Hopp til innhold
Kronikk

Ber om mer informasjon om sex

Vi er ungdommer med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser, og vi skulle ønske noen ville svare på våre spørsmål om seksualitet.

Sex-app

For at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppnå gode, nære og kroppslige relasjoner til andre mennesker, er det viktig å vite mest mulig om hvilke gleder og utfordringer som ligger der, mener kronikkforfatterne

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Som to unge med funksjonsnedsettelse har vi hatt mye kontakt med helsevesenet.

Leger og sykepleiere vi har møtt, har en ting til felles: De er veldig opptatt av å fikse det som er galt med kroppen. Det de ikke alltid er så gode på, er å se oss som hele mennesker.

Unge vil helst slippe å bringe sex på banen på eget initiativ

Helsepersonell spør oss ikke om seksualitet

Funksjonshemmede har spørsmål om sex, relasjoner, kropp, identitet, og kjønn som alle andre. Men leger, sykepleiere og andre helsepersonell vet ikke hvordan de skal snakke med ungdom med funksjonsnedsettelser om seksualitet. Mange har også fordommer; som at funksjonshemmede ikke tenker på sex, at de ikke trenger prevensjonsveiledning eller informasjon om graviditet.

Mange unge vil helst slippe å bringe sex på banen på eget initiativ. Det er et privat og litt pinlig tema å ta opp, særlig når man allerede kanskje føler seg litt unormal. Mange tror også at spørsmål om seksualitet kun handler om det fysiske, prevensjon og graviditet.

Kjæresten kan glemme at partneren er kronisk syk

God kommunikasjon er avgjørende for gode relasjoner

For at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppnå gode, nære og kroppslige relasjoner til andre mennesker, er det viktig å vite mest mulig om hvilke gleder og utfordringer som ligger der. Derfor er kunnskap om seksuell helse og funksjonshemning viktig.

Viktig å møte helsepersonell som kan snakke åpent om følelser, tanker og seksualitet

For eksempel kan det være utfordrende å ha en kjæreste som ikke er funksjonshemmet. Kjæresten kan glemme at partneren er kronisk syk, den funksjonshemmede kan føle press om å måtte prestere mer enn man egentlig orker eller beklage seg dersom energien ikke strekker til. Og det kan oppstå problemer i forholdet, fordi man i mangel av kunnskap ikke kan snakke om det som er vanskelig.

Alle trenger noen å snakke med

Mange ungdommer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom trenger veiledning om hvordan de skal takle ulike utfordringer de møter på, som personer uten funksjonsnedsettelser ikke møter. Når vi opplever at helsepersonell og lærere ikke kan eller vil snakke med oss om seksualitet, kan det gå utover den psykiske og seksuelle helsen.

Mange har også fordommer

Derfor er det så viktig at vi møter helsepersonell som kan snakke åpent om følelser, tanker og seksualitet. Slike møter, der vi blir sett som hele mennesker og ikke bare en diagnose, tror vi kan bedre den psykiske helsen. Kunnskap om seksualitet skaper trygghet, både rundt kroppslige reaksjoner og følelser som kan oppstå. Og ved å vite mest mulig, blir det enklere å forholde seg til kjærester og seksualitet.

Følg debatten på Facebook og Twitter