Hopp til innhold
Replikk

Bøhler driver et spill for galleriet

Forslaget om å skrote NRK på Ensjø er et leit eksempel på noe vi stadig ser fra Senterpartiet.

Kulturminister Abid Raja under pressemøtet om flyttingen av NRKs hovedkontor fra Marienlyst til Ensjø.

Integreringseffekten av NRKs nye hovedkvarter er også ivaretatt på Ensjø, men er langt fra det eneste kriteriet man kan legge til grunn når Norges allmennkringkaster skal videreutvikles og rustes for framtiden, skriver kultur- og likestillingsministeren.

Foto: Terje Pedersen / NTB

I et innlegg hevder Senterpartiets Jan Bøhler at hans forslag til plassering av NRKs nye hovedkvarter på Grorud stasjon vil gi best mulig samfunnseffekt. Som vanlig er det mye snakk og lite innhold bak forslaget.

Særlig foruroligende er det at Bøhler vil reversere tomtekjøpet.

Forrige tirsdag ble det kjent at NRKs styre har landet på Normannsløkka på Ensjø i Oslo som sitt hovedkontor, en beslutning som jeg har støttet i kraft av å være NRKs generalforsamling. Dette var en historisk dag, og jeg er glad for at byrådet i Oslo støtte oppom beslutningen.

For jeg er sikker på at de aller fleste setter stor pris på at NRK er i stand til å oppfylle samfunnsoppdraget sitt på en god måte. NRK er vår felles forvalter av store øyeblikk, leverer innhold i internasjonal toppklasse og har klart å tilpasse seg en ny mediehverdag merkverdig godt.

Senterpartiet går til valg på å reversere, uten å ha et gjennomtenkt alternativ.

Det mange ikke vet er at NRK også utgjør en sentral del av vår sikkerhetsmessige infrastruktur og oppfyller svært viktige beredskapsoppgaver.

At NRK får fortsette å utvikle seg som den viktige og unike aktøren den er, er derfor avgjørende for at Norge fortsatt skal ha en allmennkringkaster i internasjonal toppklasse. Det er viktig for demokratiet, beredskapen, og vår felles kultur og kulturarv.

NRKs kvalitet beror på sine dyktige ansatte, som trenger moderne lokaler utviklet på egne premisser.

Det er bakgrunnen for flyttingen fra ærverdige Marienlyst. Hvor hovedkvarteret ligger fysisk har også mye å si, for eksempel for samarbeidene kringkasteren kan inngå med eksterne aktører.

Integreringseffekten av NRKs nye hovedkvarter er for så vidt et legitimt hensyn, noe som også er ivaretatt gjennom en plassering på Ensjø, men det er langt fra det eneste kriteriet man kan legge til grunn når Norges allmennkringkaster skal videreutvikles og rustes for framtiden.

Tomten til NRKs nye hovedkontor sørøst i Oslo, på Ensjø.

NRKs nye hovedkvarter skal bygges på Ensjø, på østkanten i Oslo.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Jeg er overbevist om at NRK må ha en stor grad av frihet når de skal bygge sin egen organisasjon og infrastruktur.

Allerede i 2019 gikk NRK ut med et helt åpent tomtesøk, og fikk innspill på over 100 tomter, hvorav ca. 30 ble grundig vurdert. Det gjør meg trygg på at NRK har gjort et klokt valg.

Bøhler driver altså et sleipt spill for galleriet.

Det som ikke er klokt, derimot, er å slenge ut et plasseringsforslag uten rot i et faktisk tomtealternativ. Kulturdepartementet er nemlig ikke kjent med at Oslo kommune har spilt inn Grorud stasjon som en tomt i det hele tatt. Bøhler driver altså et sleipt spill for galleriet.

Bøhler beskylder ofte andre for å kun bry seg om Groruddalen i festtaler. Han kan begynne med å se seg selv i speilet.

Bøhler sier også sier at han vil reversere tomtekjøpet dersom det blir regjeringsskifte til høsten. Det ville i så fall forsinket hele prosessen med å skaffe NRK et toppmoderne hovedkontor som skal ruste vår felles allmennkringkaster til å møte et raskt skiftende medielandskap.

NRK må ha en stor grad av frihet når de skal bygge sin egen organisasjon og infrastruktur.

Forslaget om å skrote Normannsløkka bekymrer meg, og er et leit eksempel på noe vi stadig ser: Senterpartiet går til valg på å reversere, uten å ha et gjennomtenkt alternativ.

I dette tilfellet vil det gå utover NRK og deres evne til å oppfylle sitt viktige samfunnsoppdrag.

Følg debatten: