Replikk

Den religiøse unnskyldning

Det religioner har til felles er at de skaper inn- og utgrupper, enten er du med oss eller så er du mot oss. Individets rett til å tenke fritt blir overkjørt av religiøse dogmer. Den eneste motgiften er religionskritikk.

Religion eller ateisme

Politisk religion fører til en polarisering av samfunnet, der individene er langt fra likestilte, mener kronikkforfatteren.

Foto: Prazis Images / Shutterstock / NTB scanpix / NTB scanpix

Nyateisten Håvard Pedersens kronikk om religion og politikk lokket på mandag frem et tidstypisk svar fra teolog Olav Brennsæter. Ikke overraskende blir han provosert av at kristendommen mister fotfeste i norsk politikk og samfunn. Tradisjonen tro benytter Brennsæter seg av en relativt enkel og apologetisk argumentasjon som at «religioner er ikke like og endimensjonale». Han avslutter med å si at den kristne gud anser alle mennesker som verdifulle, kvinner som menn, og at vi alle er ønsket av gud. Dette argumentet er på det beste en ønsketenkning, og på det verste en revisjonistisk holdning til religion.

Gud trenger flere små engler.

Den gode gud

Vi kan starte med argumentet om at vi alle er ønsket av gud. Hvordan forklarer man da fryktelige sykdommer som Tay-Sachs? Tay-Sachs er en medfødt genfeil, som oftest slår ut hos spedbarn. Etter å ha levd seks måneder mister de gradvis kognitive og fysiske ferdigheter, og de fleste av dem dør før de blir fire år. At denne sykdommen finnes, skurrer åpenlyst med ideen om en allmektig og snill gud.

Argumentene rundt det ondes problem ender i en rekke forklaringer, som at gud trenger flere små engler, eller at gud kan, men ikke vil, hjelpe, eller at gud må straffe mennesket fordi det har syndet.

Troende mennesker finner det nødvendig å kjønnslemleste gutte- og jentebarn.

Alle forklaringene ender opp i en definisjon av en gud som ikke burde invitere til gudsdyrkelse, langt mindre en rolle i norsk politikk. Man skal huske på at det ikke er mer enn to generasjoner siden Ole Hallesbys preken i NRK om ikke-troende som når som helst kunne ramle rakt til helvete. Det harmonerer heller ikke særlig godt med ideen om at vi alle er like for gud.

Noen religioner er verre

Det Brennsæter har rett i er at religionene ikke er like. Noen religioner er verre enn andre. I Malaysia, Somalia og Qatar for eksempel er det dødsstraff for å erklære seg som ateist, og i Saudi-Arabia er ikke kvinner like mye verdt som menn. I Pakistan ble en student nylig mishandlet og skutt, anklaget for blasfemi og ateisme. Det er heldigvis over 300 år siden siste gang en ateist ble dømt og hengt i Storbritannia.

Du er enten innenfor eller utenfor.

Til sammenligning er livet som ateist smertefritt i Norge, takket være nådeløs religionskritikk fra blant annet Arnulf Øverland, organisasjoner som Human-Etisk Forbund og Hedningsamfunnet (nå Ateistene). Utviklingen fra svovelprekener på riksradio til vagt indignerte kristne i ytringsfeltet på NRK, er skapt av religionskritikk og motstand mot politisk religion. Slik kritikk er nødvendig for å endre inngrodde religiøse holdninger som går utover vår mulighet til å leve livene våre som vi vil. Det sekulære Norge er et eksempel på hvordan nedtoningen av dogmatisk religion fører til et bedre samfunn.

Med oss eller mot oss

Det viktigste argumentet mot religion er likevel religionens inndeling av mennesker i inn- og utgrupper, du er enten innenfor eller utenfor. I Norge vil kanskje kristne anse meg, som ateist, som en frafallen som fortsatt kan reddes hvis jeg bare aksepterer Jesus før jeg dør. I Syria er det å tilhøre feil gren av samme religion nok til å bli drept.

Politisk religion fører derfor til en polarisering av samfunnet.

Denne gruppeinndelingen gjør at voksne, troende mennesker finner det nødvendig å kjønnslemleste gutte- og jentebarn for å markere at de er en del av gruppen. I stedet for å behandle medmennesker som individer, med egne mål og verdier, definerer man andre og seg selv ut fra tro. Politisk religion fører derfor til en polarisering av samfunnet, der individene er langt fra likestilte.

Dersom det å argumentere imot et slikt samfunn fører til at man må bære stempelet nyateist, er det helt greit for meg.

Følg debatten på Facebook og på Twitter