Kronikk

Da Listhaug så lyset

Jesus løste ganske riktig problemer i nærområdene. Norske prester har misforstått Jesu egentlige budskap fullstendig og bør kalles inn til etterutdanningskurs!

Jesus gives the bread to a beggar.

Sylvi Listhaug har sett noe jeg selv må ha oversett i mine egne studier, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Antonio Gravante / Colourbox

I Dagsnytt Atten tirsdag 3.11 ga Frps Sylvi Listhaug en kristen teologisk begrunnelse for hvorfor vi ikke skal hjelpe syriske flyktninger i Norge, men i nærområdene. «(…) Det var jo det Jesus var opptatt av, at du skulle hjelpe flest mulig, og da handler ikke det om å hjelpe veldig mange i Norge.»

Jeg setter pris på sammenblanding av religion og politikk. Det gir meg liksom noe å jobbe med. Og som en som underviser prestestudenter forstod jeg selvsagt at hun har sett noe jeg selv må ha oversett i mine egne studier. Nysgjerrigheten trakk meg mot bokhyllen, og jeg må innrømme at hun har rett.

LES OGSÅ: Frp-Listhaug: - Godhetstyranniet rir Norge som en mare.

Listhaugs teologi leder meg på rett vei

En nærlesning av historien hvor Jesus metter 5000 med fem brød og to fisker handler unektelig om å mette flest mulig. At de fem tusen menneskene, som sauer uten en gjeter, kommer og ødelegger Jesu plan om å få være litt alene med vennene sine, stopper ham selvsagt ikke. Han deler maten med dem selv om han og vennene hans ikke har nok til alle.

Jeg stiller meg spørsmålet om hvordan denne håpløse situasjonen kan ha gått bra, og Listhaugs teologi leder meg på rett vei – Jesus løser det i nærområdene. Jesus, som Listhaug, hadde behov for å få være litt i fred med sine. Også Jesus, som Listhaug, hadde «enormt mange forpliktelser». Også Jesus, som Listhaug etter ham, hjalp flest mulig i nærområdene.

Når Frans av Assisi, eller Loyola for den saks skyld, ga fra seg klærne sine, var jo dette en fullstendig misforståelse av Jesu egentlige budskap.

Markus Keller, universitetslektor, Det teologiske fakultet, UiO

Når Jesus bryter med fariseernes regler og helbreder en mann på sabbaten, er dette selvsagt ikke på noen måte overførbart med å eksempelvis sette Dublin-avtalen til side for å hjelpe de som trenger når man møter dem. Det handler selvsagt om å overføre ressurser fra sabbaten for å hjelpe mennesker konkret i nettopp nærområdene.

Legger inn støtet i nærområdene

Når Jesus helbreder syke ved Gennesaret, så er det av enorm omtanke, men ganske korrekt sett av Listhaug er det nettopp i nærområdene han legger inn støtet.

Og Lukasevangeliets lignelse om den rike mannen kledd i purpur som lever et liv i luksus, mens den fattige Lasarus full av verkende sår ligger utenfor porten til huset hans: Denne fortellingen handler ikke om at den rike gjorde feil i å fortsette med sin high living. Det handlet om at vi må passe på å ikke få fattige mennesker for nære våre egne hus. Dessuten skal vi ikke se bort ifra at et vesentlig poeng i lignelsen er at den rike bodde i nærområdene – noe som vi selvsagt forstår at forplikter bistandsmessig.

Her fremviser Listhaug et enormt skarpsyn jeg som en skarve akademiker må innrømme har gått meg hus forbi.

Markus Keller, universitetslektor, Det teologiske fakultet, UiO

Når jeg tenker over det, foregår egentlig alle bistandsrelaterte tiltak fra Jesu side i nærområdene. Her fremviser Listhaug et enormt skarpsyn jeg som en skarve akademiker må innrømme har gått meg hus forbi.

LES OGSÅ: Biskopen avviser påstandane til Listhaug.

Å hjelpe sin neste som sin neste

Når jeg deretter vender tilbake til stedet hvor Jesus bekrefter det jødiske budet om å elske sin gud av hele sitt hjerte og å elske sin neste som seg selv, må jeg igjen krype til korset. Aldri et eneste sted i teksten jeg har foran meg, sier Jesus noe om å hjelpe sin neste som seg selv. Det er fullt mulig å hjelpe sin neste som sin neste – der den neste skulle ha befunnet seg.

Jeg synes det er unødvendig tungvint av Guds sønn å overlate dette til tilfeldigheter og senere profetier. Hadde han bare lagt til «(…) og hjelpe deg selv som deg selv, og din neste i nærområdene» - da hadde det hele vært så mye lettere. For ikke å tenke på alle som har gjort feil opp igjennom kirkehistorien. Og det er jaggu ikke få.

Den hellige Martin av Tours som delte sin egen kappe i to for å gi til en tigger. Han skulle ikke ha hjulpet de som kom til ham, men heller ha samlet de fattige i et annet og mer egnet område, for så å overføre midler fra bistandsbudsjettet for å hjelpe flest mulig. Glemte han at han også hadde «enormt mange forpliktelser»?

Når Frans av Assisi, eller Loyola for den saks skyld, ga fra seg klærne sine, var jo dette en fullstendig misforståelse av Jesu egentlige budskap. At begge forlot sine familier hvor de hadde tilgang til både makt og penger, var unektelig helt unødvendig. Pengene burde blitt brukt mye mer effektivt enn ved bare å gi de fra seg, fortrinnsvis i nærområdene hvor inflasjon ga mer bistand ut av hver krone.

Etterutdanningskurs for norske prester

Ikke minst blir det direkte ukristelig å bare gi fra seg penger på den måten de to siste gjorde. Selv Jesus må ha forstått at å generere kapital øker velstanden generelt i et samfunn. Jesus ville nok også være enig i at det er bra for et samfunn å heve levestandarden. Hadde Jesus fått tid til å tenke seg om, hadde han nok ikke sagt det der om at man ikke kan tjene både Mammon og Gud.

Selv Jesus må ha forstått at å generere kapital øker velstanden generelt i et samfunn.

Markus Keller, universitetslektor, Det teologiske fakultet, UiO

Når selv helgener har misforstått det kristne budskapet så grunnleggende, sier det noe om alvoret i vår feillesing av Bibelen. Det er selvsagt for sent for helgenene – hvor enn de befinner seg nå. Det er imidlertid ikke for sent å lage et etterutdanningskurs for norske prester. Og her håper jeg de teologiske lærestedene kjenner sin besøkelsestid.

I mellomtiden får vi som Listhaug fromt bekjenne at man skal elske sin neste som seg selv, og hjelpe de som er i nød så lenge det er mulig å overføre midler fra bistandsbudsjettet, fordi også Jesus har forståelse for at vi har enormt mange forpliktelser.

  • SE Sylvi Listhaug i Dagsnytt 18:
Jesus var opptatt av å hjelpe flest mulig, sier Frps Sylvi Listhaug.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Twitter.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook.