Kronikk

Den store togbløffen

Titusenvis av togpendlere på Østlandet fortjener bedre enn at regjeringen setter dem igjen på perrongen.

Krf-leder Knut Arild Hareide, Venstre-leder Trine Skei Grande, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg ankommer Oslo S hvor de torsdag orienterte om arbeidet med Nasjonal transportplan.

Knut Arild Hareide (KrF), Ketil Solvik-Olsen (Frp), Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) var alle med da Nasjonal transportplan ble lansert på Oslo S i mars i fjor. Nå svikter Regjeringen togpendlerne, og kommer bare med unnskyldninger for at utbyggingen blir forsinket, mener kronikkforfatterne.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Før valgkampen 2017 lanserte regjeringen sammen med Venstre og KrF en storstilt togplan: Endelig skulle Østlandet få ferdigstilt InterCity. Drømmen om raske togreiser fra by til by, i en region som rommer halve Norges befolkning, skulle bli virkelighet allerede i 2024. Nasjonal Transportplan ble lansert på Oslo S få måneder før valget, med 1000 milliarder i valgflesk som skulle tilfredsstille både bilglade Frp-ere og miljøengasjerte Venstrevelgere.

Bortforklaringer

Nasjonal transportplan er en grundig utarbeidet plan som skal gjelde for 12 år. InterCity er et av de viktigste, grønne samferdselsprosjektene i Norge. Planen ble behandlet svært grundig før den ble vedtatt i Stortinget.

Regjeringens togbløff er uakseptabel.

Derfor er det ganske utrolig at regjeringen under ett år etter vil utsette togsatsingen med flere år. Bane Nor, statens eget selskap, mener nå at planene er «irrasjonelle». Hvordan kunne samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med brask og bram lansere en tolvårsplan til tusen milliarder i valgkampen som hans egne fagfolk kaller «irrasjonell»?

Regjeringen flytter seg fort. Fra å skryte uhemmet av togsatsingen i valgkampen, har man nå bare unnskyldninger å komme med. FrPs samferdselsminister Solvik-Olsen er plutselig full av forståelse for at hans egen etat slakter planen hans. På NRKs Politisk kvarter svarte Trine Skei Grande at hun hadde «respekt for fagfolk». Men hva med respekten for alle som står igjen på perrongen?

Maktmisbruk

Hvor var fagfolkene da planen ble laget? Det er vanskelig å tro på at Bane Nor og andre involverte ikke kjente til innvendingene mot de stramme tidsfristene for InterCity i fjor.

Derfor fremstår dette som maktmisbruk. Miljøsatsingen på tog som regjeringen skrøt rått av rett før valget, var tydeligvis basert på urealistiske planer i strid med faglige råd.

Og hva skjedde med respekten for velgerne? De, og særlig togpendlerne på Østlandet, er lurt trill rundt. Når togsatsingen skyves ut i framtiden må titusenvis av pendlere nok en gang vente enda lenger på toget.

Togpendlerne på Østlandet er lurt trill rundt.

Full fart på motorveien

Samtidig er det ingen i regjeringen som signaliserer brems i motorveiutbyggingen. Det ene gigaprosjektet etter det andre, motorveier som er samfunnsmessig grovt ulønnsomme, vil føre til bompengesjokk for bilistene og som strider mot all moderne miljøtenking skal fortsette å bygges ut på høygir.

Miljøpartiet De Grønne mener at regjeringens togbløff er uakseptabel. Men det finnes mulig utvei for regjeringen: Flytt kapasitet og penger fra det vanvittig dyre og miljøskadelige «Fergefri E39»-prosjektet, det luftforurensende og trafikkork-skapende E18-prosjektet og fra andre gammeldagse motorveiprosjekter, og over på tog.

Togpendlere fortjener bedre av regjeringen enn å bli forlatt på perrongen.

Følg NRK Debatt på Facebook