snur et handicap til noe skapende er større enn vi aner. Paralympics i 2012 endret britenes syn på funksjonshemmede. Store samfunnsmessige holdningsendringer som dette finner ikke sin plass hverken i et stats- eller et OL-budsjett.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Vil ikke påvirke Trønderbanen

Å sammenlikne ja til OL med Frps overbudspolitikk er en grundig avsporing. Kampen mot denne uansvarlige politikken handler om politiske veivalg: Ap ønsker ikke massive skattekutt til de rikeste i landet. Å støtte OL og Paralympics betyr derimot å investere i noe grunnleggende positivt. De årlige OL-bevilgningene over statsbudsjettet frem mot 2022 vil uansett ikke velte planer om nye sykehus eller elektrifisering av Trønderbanen. For øvrig reagerer jeg på at Aasen, Mevassvik og Sandvik sier OL koster 35 milliarder. Det statlige bidraget er beregnet til 21,7 millarder. Debatten fortjener at vi forholder oss til rette tallstørrelser.

Jeg stolt av Aps innsats for å endre tippenøkkelen og for å innføre momskompensasjon for norsk idrett. Fra 2015 vil norsk idrett motta 3 milliarder årlig over spillemidlene og statsbudsjettet. I 2007 var tallet 1,3 milliarder. Denne økonomiske plattformen, sammen med et OL og Paralympics i 2022, vil gi den norske idrettsbevegelsen et fantastisk løft.

Må se forbi stemningsbølger

Vi må løfte blikket og evne å se forbi kortsiktige stemningsbølger når vi investerer langsiktig i det som er grunnleggende positivt. Derfor er jeg for et OL og Paralympics i Norge i 2022.

Min drøm er at OL ilden skal tennes i Oslo i 2022 og først slukkes etter at både OL og Paralympics er gjennomført. Da gjør Norge en stor forskjell for hele den internasjonale idrettsbevegelsen og det internasjonale samfunnet.