Hopp til innhold
Kronikk

Der verdiene skapes

Som ordfører ville jeg hjulpet næringslivet med å få varene ut, ansatte inn. Jeg ville vært like mye ute i kommunen som i rådhuset.

Olav Holst-Dyrnes

Et konkret program for økt verdiskaping i kommunen burde være en del av det man legger fram for velgerne, skriver Ekornes-sjef Olav Holst-Dyrnes

Foto: Johan Holmquist

I september vil en lang rekke nye ordførere få nøklene til makt for fire år. De vil ta fatt på en jobb som aldri har vært viktigere. Med en norsk økonomi som bremser opp, øker faren for å miste flinke folk fra mange kommuner til de store byene. Vi får dem altfor sjelden tilbake. Vakker natur og et hyggelig lokalmiljø er viktige kvaliteter. Men om det ikke er relevante og attraktive jobber i kommunen, hjelper det lite.

Varene skal ut, ansatte skal inn. Det kan politikerne bidra med.

Olav Holst-Dyrnes

Ofte ser vi at kommunene bruker store krefter og stiller opp når det er snakk om nyetableringer, men glemmer de bedriftene som allerede er der. Den beste næringspolitikken kan vel så godt være å styrke de bedriftene kommunen allerede har, som å bruke ressursene på å hente nye.

Kommunen betyr mye

Hvis jeg var ordfører i en norsk kommune, ville jeg hatt næringslivet som hovedfokus. Ja visst, kommunens viktigste oppgave er å levere lovpålagte tjenester innen omsorg, utdanning og mange andre områder. Men uten verdiskapning over hele landet vil sentraliseringen bare fortsette – og Norge vil bli et fattigere land.

Jeg tror næringspolitikk i dag altfor ofte er et område der man lokalt føler seg maktesløs. De avgjørende rammevilkårene blir meislet ut i Oslo, og det kan føles som man i hver enkelt kommune bare må tilpasse seg best mulig.

Som ordfører ville jeg vist forståelse for og verdsetting av at offentlig velferd er avhengig av privat verdiskaping.

Olav Holst-Dyrnes

Men slik er det ikke. Kommunen betyr mye. Å drive næringsvirksomhet i en kommune hvor ledelsen hver dag spør seg hva den kan gjøre for å hjelpe sine bedrifter, er noe helt annet enn det motsatte.

Framsnakking

Her er tre helt konkrete måter jeg som ordfører ville løftet næringslivet på:

For det første ville jeg brydd meg om næringslivet og vist det! Det betyr mer enn mange tror. Hver gang anledningen byr seg, bør en ordfører snakke om verdiskapning og betydningen av et godt næringsliv. Som ordfører ville jeg vist forståelse for og verdsetting av at offentlig velferd er avhengig av privat verdiskaping.

På besøk til bedriftene

For det andre ville jeg tatt kontakt med næringslivet, besøkt bedriftene, og ikke bare i valgkampen.

De neste to månedene kommer vi til å ta i mot flere delegasjoner på Ekornes. Det gjør vi gjerne. Det er hyggelig og nyttig. Kunnskap om det vi driver med, tror vi er verdifullt også for politikerne. Og vi setter pris på å løfte fram næringsliv i valgkampen. Men enda viktigere er det om politikerne tar kontakt og kommer på besøk etter at de er valgt.

Vakker natur og et hyggelig lokalmiljø er viktige kvaliteter. Men om det ikke er relevante og attraktive jobber i kommunen, hjelper det lite.

Olav Holst-Dyrnes

Basert på min egen erfaring og på samtaler med kolleger fra mange næringer, er det ikke akkurat kø av politikere som tar kontakt når det ikke er valgkamp. Vi har kaffen klar!

Politikerne har innflytelse

For det tredje ville jeg som ordfører spurt hva jeg kunne bidra med og følge det opp etterpå. Vi som bedrift skal naturligvis også bidra, noe vi også gjør gjennom vår direkte og indirekte verdiskapning. Vår bedrift og våre ansatte betaler for eksempel millioner av kroner i skatt hvert eneste år.

Uten verdiskapning over hele landet vil sentraliseringen bare fortsette – og Norge vil bli et fattigere land.

Olav Holst-Dyrnes

For at vi skal vi fortsette med dette, trenger vi forutsigbare rammevilkår og betingelser. Vi trenger bedre veier, flere bruer og tuneller, mer forskning og en balansert og forutsigbar skattlegging. Varene skal ut, ansatte skal inn. Det kan politikerne bidra med. Og selv om lokalpolitikerne ikke bestemmer over alt dette, har de stor innflytelse på de andre som er med og bestemmer.

Ute blant folk

Om jeg var ordfører skulle ikke en eneste lokal stortingsrepresentant, ledende tillitsvalgt i mitt parti, statssekretær eller statsråd fått fred så lenge det fortsatt var uløste problemer for næringslivet i min hjemkommune, som staten kunne løse. Jeg er ikke opptatt av at ordføreren sitter på kontoret i rådhuset. En god ordfører, bør etter min mening, være like mye ute i kommunen, på besøk hos bedriftene, eller på Stortinget og i regjeringskvartalet. Der avgjøres mye som er helt avgjørende for det lokale næringslivet.

Et konkret program for økt verdiskaping i kommunen burde være en del av det man legger fram for velgerne.

Olav Holst-Dyrnes

Tenk om vi fikk lokalpolitikere som kom for å høre hva vi trenger for å produsere og selge mer, og skape enda større verdier. Og som deretter fortalte oss, helt konkret, hva de hadde tenkt å gjøre med det, hvordan de ville følge det opp, som ga oss en tidsfrist – og som tok kontakt igjen for å forklare problemet dersom man ikke fikk til alt det man hadde lovet.

Selvkritikk

Mange kommunevalgprogram er ikke veldig konkrete og tydelige når det handler om næringsliv. Da blir det mye ”legge til rette for” og gode ønsker. Et konkret program for økt verdiskaping i kommunen burde være en del av det man legger fram for velgerne. Og det burde rulleres hvert eneste år slik at kommunestyret ble tvunget til å diskutere næringslivets vilkår minst en gang årlig – og gjerne med lokale næringslivsledere som innledere.

På ett punkt skal jeg ta selvkritikk: det er for få næringslivsledere som engasjerer seg politisk. Det finnes en del hederlige unntak, men det burde vært flere. En forklaring kan være at det i større grad enn nødvendig framstår som to verdener. En annen er helt sikkert mangel på tid. En tredje kan være ønsket om å være partipolitisk nøytral. Men jeg tror det hadde vært bra for både næringsliv og politikk om flere hadde erfaring fra begge verdener.