Kommentar

Den vanskelige samtalen

Det er en dårlig ide å holde seg unna alle man er uenige med.

Agnes Moxnes

Mange forfattre og kulturpersonligheter vil boikotte høstens bokmesse i Göteborg fordi et høyreradikalt tidsskrift får delta. Aksjonen kan minne om amerikanske studenter som vil sikre «safe spaces», skriver NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes.

Foto: NRK

Hvis man ikke kan snakke sammen, hva skal man da gjøre?

Saudi Arabia f. eks, ble tatt inn i FNs kvinnekommisjon denne uka.

Det har ergret både store og små. Men er det å foretrekke at man stenger døra for dem og det man ikke liker – og heller snakker om dem?

Skape seg et «safe space». Et rom uten motstand. Enklere der og da, selvfølgelig. Men bedre?

I FN, De forente nasjoner, der man skal «praktisere toleranse og leve fredsommelig sammen som gode naboer»?

I Sverige skriver avisene mye om at landets forfattere og forleggere vil boikotte høstens bokmesse i Gøteborg. Så langt har 139 mer eller mindre kjente svensker skrevet under på et opprop mot en bokmesse som har gitt det høyreekstreme tidsskriftet Nya Tider plass på bokmessen.

Er det å foretrekke at man stenger døra for det man ikke liker ?

Nya Tider er et kontroversielt ukentlig tidsskrift på ytterste høyre fløy. De får pressestøtte og de er – så vidt jeg vet - aldri dømt for lovbrudd. De skriver pent om nynazister, Sverigedemokraterna, Putin og konspiratoriske miljøer.

I tillegg, og det har provosert mange av underskriverne, har deres utgiver, Sanna Hill, laget en film der hun oppfordrer folk til å banke på døra til journalister, for at de «skal tenke seg om når de skal henge ut folk.»

Sanna Hills dårlig skjulte trusler, viser blant annet tilbake på avisa Expressens nær-presentasjon av sentrale ledere i det svenske nazi-miljøet.Kanskje ikke så rart at man spør seg selv om Nya Tider har noe å gjøre på en bokmesse?

Bokmessen i Göteborg 2016

Bokmessen I Gøteborg er Nordens største kulturarrangement. I år vil mange boikotte messen på grunn av at det høyreradikale tidsskriftet Nya Tider deltar. Bildet er fra i fjor, da var ytringsfrihet hovedtemaet på messen.

Foto: Niklas Maupoix / Just Rivista AB

Det antirasistiske tidsskriftet Expo reiser ikke til Gøteborg i høst. Ikke fordi de ikke vil se og oppleve Nya Tiders politiske holdninger, men fordi Nya Tider ikke har tatt avstand fra eierens trusler om vold – mot journalister og dermed dem som bruker ytringsfriheten.

Onsdag ettermiddag, i Oslo, sto Juergen Boos foran et par hundre forfattere og bokfolk. Han er direktør for verdens største og lengstlevende bokmesse – den i Frankfurt. Den som har holdt åpent helt fra Gutenbergs dager. Men med i alle fall ett unntak: bokmessen ble ikke arrangert under Hitlers regime.

Juergen Boos sa at svenske forfattere, forleggere og tidsskriftredaktører tar feil. Bokmesser skal og må synliggjøre de konfliktene og de motsetningene et land og et samfunn bærer på.

Selvfølgelig sa han det. For det er jo det forfattere, journalister og diktere til enhver tid skriver om. Hvordan det er å leve. Der de er. Her og nå.

Den virkelig store utfordringen er jo om de får lov til uttrykke tankene sine i det offentlige rom eller ikke.

Og det er neimen ikke bare en tyrkisk president, religiøse fanatikere eller ytterliggående politikere som vil stoppe den retten. Det ville spinnville amerikanske studenter også, som forlangte og fortsatt forlanger advarsler mot kontroversielle forelesere og at det opprettes fristeder – såkalte «safe spaces» – der studenter ikke utsattes for det de kaller «sårende innhold».

Forfattere og journalister må tåle en dose motstand. I alle fall må de tåle det på en bokmesse som bør være et møtested og en debatt-arena.

For akkurat nå gir 139 forfattere – antageligvis enda flere når dette skrives – veldig mye oppmerksomhet til et tidsskrift som heter Nya Tider.

Forfattere og journalister må tåle en dose motstand.

Det må da være slik at det aller verst tenkelige er at bokmesser blir en sone der bare de selvrettferdige finner seg til rette.

For en forferdelig tanke.