Replikk

Dagens kommunekart er foreldet

Kommunene er invitert på reformfest. Og de skal få vite menyen i god tid i forveien.

Jan Tore Sanner

'Jeg er glad for den enigheten vi har med Venstre og KrF om kommunereformen,' skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Her ser han på en presentasjon om kommunereformen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Eid-ordfører Alfred Bjørlo ytrer seg friskt om kommunereformen i et innlegg 1. september. Han ser ordskiftet om kommunestruktur som en fest.

Bjørlo fortjener honnør for at han vil diskutere ulike løsninger på kommunenes utfordringer, og det er bra at han oppfordrer lokalpolitikerne selv til å ta ansvar.

Heldigvis er mange lokalpolitikere i gang med diskusjonen om hvordan kommunesektoren kan sikre innbyggerne god velferd, et godt lokalsamfunn og et lokaldemokrati med makt og mening.

Useriøst?

Men jeg er overrasket over at Bjørlo mener kommunedebatten er en fest uten klar gjesteliste. På gjestelisten min står 428 kommuner, og jeg håper alle deltar. Bjørlo mener det er på grensen til useriøst å be Kommune-Norge starte reformarbeidet uten å avklare hvilke oppgaver kommunene vil kunne få.

Jeg mener det tvert i mot er høflig å invitere kommunene i god tid, det er slettes ikke unormalt med et «save the date»-kort, og så kommer det mer informasjon etter hvert.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

Jeg mener det tvert imot er høflig å invitere kommunene i god tid, det er slettes ikke unormalt med et «save the date»-kort, og så kommer det mer informasjon etter hvert.

LES: Alle nyheiter om kommunereforma

Utdaterte grenser

Bakgrunnen for at reformarbeidet for alvor har skutt fart, er enkel. Det har vokst frem en erkjennelse av at dagens kommunestruktur er foreldet. Grensene ble utformet på 50- og begynnelsen av 60-tallet. De er ikke lenger tilpasset dagens oppgaver eller det bo- og arbeidsmarkedet hvor innbyggerne og næringslivet lever i.

Mange kommuner, ikke bare de aller minste, bøter på denne situasjonen med et utall interkommunale ordninger. Likevel sliter mange med å få tak i kompetente medarbeidere, små fagmiljøer og statlig overstyring. Alt dette ble grundig dokumentert i av det ekspertutvalget som gjennomgikk reformbehovet tidligere i år.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Utålmodighet

Derfor stilte også et bredt flertall på Stortinget seg før sommeren bak hovedelementene i regjeringens forslag til reform. Stortingsflertallet er enig i at landets kommuner nå skal inviteres til å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Og jeg er glad for den enigheten vi har med Venstre og KrF om kommunereformen, og jeg er glad for den utålmodighet jeg merker fra begge partier om å komme raskt i gang.

Hvilke oppgaver som er aktuelle å overføre til nye og større kommuner, vil være klart våren 2015.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

Derfor gir det mening å inviterte til kommunedebatten nå. Vi har lagt opp til en reformprosess der kommunene får tid, virkemidler og bistand til å vurdere hvem de ønsker å slå seg sammen med. Hvilke oppgaver som er aktuelle å overføre til nye og større kommuner, vil være klart våren 2015. Det er ett år før kommunene senest må fatte sine vedtak.

Slik ivaretar vi to viktige hensyn. Kommunene får tid til å gjøre gode vurderinger. Samtidig unngår vi at prosessene trekker ut i langdrag og skaper usikkerhet for innbyggere og medarbeidere. Eller – med Bjørlo sine ord: Kommunene er invitert på reformfest, og skal få både meny og praktisk informasjon i god tid.