Replikk

Den som stemmer bestemmer

Arnulf Kolstad ser ikke verdien av at så mange unge som mulig deltar i demokratiet gjennom å stemme i valg. Dette forstår vi ikke.

Valgurne

Elever ved en videregående skole vil innføre et 'stemmebevis' som unge velgere kan bruke på sin CV.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Dette er et svar til kronikken CV-demokratiet av Arnulf Kolstad.

Elever ved Bjerke videregående skole fikk i oppgave å løse problemet med lav valgdeltakelse i Groruddalen. Forslaget deres er å innføre et ”stemmebevis” som unge velgere kan legge ved jobbsøknaden sin for å vise samfunnsengasjement. Dette forslaget fra ungdom i Oslo ble i går slaktet av professor Arnulf Kolstad, som ikke ser behovet for å øke valgdeltakelsen blant ungdom i hovedstaden.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Politikk er viktig

Som et ungdomsparti bruker vi veldig mye tid og krefter på å overbevise ungdom om at politikk er viktig for dem og deres hverdag. For når ungdom går til stemmeurnene handler det ikke om å glede yrkespolitikere på Stortinget, slik Kolstad later til å mene.

Politikk handler om enkeltmennesker, og om fellesskapet.

Didrik Beck

Det handler derimot om når bussene går til skole og jobb, om hvilke festivaler som skal arrangeres, om solidaritet med en verden utenfor våre landegrenser og om hvilke verdier som skal få forme samfunnet vårt. Politikk handler om enkeltmennesker, og om fellesskapet.

Vil søke informasjon

Det er ikke slik at vi i AUF tror at et slikt bevis på valgdeltakelse i seg selv vil styrke demokratiet. Vi vil ikke at folk skal stemme bare for å få et bevis på valgdeltakelse. Vi tror derimot at ungdom, før de stemmer, kommer til å sjekke hva de ulike partiene mener.

Vi tror at mange vil skjønne at politikk handler om dem når de leser de ulike partiprogrammene. Det er en god sjanse for at dette vil gjøre ungdom engasjert, og dermed få opp valgdeltakelsen.

Ungdom ser ikke poenget

Når vi er ute på skoler i hele Oslo og snakker med ungdom om å bruke stemmeretten så sier de til oss at de ikke ser poenget. At deres stemme likevel ikke vil bety noe.

Vi tror at mange vil skjønne at politikk handler om dem når de leser de ulike partiprogrammene.

Didrik Beck

Dersom nye generasjoner vokser opp i Oslo og ikke har noen tro på at deres stemme teller i demokratiet, har vi feilet som samfunn.

I resten av verden kjemper ungdom for retten til å påvirke sin hverdag, det er en kamp vi skal stå sammen med dem om, først og fremst ved å hegne om den retten i vårt eget land.

Slett valgdeltakelse

Ved forrige kommunevalg brukte 65,1 prosent av Oslo-boerne stemmeretten sin. I Groruddalen var tallet fattige 55,3 prosent og i enkelte valgkretser i dalen var deltakelsen så lav som 43 prosent. Dette betyr at om Groruddalen hadde vært en egen kommune så hadde den vært landets tredje dårligste til å bruke stemmeretten.

Når vi er ute på skoler i hele Oslo og snakker med ungdom om å bruke stemmeretten så sier de til oss at de ikke ser poenget.

Didrik Beck

Det skumleste er at deltakelsen blant ungdom er enda lavere. Dette er noe vi som samfunn må ta på alvor. At nettopp ungdom stemmer ved valget er avgjørende fordi forskningen viser at dersom du stemmer som ung, så stemmer du hele livet. Vi må ønske alle gode forslag til løsninger velkomne i debatten, spesielt dem som kommer fra ungdommen selv.

Ved høstens kommunevalg må ungdom i hovedstaden gå til stemmeurnene og vise folk som professor Kolstad verdien av ungdommens stemme i samfunnet. Den som stemmer bestemmer.