Hopp til innhold
Replikk

Bomskudd fra Borten Moe

Hvorfor vil en Sp-politiker framsnakke Trump og snakke ned Norge?

9pqes_p0Jko

Sp-politiker Ola Borten Moe bommer i sin analyse av USA, mener kronikkforfatteren. Bildet viser USAs president under en pressekonferanse 6. august i år i Ohio.

Foto: DAVID MAXWELL / EPA

Det er en fryd å lese, når Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe raljerer med norske toppolitikeres servile dyrking av Demokratenes presidenter Clinton og Obama.

I et innlegg på NRK Ytring vil Sp-politikeren rette opp det han mener er vrangforestillinger om USA.

Det går ikke så bra.

Én ting er at det skorter på faktakunnskap. Verre er det at en norsk politiker snakker Norge ned.

Senterpartiets nestleder har formuleringer som synes å plassere ham langt ute på en borgerlig høyrefløy.

Borten Moe vil ha oss til å tro at folk flest i USA står uten betalt fødselspermisjon, uten rett til ferie med lønn, uten gratis høyere utdanning, fordi de foretrekker å gnukke på et «frihetsbegrep» fra 1600-tallet.

Til forskjell fra Borten Moe, tror jeg mange nordmenns viktigste vrangforestilling om USA er at de ikke vet hvor dårlig stilt folk flest faktisk er der.

Særlig sammenlignet med Norge.

Mens nordmenn har over fire uker lovfestet rett til ferie med lønn, har amerikanerne null dager. USA har null dager med lovfestet rett til betalt fødselspermisjon, i likhet kun med Lesotho, Swaziland og Papua Ny-Guinea.

Kjøpekraftveksten til amerikanske arbeidsfolk flest forsvant i 1973, og er sjelden sett siden.

I Palo Alto i California, der min familie bodde for noen år siden, kostet en barnehageplass 270 000 kroner i året.

Sps nestleder har formuleringer som synes å plassere ham langt ute på en borgerlig høyrefløy.

USA-ekspert er ikke en beskyttet tittel, men sjelden har den framstått så ubeskyttet som når Borten Moe skal fortelle om USAs kommersielle helsevesen.

Dette er verdens dyreste system. Med alle advokater og profitører som er involvert, klarer USA å bruke 1,7 ganger så mye som Norge på helse.

Likevel går millioner av amerikanere uten grunnleggende rettigheter.

Mens det skattefinansierte helsevesenet i Norge har oppnådd verdens laveste spedbarnsdødelighet, ligger den i USA over fattigere land som Litauen og Cuba.

Her er det Borten Moe som sprer «vrangforestillinger om USA».

Sp-nestlederens store bom inntreffer når han vil forklare NRKs lesere hvorfor det er helt logisk, med Borten Moes ord, at «amerikanerne ikke ønsker et helsevesen som ligner mer på det norske – en sterk, offentlig fellesskapsløsning».

Han skyter faktisk på feil blink. En måling fra april i år viser nemlig at 69 prosent av alle registrerte velgere i USA ønsker en sterk offentlig, fellesskapsløsning for helse («Medicare til alle amerikanere»).

Målingene har vist vedvarende flertall for dette siden 2016. Så her er det Borten Moe som sprer vrangforestillinger om USA.

De ideologiske (bort) forklaringene er ikke stort bedre enn mangelen på fakta.

Hvorfor, for eksempel, mangler USA et felles helsevesen?

Her kommer Sp-politikeren trekkende med høyresidens gamle fortelling om et unikt folkeslag som tørster etter frihet:

Flere tidlige innvandrere flyktet til Amerika fra diktaturer i Europa. Derfor er amerikanerne fortsatt, fire hundre år senere, imot «innblanding fra myndighetene» og krever «frihet fra staten», ifølge Borten Moe.

Dette er ufrivillig morsomt.

Ingen stat i verden har like stor andel av individene låst inn i fengsel som USA. USA er en ekstremt mektig stat, som systematisk spionerer på og overvåker sine egne innbyggere, hjemlet i Patriot Act.

Likevel mener Borten Moe at en ukuelig kamp for «frihet fra staten» skal forklare at det amerikanske samfunnet mangler grunnleggende velferdsrettigheter. I tillegg kommer at USA er et kjempestort land med flere «etniske og kulturelle motsetninger».

Borten Moes blikk på amerikanernes liv oser av misforstått kulturrelativisme.

Til sammen gjør dette amerikanerne så annerledes fra oss her i Norge, ifølge Borten Moe, at «vi overhodet ikke skjønner hva som skjer og hvorfor».

Dette rimer ikke så godt med at han samtidig framhever USA som «vår viktigste allierte» – også «kulturelt».

La gå. Jeg er enig i at amerikanernes kultur er ulik vår.

Men skal det være en unnskyldning? Er dette et statisk folkeslag uten evne til læring? Skal vi si at USAs befolkning bare får sitte der med høy spedbarnsdødelighet og overfylte fengsler fordi vi respekterer den «annerledes» kulturen deres?

Borten Moes blikk på amerikanernes liv oser av misforstått kulturrelativisme. Noen ganger er faktisk ett samfunns løsninger bedre enn et annet samfunns løsninger.

Det må være lov å si høyt at fellesløsningene vi har valgt i Norge har gitt oss mye høyere sysselsetting, høyere produktivitet per arbeidstime og mer frihet for folk flest.

Det bør man kunne fastslå, uten å bli anklaget for å være en lavpannet sjåvinist som tror at alle verdens problemer løses om bare «alle hadde vært som oss», slik Borten Moe raljerer med.

En nestleder i Senterpartiet burde være stolt av de sterke fellesløsningene folk flest har kjempet fram her hjemme.

I stedet velger Borten Moe å snakke Norge ned, når han antyder at det bare er sett gjennom «utpregede norske øyne» at de norske løsningene framstår som noe amerikanerne kan lære av.

Det er en fryd å lese, når Borten Moe raljerer med norske toppolitikeres servile dyrking av Demokratenes presidenter Clinton og Obama.

Han overser dessuten den viktigste årsaken til at USA har blitt så «annerledes».

USA fikk aldri noe sterkt arbeiderparti. Forsøkene på å bygge en politisk arbeiderbevegelse ble skutt i filler av statens kuler og krutt.

Det er den mest avgjørende politiske forskjellen mellom det Vest-Europa og det USA som vokste ut av 1900-tallet.

Har ikke Senterpartiets nestleder fått med seg dette?

I stedet for å vise fram fagbevegelsens avgjørende betydning for hva slags liv vanlige mennesker kan leve, vil Borten Moe ha oss til å tro at folk flest i USA står uten betalt fødselspermisjon, uten rett til ferie med lønn, uten gratis høyere utdanning, fordi de foretrekker å gnukke på et «frihetsbegrep» fra 1600-tallet.

Hvorfor vil Borten Moe framsnakke Trump og snakke ned Norge?

I stedet for å gjenreise æren til den kriminelle Richard Nixon, burde Ola Borten Moe vise at han er stolt over fellesløsningene som arbeidsfolk flest har kjempet fram i Norge.

Han er tross alt nestleder i et rødgrønt parti.

Les kronikken som startet debatten: