Hopp til innhold
Replikk

Brexit er bra

Brexit har gitt Norge en ny mulig alliert.

Roy Pedersen ingressbilde

Norge er tjent med at Storbritannia forlater EU, skriver kronikkforfatteren.

På femårsdagen for britenes nei til fortsatt EU-medlemskap finner NRK det på sin plass å publisere saken Fem år med brexit – fem viktige endringer for deg.

Mulige fordeler for oss og for britene etter brexit glimrer med sitt fravær. Siden NRK tidligere bestrebet seg på å være balanserte, tillater vi oss å nevne fem positive ting som følger av at Storbritannia har fristilt seg fra EU.

  1. Storbritannia og Norge har inngått en frihandelsavtale som gir gunstigere betingelser for norsk sjømateksport enn da Storbritannia var del av EØS. «En betydelig styrking av rammebetingelsene for sjømatindustrien», som fiskeriminister Ingebrigtsen sier.
  1. Norges forhandlingsposisjon overfor EU er relativt styrket nå som vår største handelspartner er ute av unionen. Det gir blant annet anledning til å kreve reduksjon i EUs landbrukskvoter.
  1. Vi har fått en ny mulig alliert for å sikre våre nordlige havområder mot EUs tjuvfiske og kvoteran.
  1. Storbritannia har frigjort seg fra EUs fjerde jernbanepakke og har nå «lov» til å renasjonalisere jernbanen så mye de vil – hvilket de delvis også gjør, sjøl med en konservativ regjering.
  1. Storbritannia sparer enorme milliardbeløp nå som de slipper EU-kontingenten, og landet får dessuten beholde alle sine momsinntekter.

Sist, men ikke minst viser brexit at det er fullt mulig å ha et fullverdig handelssamkvem med EU og samtidig sikre nasjonal kontroll over eget lands lov- og regelverk.

Les mer om Brexit: