Hopp til innhold
Kronikk

Derfor er sannheten så viktig

Politiet har plikt til å etterforske både det som taler til gunst og ugunst for den mistenkte i en voldtektssak, og rettssikkerheten må ivaretas i alle faser.

Håndjern

«Konsekvensen av en uriktig anmeldelse kan blant annet være at en person uriktig blir pågrepet og varetektsfengslet», påpeker representanter for politiet i denne kronikken.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Både av hensyn til de som blir anmeldt for voldtekt og av hensyn til de fornærmede selv er det viktig at politiet får alle opplysninger av relevans, slik at rettssikkerheten ivaretas i alle faser.

Når politiet mottar opplysninger om en mulig voldtekt, enten i form av en anmeldelse eller på annen måte, har politiet en etterforskningsplikt til å undersøke dette nærmere. Fornærmedes forklaring i voldtektssaker er ofte helt avgjørende når bevisene skal vurderes. Det blir derfor av stor betydning at fornærmede snakker sant, og politiet vil av rettsikkerhetshensyn ettergå fornærmedes forklaring i detalj.

Det er et krav om nøytral og grundig etterforskning også av hensyn til den som blir mistenkt i en voldtektssak, fordi politiet har plikt til å etterforske både det som taler til gunst og ugunst for den mistenkte i saken.

LES OGSÅ: Seks personer som anmeldte voldtekt ble selv siktet

Stor troverdighet

Resultatet av etterforskningen vil i svært mange tilfeller styrke fornærmedes forklaring og bidra til at forklaringen får stor troverdighet dersom saken ender i retten.

Det kan få store konsekvenser for den som blir uriktig anklaget for en voldtekt.

I noen svært få tilfeller avdekkes det gjennom politiets etterforskning at fornærmede forklarer seg uriktig enten om deler av et hendelsesforløp eller også om at det har skjedd en voldtekt. I åpenbart uriktige anmeldelser snus da etterforskningen og det opprettes sak på falsk anklage.

– Det er alvorlig for den som utsettes for dette, det stjeler av politiets ressurser og det er noen som får bekreftet sin fordom om at kvinner anmelder falskt, påpeker politioverbetjent Kari-Janne Lid, som leder avsnittet for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

SE VIDEO: Se intervju med politioverbetjent Kari-Janne Lid og påtaleavsnittsleder Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt.

Det er viktig å etterforske disse sakene fordi det er svært alvorlig og kan få store konsekvenser for den som blir uriktig anklaget for en voldtekt. Konsekvensen av en uriktig anmeldelse kan blant annet være at en person uriktig blir pågrepet og varetektsfengslet. Det er viktig å være klar over at straffenivået for voldtekt er vesentlig hevet de siste årene og det betyr at også alvoret og krenkelsen i en falsk beskyldning om voldtekt er blitt større. Straffen for falsk anmeldelse av voldtekt vil nå ligge på opp mot ett års ubetinget fengsel.

LES OGSÅ: Uskyldig voldtektsanmeldt: Det startet med latter og endte i gråt

LES OGSÅ: – Ødelegger for de reelle sakene

Svært få tilfeller

Det varierer fra år til år hvor mange saker politiet snur fra anmeldelse for voldtekt til etterforskning for falsk anklage eller falsk forklaring. Fra 2012 og fram til i dag har Oslo politidistrikt etterforsket godt over 500 voldtektssaker. I kun 15 av disse sakene ble det etterforsket falske anmeldelser om voldtekt.

De fleste av disse endte som henlagt fordi etterforskningen ledet til at man ikke kunne bevise falsk anklage.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Det er lov å ikke huske

Voldtektssaker preges gjerne av at det ofte kun har vært to personer til stede, og at det er ord mot ord når det gjelder hvorvidt den seksuelle omgangen var frivillig eller ikke. Det er dermed svært viktig at forhold av betydning for vurdering av skyld- og straffespørsmålet kommer korrekt frem fra begynnelsen.

Voldtektssaker preges ofte av ord mot ord når det gjelder hvorvidt den seksuelle omgangen var frivillig eller ikke.

Det er viktig å forklare seg sannferdig og gjengi så godt man kan det som har skjedd. Det er lov å huske feil eller komme på flere detaljer etter hvert. Våre etterforskere skal være trent i å snakke med sårbare personer og de som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Vi skal gjøre alle kjent med både rettigheter og plikter og fornærmede har også krav på bistandsadvokat som skal påse dette. Det er i de tilfellene der politiet oppdager at en fornærmet bevisst lyver at det er viktig å reagere med etterforskning og en eventuell tiltale.

Både av hensyn til de som blir anmeldt for voldtekt og av hensyn til de fornærmede selv er det viktig at politiet får alle opplysninger av relevans, slik at rettssikkerheten ivaretas i alle faser.