Hopp til innhold
Replikk

Bevarte arkivet for ettertiden

Riksarkivet vurderte det slik at arkivet fra leiren på Hovedøya inneholder taushetsbelagte opplysninger. Familien har forholdt seg til dette.

Arresterte angivere på vei til retten etter andre verdenskrig

Arresterte angivere og tyskerjenter på vei til retten etter den andre verdenskrig. Noen tyskerjenter ble plassert på Hovedøya. Arkivet om dette er bevart og ligger i Riksarkivet.

Foto: NTB scanpix

Red.anm.: Dette er et svar til kronikken «Det hemmelige landssvikoppgjøret».

Det er noen fakta-forhold om Hovedøya-arkivet vi finner det riktig å kommentere:

IQ-test og andre psykologiske og medisinske forhold omtalt i arkivet var ikke utarbeidet av kontorfullmektigen, men av leirens sjef som var lege og en psykolog som utførte og tolket testene. Kontorfullmektigens oppgave i forhold til de nevnte opplysninger var rent kontoradministrativt.

Dersom han ikke hadde tatt vare på det, hadde sannsynligvis det historiske materialet vært tapt for ettertiden.

Jardar og Dyveke Hals

Adolf Hals mente, etter det vi kan huske han fortalte, at dette materialet burde bevares for ettertiden. Men at det ikke var noen offentlig instans som overtok det etter krigen. Dersom han ikke hadde tatt vare på det, hadde sannsynligvis det historiske materialet vært tapt for ettertiden. For øvrig kjenner vi ikke til andre forhold av betydning omkring dette og kan derfor heller ikke mene noe om det. Han ga intervjuer og fortalte om dette i all offentlighet i sin levetid.

Flyttet til Riksarkivet

Etter hans død ønsket familien ikke å være private forvaltere av et slikt arkiv, og lette etter en passende offentlig instans med profesjonell arkivkompetanse og en naturlig relasjon til denne type materiale. Det ble i første omgang HL-senteret som overtok arkivet, hvor det i en periode lå tilgjengelig i all offentlighet. Det ble blant annet åpent brukt som kilde i en masteroppgave om temaet.

Ved overleveringen til Riksarkivet anser familien seg ferdig med det som har med arkivet å gjøre.

Jardar og Dyveke Hals

Etter en tid ble det så flyttet til Riksarkivet. Riksarkivaren har vurdert det slik at arkivet inneholder taushetsbelagte opplysninger som man må søke om adgang for å få se. Familien forholdt seg til den profesjonelle vurdering som ligger i landets fremste institusjon på dette området.

Beklagelig

Det er riktig at det gikk lengre tid enn ønsket i en periode i dette forløpet, og det er beklagelig også fra vårt ståsted.

Ved overleveringen til Riksarkivet anser familien seg ferdig med det som har med arkivet å gjøre. Det forvaltes nå av det offentlige etter de regler Riksantikvaren har bedømt korrekte i dette tilfellet.