Kronikk

Derfor går Vegvesenet for DAB-radio

Når FM-radioen erstattes av DAB til neste år, betyr det økt sikkerhet for deg som trafikant.

Ingen DAB-signal i tunnelene

I dag er det mange tunneler på norske riksveger som ikke har DAB-dekning, men når FM-nettet slukkes, skal 95 prosent av tunneltrafikken ha DAB-tilgang, lover vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

FM har tjent oss vel i mange år. At radioen digitaliseres og de analoge signalene skrus av er ikke en overraskende utvikling. Om 150 dager starter slukkinga av FM-nettet, og i desember 2017 er radioen digitalisert i hele Norge. Som lyttere får vi et bredere radiotilbud og generelt sett bedre lydkvalitet.

Fire av ti som lytter til radio sitter i en bil, og DAB er ikke et fullverdig tilbud uten mottak i tunnelene. Fram til FM-nettet slukkes installerer vi DAB-utstyr i 300 tunneler. Der du er vant til å høre FM-radio skal du også få høre DAB. Da kan du også lytte til den samme kanalen i tunnelen som utenfor.

Når vi hvert år bygger 50–60 nye tunneler på riksveiene, skal de som er lengre enn 500 meter ha DAB-sendere.

95 prosent av trafikken på riksveiene vil gå i tunneler med DAB.

Økt sikkerhet

Da tunnelene ble utstyrt med FM-signaler var det en service, men like mye et sikkerhetstiltak for bilistene. Via radio kan nødetatene og Vegvesenets operatører sende meldinger i en kritisk situasjonen. Til nå har du bare fått denne meldingen hvis du lytter til den bestemte FM-frekvensen. Med DAB trenger du ikke finne frekvensen. Vegvesenet og nødetatene kan snakke til din radio uansett hvilken radiostasjon du hører på.

En nødmelding som gis i tide kan være avgjørende informasjon for at du kommer deg ut av en farlig situasjon.

For å bryte inn i digitale signaler har norske bedrifter utviklet banebrytende teknologi for oss i Vegvesenet. Enkelt sagt må vi pakke opp signalstrømmen for å sende en nødmelding og så pakke den digitale strømmen sammen igjen.

I 2016 ble vi ferdig med utstyre 300 tunneler med nødnettet. Dette er i tunneler som er lengre enn 500 meter og med en viss trafikkmengde. Det er de samme tunnelene som får DAB. Fordi DAB bruker samme infrastruktur bygges DAB etter at nødnettet er på plass.

Følg debatten: Facebook og Twitter

Bedre trafikkinformasjon

Noen vil helt riktig påpeke at det ikke er DAB-dekning i alle tunneler. De første tunnelene ble utrustet med DAB allerede i 2010. I flere fylker med mye trafikk, blant annet Oslo, Østfold og Akershus, er DAB inne i tunnelene. Men i andre områder trenger vi tiden fram til FM-slukking for å få jobben gjort.

En nødmelding som gis i tide kan være avgjørende informasjon for at du kommer deg ut av en farlig situasjon.

Det er om lag 1100 tunneler på riksveiene og fylkesveiene. Mange korte tunneler og tunneler med liten trafikk får ikke DAB-dekning, slik de heller ikke har hatt FM-dekning. Men 95 prosent av trafikken på riksveiene vil gå i tunneler med DAB.

Trafikkrelatert informasjon er i rivende utvikling. Vegvesenet ligger langt framme i utviklingen av språkuavhengige trafikkmeldinger til karttjenester og GPS. Vi formidler trafikkmeldinger i et brukervennlig grensesnitt på vegvesen.no, som etter hvert vil bli flerspråklig.

Den digitale utviklingen gir oss nye muligheter. Til nå har 700.000 personbiler på norske veier DAB-radio, men det vil si at to av tre ennå ikke har DAB-mottak.

Det blir et travelt år for mange av oss som skal være med på det digitale skiftet.