Hopp til innhold
Replikk

Bent Høie, du svikter

Pasientene tåler ikke mer svik, udugelighet og kynisme.

Bent Høie

I Europa har 21 land klart det som Norge etter tre år ikke evner. Hva forteller det om systemet ditt, Høie, spør replikkforfatteren.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Når Lene Wikander kritiserer systemet som nekter kreftspredningspasienter immunterapi er helseminister Høie frekk nok til å svare at han vil bli med henne i protesten.
Det er valgkampens sleipeste unnamanøver.

Bent Høie er nemlig protestens mål. Det er i siste instans hans ansvar at pasientene må få immunterapi. Men Høies blå regjering har valgt å videreføre det toppbyråkratiske Beslutningsforum for nye metoder som Jonas Gahr Støre innførte i 2013. De tar avgjørelsene.

Norge er blant landene i OECD som bruker minst av helsebudsjettene på medikamenter. Likevel er vi ett av få som ikke tilbyr det virksomme Kadcyla. Høie anfører at det er for dyrt og at andre pasientgrupper da ikke vil få hjelp. Når ble det greit å sette dødssyke opp mot hverandre?

Alle må få hjelp nå

Høie trekker frem legemiddelfirmaet Roches internasjonale økonomi som argument for at norske kvinner skal sette livet til, slik at industrien ikke tjener enda mer. Han hevder at Kadcyla ikke er så tilgjengelig i andre land, påstår manglende dokumentasjon, skylder på det hemmeligholdet han selv har tillatt, og setter naivt sin lit til at fire sparedirektører skal hamle opp med medisinindustrien.

Når ble det greit å sette dødssyke opp mot hverandre?

I Europa har 21 land klart det som Norge etter tre år ikke evner. Hva forteller det om systemet ditt, Høie? Pasientene tåler ikke mer svik, udugelighet og kynisme. Alle må få hjelp nå, ikke bare de som kan kjøpe den privat.

Innbyggerne som skatter etter evne har nemlig en samfunnskontrakt med staten. Den brytes når folk ikke får hjelp etter behov.

Nå er det nok

Regjeringen lovte i mars 1000 milliarder kroner til samferdsel de neste 12 år. Med antatt 200 milliarder kunne vi fått Europas beste helsevesen. Men nei, i helse kutter de: i sykesenger, akuttavdelinger, barneklinikker, ambulanser, fysioterapi, forebygging, lokalsykehus, rehabilitering, fødeklinikker, sykehjem og avslag på nye medikamenter. Er asfalt så mye viktigere enn menneskeliv?

I Europa har 21 land klart det som Norge etter tre år ikke evner.

Våre helseansatte forstrekker seg for å skåne pasienter og dekke over manglene. Nå er det nok. Fordi både de røde og de blå svikter, har vi startet Helsepartiet.

Vi stiller til valg i 18 fylker, er blokkuavhengige og vil samarbeide med dem som nå prioriterer liv og helse høyere. Vi arbeider for pasienter, pårørende og helseansatte.

Lønner seg å investere i helse

På vårt landsmøte programfestet vi at Beslutningsforum må vekk og helsedemokratiet tilbake. Et medisinsk kompetent og profesjonelt utvalg bør forhandle medikamenter, gjerne med fondsstøtte og i nordisk samarbeid.

Vi har et godt alternativ til foretaksmodellen, vil begrense toppbyråkrater med åremål, fjerne det tillitsknusende New public management (NPM) i hele offentlig sektor og innføre nordisk, tillitsbasert ledelse. Vårt stortingsprogram finnes på nett.

Og nei, dette blir ikke dyrere; det lønner seg både menneskelig og samfunnsøkonomisk å investere i helse. Folk behøver helsehjelp og utgiftene kommer; rask og optimal behandling sparer oss både lidelser og kroner.

Høie kan ennå ta grep. Hvis ikke, er vi demokratiets alternativ på valgdagen for den som vet at liv og helse ligger til grunn for alt.

Følg debatten: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook