Hopp til innhold
Kronikk

Bekymringsmelding

Dette er et varsel! Vi er hundrevis av norske barnepsykologer som er alvorlig bekymret.

Gutt med maske

Situasjonen er ikke bærekraftig. Konsekvensene vil være stadig flere barn og unge med stadig mer alvorlige psykiske vansker og et stadig dårligere psykisk helsetilbud, skriver 245 norske psykologer.

Foto: Shutterstock

De mest sårbare barna og ungdommene er i ferd med å bli de største taperne i koronaoppgjøret.

De har mer alvorlige, omfattende og livstruende psykiske helseplager enn før koronapandemien. Det er snakk om spiseforstyrrelser, psykoser, selvmordsproblematikk, vansker i familierelasjoner og økt skolefravær.

Vi klarer ikke å gi god nok helsehjelp til de som trenger det mest.

Stengte skoler, færre sosiale arenaer, økt slitasje i familier og stor uforutsigbarhet er det motsatte av det som fremmer naturlig og god utvikling for barn og ungdom.

Vi er nå vitne til at friske barn blir syke. Barn som kanskje ikke hadde blitt syke i en normal hverdag uten koronarestriksjoner.

Hvis myndighetene ikke tar grep, er vi bekymret for at hjelpeapparatet blir liggende med brukket rygg, og at dette kan føre til ytterligere forverring.

Regjeringen har satset tungt på psykisk helse. Derfor forventer vi at det nå settes inn drastiske og akutte tiltak før det er for sent.

Til tross for økt tilfang av midler til helseforetakene i forbindelse med pandemien rapporterer avdelinger og tjenester for barn og unge over hele Norge om at de fremdeles ikke ser den nødvendige økningen av ansatte.

Vi som skal behandle psykiske helseplager hos barn er på felgen.

Det hjelper altså ikke med økte midler til kommuner og helseforetak, så lenge det ikke fører til flere ansatte.

Den siste tiden har fagfolk og ledere i ulike psykiske helsetjenester fremmet bekymring i media. Det har vært knyttet til økning av psykiske helseplager i befolkningen.

Vi er over 200 psykologer og psykologspesialister ansatt i ulike offentlige tjenester i hele Norge. Vi er på ulike nivåer, fra kommunale tjenester til sykehusavdelinger (BUP, Barne- og ungdomspsykiatri).

Felles for oss alle, er at vi hjelper barn, ungdom og familier med psykiske vansker. Vi er motiverte og har et brennende engasjement for barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse.

Vi hadde også stor pågang og høy belastning før koronapandemien. Lenge har vi levd med at vi ikke strekker til, fordi vi er for få personer til å møte det store behovet barn og ungdom har.

Vi forventer at det settes inn drastiske og akutte tiltak før det er for sent.

Dette gjelder ikke bare oss psykologer, men de fleste fagfolk på feltet. Vårt ønske er ikke å kritisere helsemyndighetenes råd og anbefalinger om smitteverntiltak, men vi mener at det er på høy tid at konsekvensene av dem tas på alvor.

Når vi som skal bidra til å forebygge og behandle psykiske helseplager selv opplever å være på felgen, øker vår bekymring.

Vi klarer ikke å gi god nok helsehjelp til de som trenger det mest. Vi opplever ikke at de store utfordringene møtes med økte ressurser.

Våre arbeidsgivere gjør så godt de kan, men også de slites. De dras mellom det lovpålagte ansvaret for å tilby hjelp, hensynet til de ansattes helse og begrensede ressurser.

Frem til nå har det vært mulig for oss å yte ekstra, redusere forpliktelser utenfor jobb og overse signaler fra kroppen om å ta det roligere.

Vi har sett på situasjonen som en unntakstilstand, fordi det har vært helt nødvendig for å hjelpe barn og ungdom med alvorlige psykiske vansker.

Vi er nå vitne til at friske barn blir syke.

Når vi nå ser at restriksjonene vil vare lenger, og ettervirkningene vil vare enda lenger, er vi, som helsepersonell, forpliktet til å varsle.

Situasjonen er ikke bærekraftig. Konsekvensene vil være stadig flere barn og unge med stadig mer alvorlige psykiske vansker og et stadig dårligere psykisk helsetilbud.

Det trengs derfor flere ansatte i tjenestene og etablering av flere akuttilbud for alvorlig syke barn og unge.

Bent Høie er utfordret på den kritiske situasjonen for psykisk syke barn og ungdommer gjentatte ganger den siste tiden, men det gjenstår fremdeles å se konkrete resultater av hans tilskudd og koronamidler mange steder i Norge.

De mest sårbare barna og ungdommene er i ferd med å bli de største taperne.

Vi lurer på hvor disse pengene har blitt av.

På vegne av barn og ungdom i hele Norge, krever vi en kriseplan med tiltak som virker, og som iverksettes umiddelbart, for at vi skal kunne fortsette å gjøre jobben vår.

Kronikken er signert av:

Per Martin Løken, psykologspesialist og tillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus. Talsperson for oppropet.

Cecilie Voss, psykologspesialist ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ina Marie Myhre, psykologspesialist ved BUP Levanger, Familieseksjonen

Ingrid Toppe, psykolog i Askøy kommune

June Nordvik, psykolog ved BUP Levanger, Familieseksjonen

Marianne Hasle, psykologspesialist ved BUPA Poliklinikk Larvik

Hanne Neitzel, psykologspesialist ved BUP Molde,

Simon Thorsell Næs, psykologspesialist ved Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region sør

Silje Grana Sollesnes, psykologspesialist ved Barneposten, Helse Bergen

Inge Storkaas, psykolog og foretakstillitsvalgt i Helse nord-Trøndelag

Marie Almås-Halsteinli, psykolog ved BUP Vest, Diakonhjemmet Sykehus HF

Mari Anne Skånland Eliassen, psykologspesialist ved BUP Fana, Helse Bergen

Renate Scholz, psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) i Bergen og barnefaglig sakkyndig

Agnes Winsents, psykolog ved BUPP Fredrikstad

Helena Svedenborg, psykolog ved Statens barnehus

Maria Leer-Salvesen, psykologspesialist/nevropsykolog ved Nav

Renate Horgheim Bjercke, psykolog ved Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune

Julie Marit Granlund, psykologspesialist ved Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune

Grunde Varting, psykolog ved Ungdomspsykiatrisk klinikk ved Ahus

Fredrik Cappelen, psykologspesialist ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Cathrine Holmeide, psykolog ved BUPP Fredrikstad

Else Håvås, psykologspesialist ved ABUP Arendal, SSHF

Magnus Tallaksen Reiestad, psykologspesialist ved BUP Molde

Tove Dørge Gåsø, psykologspesialist ved BUP Molde

Matias Bals, psykolog ved BUP Oslo Nord, OUS,

Andrea Melø,psykologspesialist og familieterapeut ved Intensivt ungdomsteam, BUPA Vestfold

Line Indrevoll Stänicke, psykologspesialist ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Werner Neblung, psykolog med lang erfaring fra BUP og PPT

Lisa Marie Husevik, psykolog og tillitsvalgt for Norsk psykologforening i Vestland fylkeskommune

Ane Bull, psykolog ved BUP Nedre Romerike

Wanda Røstad, psykologspesialist ved Bråten behandlingssenter, Ahus

Kristin Kragh, psykolog ved BUP Levanger

Hans Michal Drange Blytt, psykolog ved Barne- og familietjenesten i Asker kommune

Susann Mikkelborg, psykolog ved Fyllingsdalen og Laksevåg barnevernstjeneste, Bergen kommune

Lene Sommerseth Hansen kommunepsykolog ved Familieenhet i Vågan kommune

Aleksandra Markovic, psykolog ved Bærum PPT

Ellen Tønnessen, kommunepsykolog ved Fosen Helse IKS

Cecilie Lobben Munch, psykologspesialist ved Barne- og familietjenesten i Asker kommune

Ingun Møgedal Brustugun, psykologspesialist/nevropsykolog ved Asker BUP, Vestre Viken HF

Anne-Kari Kvarstein, psykolog ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Cilje Sunde Rolfsjord, psykologspesialist og stipendiat ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kjersti Karlsen, psykologspesialist i privatpraksis

Ismat Noora Mohammad, psykolog ved Sunnaas sykehus HF

Vilde Narvestad, psykolog ved BUP Tromsø

Marthe Nordberg, psykologspesialist ved BUP Gjøvik

Karina Brekke Skogvang, kommunepsykolog ved Familieenheten i Vågan kommune

Siri Berg Andersen, psykolog ved Sosialpediatrisk seksjon, Oslo universitetssykehus

Margrethe Børresen Brenna, kommunepsykolog i Sigdal kommune

Bjørg Mannes, psykolog i privatpraksis

Kjell Totland, psykolog og pensjonert PP-rådgiver

Beate Duus Wetteland, psykolog ved Ung Arena Oslo Vest

Linda Tveit, psykolog ved BUP Øvre Romerike

Marthe Nilsen Oterhals, psykolog ved Psykisk helse- og rustjenester i Molde kommune

Kaja Halden Aarrestad, psykolog ved, Fossumkollektivet, Spydeberg

Lene Sunde Midttun, psykolog ved Ungdomspsykiatrisk klinikk, Ahus

Anne E. Høgler, psykolog ved BUP Klostergata, St. Olavs hospital

Pål Granli Kleiven, psykolog ved BUP døgn, Kringsjåtunet

Hege Svegård, psykologspesialist ved ABUP Arendal

Kristin Ellingsen, psykolog ved BUP Oslo Nord

Lys Helene Hansson, psykolog ved ABUP Arendal

Kristin Blom, psykologspesialist og avtalespesialist i privatpraksis

Christiane Rynning, psykolog ved Familietiltak, Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune

Gøril Westborg Smiseth, psykologspesialist og enhetsleder, Barneseksjonen, BUPA, Oslo universitetssykehus

Hanna Røed Skårderud, psykolog ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kirsten Holtmon Resaland, forfatter og psykologspesialist ved BUP Nedre Romerike

Torun Vatne, psykologspesialist ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Ingvild Skodje Grødal, psykolog ved BUP Ålesund

Ingrid Solem Ingebrigtsen, psykologspesialist ved Bærum BUP

Jartrud Sofie Frafjord, psykolog og leder for Bufetats spisskompetanseteam «Barn og unge i familievernet»

Hanne Ingregard Lind, psykolog og konserntillitsvalgt for Akademikerne, Helse sør-øst

Juliane Monstad, psykologspesialist ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Thea Kongsrud Skard, psykologspesialist og leder for Ung Arena i bydel Søndre Nordstrand, Oslo kommune

Elisabeth Andreassen, psykolog ved Øygarden PPT

Hanne-Marthe Liabø, psykologspesialist og kommunepsykolog ved Oppvekst i Bjørnafjorden kommune

Karoline Storjord Hanssen, psykolog ved Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune

Maja Heggelund Halvorsen, psykolog ved Ung Arena Oslo Sør, Oslo kommune

Ellen Cecilie Lien, psykolog ved BUP Kristiansand

Marit Coldevin, psykologspesialist og stipendiat ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Jeanette Hawkins, PhD, psykologspesialist og tidligere avtalespesialist i privatpraksis, Helse sør-øst

Caroline Huseby, psykolog ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Guro Haugskott, psykologspesialist ved Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune

Elida Måkestad, psykologspesialist ved Barneposten, PBU, Helse Bergen

Hektor Hovgaard, kommunepsykolog i Averøy kommune

Wenche Bjørnstad, psykologspesialist ved Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune

Melinda E. Henriksen, psykolog ved Familiehuset i Tønsberg kommune

Solveig Kirchhofer, psykolog og stipendiat ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hilde Taarneby Nordstrand, psykolog ved Barne- og familietjenesten Lerkendal i Trondheim kommune

Øystein Berg Winsnes, psykologspesialist, seksjonsleder og psykologfaglig rådgiver ved BUP HNT

Tina B. Høye Noren, psykologspesialist ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Vibeke Bjerke, psykologspesialist ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Martin Scheiene, psykolog ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Birgit Aanderaa, foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Oslo universitetssykehus

Rolf Marvin Bøe Lindgren, psykolog ved Tverrfaglig ressursteam for evnerike barn

Janne Mari Svangstu, psykologspesialist ved BUP Nedre Romerike, Ahus

Marit D. J. Sagnes, psykologspesialist ved Betanien sykehus, BUP

Synne Solnørdal Jenssen, psykolog ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ann-Elin Gjøvåg, psykologspesialist ved BUP Sola, Helse vest

Tine Mari Østnæs, psykolog ved BUP Nordre Vestfold

Julie Hørling Lindevall, psykolog ved BUP Grorud, Ahus

Camilla Frydendal, psykologspesialist ved Skolehelsetjenesten i bydel Vestre Aker, Oslo kommune

Magnus Sjøstrand, psykologspesialist ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Østfold

Torgunn R. Malmo, psykologspesialist ved Barne- og familietjenesten, Trondheim kommune

Marthe Opshaug Teigen, psykologspesialist ved BUP Vesterålen

Mari Skjøren Velgaard, psykologspesialist i Fredrikstad kommune

Åshild Hordvik Rydland, psykolog ved Barneposten, PBU, Helse Bergen

Hanne Undheim Hoff, psykologspesialist ved BUP Klostergata, St. Olavs hospital

Marianne Thallinger, psykologspesialist ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Østfold Kalnes

Marianne Hoffart, psykologspesialist ved Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune

Runi Skuggevik, psykologspesialist ved BUP Drammen

Ingrid Rustad Johansen, psykologspesialist ved BUP Akutt, utredning og behandling, Sanderud

Guri D. Stokland, psykologspesialist ved Barne- og familietjenesten Heimdal i Trondheim kommune

Linda Johanne Rolfsen, psykologspesialist og avtalespesialist, Helse sør-øst

Mona Hoseth, psykologspesialist ved Barne- og familietjenesten, Trondheim kommune

Ingrid Myhr Pettersen, psykolog ved BUP Orkanger

Inga Lind, psykologspesialist og avtalespesialist i privatpraksis

Ragnhild Schei, psykologspesialist og kommunepsykolog ved Familiesenteret i Rakkestad kommune

Anne Vikan, psykologspesialist ved BUP Levanger

Melinda Estelita, psykolog i Tønsberg kommune

Anne-Margrethe Sletbak, psykologspesialist ved Arenafleksibelt team, Borger With Kompetansesenter, Oslo kommune

Stine Svardal, psykologspesialist ved PPT Rogaland fylkeskommune

Mette Jung Borgersen, psykologspesialist ved Barne- og familietjenesten, Trondheim kommune

Andrea Kanavin Grythe, psykologspesialist og leder ved Nittedal PPT

Joan Sigrun Nygard, psykologspesialist og foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Vestre Viken HF

Ellen Marie Janse van Vuuren, kommunepsykolog og psykologspesialist i Kongsberg kommune

Gunnhild Ravnestad, psykologspesialist ved Barne- og familieetaten i Oslo kommune

Merethe Madsen Sunde, psykologspesialist ved Barne- og familiehjelpen

Taran Eik, psykolog og tillitsvalgt ved BUP Nedre Romerike

Janne Fredriksen, psykologspesialist ved BUP Østensjø, OUS

Lars Dyngeland, psykolog ved EBUF i Bergen kommune

Inger-Johanne Borch Rove, psykolog ved Drammen BUP, Vestre Viken HF

Kristianne Stigsdatter Ovenstad, psykologspesialist ved BUP Oslo Nord, OUS

Ingunn Galaasen Olsen, psykolog ved Familieteamet i Lillehammer kommune

Siri Lossius, psykologspesialist ved BUP Åsane, Helse Bergen

Anna Nguyen, psykolog og familieterapeut ved BUP Oslo Syd, OUS

Kristine Byrkjeland Berntsen, psykologspesialist ved BUP Fana, Helse Bergen

Siri O. Dunker, psykolog ved Bærum BUP

Sunniva Gram Andersen, psykolog ved BUPP Sarpsborg

Ida Jevanord, psykolog ved BUP Lillehammer

Elvira Bønsnæs Ødegaard, psykolog ved BUP Lillehammer

Tuva Tomter, psykolog ved BUPP Sarpsborg

Celina Rinde Faaberg, psykolog ved BUP Notodden

Madeleine Braaten, psykolog ved BUPP Sarpsborg

Maria Ladegård Wester, psykolog ved BUP Oslo Nord, OUS

Marianne Bahner, psykolog ved BUP Oslo Nord, OUS

Charlotte Moe Fosse, psykolog ved BUP Oslo Nord, OUS

Johanne P. Vogt, psykolog ved BUP Oslo Nord, OUS

Linn Christine Finstad, psykolog ved BUP Oslo Nord, OUS

Line Harstad Groven, psykolog ved BUP Fana, Helse Bergen

Øystein Verås, psykologspesialist ved Helsestasjonen i Sunnfjord kommune

Turid Moen, psykologspesialist i privatpraksis og barnefaglig sakkyndig

Rebekka Jeanine Heidenstrøm, psykolog ved BUPP Fredrikstad

Anna Barlund, psykolog ved Nav arbeidsrådgivning Øst-Viken

Toril Bruvik, psykologspesialist ved Førde BUP

Elin Refsnes Teigland, psykologspesialist ved Barnehabiliteringen, Ålesund

Elida Austbø, psykolog ved Barne- og familiehjelpen i Bergen kommune

Pia Victoria Lund, psykolog ved BUP (somatikk), Ahus

Torstein Andersen Aase, psykolog ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Sandra Ekelund Eidhammer, psykolog ved BUPA Vestfold, poliklinikk Tønsberg

Gro Fjellheim, psykologspesialist ved PBU Helse Bergen, DBT-team

Mina Løken, psykolog ved BUP Follo, Ahus

Mari Elin D. Sterten, psykologspesialist med erfaring fra psykiatri og PPT

Ruth Helene Garmann, psykolog ved BUP Voss, Helse Bergen

Maud Heie Bjerke, psykologspesialist ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Elin Andersen, psykologspesialist ved BUP Kirkenes, Finnmarkssykehuset

Silje Riseth, psykologspesialist ved BUP Klostergata, St. Olavs hospital

Gjertrud Aasland, psykologspesialist ved BUP Follo, Ahus

Viel Karete Helling, psykolog ved ABUP Arendal, SSHF

Caroline Dalhaug, psykologspesialist ved PUA, OUS

Marie Midtsund, psykologspesialist i Aukra kommune

Marie Havn, psykolog ved BUP Vest, Diakonhjemmet Sykehus HF

Maia Eidem, psykolog ved Helse barn og unge i Enebakk kommune

Laila Stafset, psykologspesialist ved Seksjon for behandling, BUPA, Vestre Viken

Helga Myrseth, psykolog ved BUP Betanien, Bergen

Ann-Helen Hanken Sundal, kommunepsykolog ved Familiestøttende tjenester i Ålesund kommune

Christina Øien, psykolog ved Alta og Hammerfest familievernkontor

Marit Aall Hughes, psykolog ved BUP Grorud, Ahus

Ragnhild Lygre, psykologspesialist ved Ambulante tjenester, Helse Bergen

Sara Riise, psykologspesialist ved Stillasbyggerne, Ahus

Marie Klæt Gjersheim, psykologspesialist ved Bærum BUP

Ole Christer F. Lund, psykologspesialist ved BUP Hamar

Carina Endresen Brastad, psykolog ved BUP Oslo Nord, OUS

Gina Caspersen, psykolog ved BUP Grorud, Ahus

Sabine Keilhau, psykologspesialist ved Bup Lian, St. Olavs hospital

Bente Austbø, psykologspesialist ved Institutt for psykologisk rådgivning (IPR), Bergen og barnefaglig sakkyndig

Karen Klovning, psykologspesialist ved BUP Madla, Helse Stavanger

Karin Tøssebro Berg, psykolog ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Veslemøy Rosvoll Grøndahl, psykologspesialist ved Familieteam i Drammen kommune

Christine Kvello, kommunepsykolog i Gausdal kommune

Eli Ånnøy Føleide, psykologspesialist ved Kinn helsestasjon, avdeling Florø

Cathrine Elisabeth Weyde Wilhelmsen, psykolog ved Østensjø familiesenter

Lene Caroline Ljosland Nordmo, psykolog ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kristine Langeland, psykolog ved BUP Vest, Diakonhjemmet sykehus

Klara Johansson, psykologspesialist ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Jannicke Holm-Lintermann, psykolog ved Barneverntjenesten i Bærum kommune

Torill Solheim Linnerud, psykologspesialist ved Ringerike BUP, Vestre Viken

Anja Høye Rogde, psykologspesialist ved Psykologkontoret Bryggen 13, Bergen og barnefaglig sakkyndig

Line Aasland, psykolog ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Mette Garmannslund, psykologspesialist og barnefaglig ved Institutt for psykologisk rådgivning (IPR) Bergen og sakkyndig

Sebastian Sørensen, psykolog ved BUP Drammen

Jeanette Samuelsen, psykolog ved sengepost for ungdom, BUPA, Stavanger universitetssykehus

Johanne Sandvoll Ingebrigtsen, psykolog ved BUP Sentrum, Helse Bergen

Gertrud Marie Moen, psykologspesialist ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ann Kristin Kamsvåg, psykolog ved BUPA Larvik

Ragnill Stallvik, psykologspesialist ved BUP Rosten, St. Olavs hospital

Camilla Meum Brede, psykologspesialist ved BUP Moss

Hanne Wisbech, psykologspesialist ved BUPP Fredrikstad

Ida Ormestad, psykolog ved BUP Halden

Ingvild Hamre Kirkebak, psykolog ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Renate Madsen, psykologspesialist ved BUP Drammen

Tarja Mari Langerud, psykolog ved BUP Madla

Cecilie Honningsvåg Vallestad, psykolog ved IPR i Bergen og barnefaglig sakkyndig

Ingvild Rongved Lind, psykologspesialist ved Barneseksjonen, Oslo universitetssykehus

Ingrid Helene Berg Ulvestad, psykolog ved Bærum BUP

Ragnhild Svendsen, psykolog ved Drammen BUP

Inga Marie Holst, psykolog ved Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune

Arnt Ove Engelien, psykologspesialist ved Trygg base

Maria N. Bergsholm, psykologspesialist ved Helsestasjonen i Sunnfjord kommune

Tanja Foss, psykolog ved Skolehelsetjenesten i bydel Gamle Oslo

Anny Beate Myge Kvale, psykolog med erfaring fra PPT og BUP

Katrine S. Lorentz, psykologspesialist i privatpraksis, og ved Poliklinikk for barn og unge, NTNU

Alexander Merkesdal, psykolog ved BUP Sentrum, Bergen

Hanne Normann, kommunepsykolog i Tjeldsund og Evenes kommune

Anita Krøvel-Velle, psykologspesialist ved BUP Sentrum, Helse-Bergen

Christine Egstad, psykolog ved BUP Nidarø, Trondheim

Anne Haukvik, psykologspesialist ved Nic Waals Institutt (BUP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Nils Henry Madsstuen, psykolog ved BUP Lillehammer

Cathrine Helgø Sasson, psykologspesialist ved Ahus

Tori Mauseth, psykologspesialist i privat praksis og universitetslektor ved Psykologisk institutt, UiO

Kjersti Sandnes, psykologspesialist og PhD-kandidat ved RKBU Midt-Norge, NTNU

Sigrid Larsen, kommunepsykolog og psykologspesialist i Hammerfest kommune

Else Baardsgaard, psykologspesialist ved BFT, Omsorgsenheten i Trondheim kommune

Sjur Nesheim, kommunepsykolog i Lyngen Kommune

Julie Salater, psykologspesialist ved BUP Nidarø, Trondheim

Kristin Duvold, psykologspesialist ved VVHF

Anne Marthe Husø, psykologspesialist ved Familiestøtte i Ålesund kommune

Stephan Neuhaus, psykologspesialist i BUP-vaktlinje ved Sykehuset Østfold og Psykiatrisk akuttavdeling, Blakstad

Liv Christine Strandenæs, psykolog ved BUP Grorud

Tone Irgens Ertsås, psykologspesialist ved BUP Grorud

Thea Strand Liavaag, psykolog ved BUP Ålesund

Hilde Brabrand, psykolog ved PPT i Asker kommune

Wenche Stray-Frøyshov, psykolog

Rebekka Stabrun, psykologspesialist ved Bærum BUP

Linn Sanne Helgesen, psykolog ved Avdeling Voksenhabilitering, Ahus

Maiken Egknud, psykolog ved BUPA Larvik

Maria Vogt Andresen, psykolog ved Helse Bergen HF

Birgitte Solvang, psykolog ved BUP, Sykehuset Østfold-Sarpsborg